Zot Geweld Dwaze Maagd, verwijst naar de titel van één van de beroemdste beelden van Rik Wouters. Zot Geweld (La Vierge Folle in FR)toont Nel, zijn muze, dansend op één been, in een extatische beweging.
Het beeld, waar hij meerdere jaren zou aan werken, kwam er nadat Rik Wouters, samen met Nele, een opvoering zag van de Amerikaanse ballerina Isadora Duncan in de Brusselse Muntschouwburg. Oorspronkelijk heette dit meesterwerk van de beeldhouwkunst De dwaze m

 

Comment & photos John Liem

 

Ons commentaar

img_0934Zot Geweld Dwaze Maagd, verwijst naar de titel van één van de beroemdste beelden van Rik Wouters. Zot Geweld (La Vierge Folle in FR)toont Nel, zijn muze, dansend op één been, in een extatische beweging.

Het beeld, waar hij meerdere jaren zou aan werken, kwam er nadat Rik Wouters, samen met Nele, een opvoering zag van de Amerikaanse ballerina Isadora Duncan in de Brusselse Muntschouwburg. Oorspronkelijk heette dit meesterwerk van de beeldhouwkunst De dwaze maagd. Later raakte Het zotte geweld in zwang.

Isadora danste in een doorschijnende tenue, wat in die tijd voor heel wat commentaar zorgde. De dansende Nele van Wouters is, zonder enige schaamte, helemaal bloot en straalt zelfs een zekere provocatie uit.

Vanuit dit vertrekpunt toont de tentoonstelling werken van verschillende kunstenaars uit verschillende periodes van de kunstgeschiedenis, die allen draaien rond Zot Geweld en dans: schoonheid, moraliteit, dans en evenwicht.

De vier verschillende thema’s worden in een nochtans relatief kleine zaal, prachtig geënsceneerd. Ik onderlijn dit graag, omdat we al te veel worden geconfronteerd met interessante tentoonstellingen die, wegens een verkeerde (slechte) presentatie in kille zalen, veel van hun aantrekkingskracht verliezen.

naamloos-2Het is een levendige, relatief kleine, tentoonstelling opgedragen aan Rik Wouters, die geboren werd in Mechelen en precies 100 jaar geleden op zeer jonge leeftijd (34 jaar) overleed ten gevolge van een pijnlijke kanker.

Naast enkele prachtige schilderijen en tekeningen van de in feite nog te veel miskende Rik Wouters, zijn er werken van o.a. Auguste Rodin, Edgar Degas, Marlene Dumas, Berlinde De Bruyckere en Alain Platel. Die verschillende werken gaan niet in confrontatie met die van R. Wouters, maar tonen, allen samen, dat sensualiteit het haalt van koud academisme. Rik Wouters, beeldhouwer bij zijn begin, is een natuurtalent, eerlijk en vernieuwend in zijn impressionisme en, samen met de aanwezige kunstenaars, tonen ze dat kunst eerst een hart- en buikgevoel zijn, eerder dan intellectueel en academisch.

Een interessante tentoonstelling, heel mooi gebracht en daarbij de uitgave van een prachtig boek: Lust For Life, dat o.a. een volledige beschrijving bevat van alle tentoongestelde werken. Zeker een aanrader voor een meer dan aangename en interessante uitstap, en Mechelen is zeker ook een bezoek waard.

 

Wat zegt het museum

In 2016 is het 100 jaar geleden dat Mechelse kunstenaar Rik Wouters stierf. Naar aanleiding van deze sterfdatum slaan de dienst Musea & Erfgoed Mechelen, het Koninklijk Museum van Schone Kunsten Antwerpen, Het Firmament en de Academie Mechelen de handen in elkaar. Samen organiseren ze van 26 augustus tot en met 11 december 2016 de expo Zot Geweld/Dwaze Maagd in het Hof van Busleyden. Het iconische beeld ‘Het Zotte Geweld’ van Rik Wouters vormt het uitgangs- en middelpunt van deze expo.

De expo is opgebouwd rond vier centrale thema’s die een nauwe band hebben met de sculptuur van Rik Wouters: dans, evenwicht, schoonheid en moraliteit. Kleurrijke kunstenaars uit het nabije en iets verdere verleden illustreren deze onderwerpen. Van Auguste Rodin, Edgar Degas, Marlene Dumas, Berlinde De Bruyckere, Alain Platel tot Bruce Nauman, Auguste Leveque en Jules Schmalzigaug: allen hebben zij gewerkt binnen één van deze thema’s.

 

De expo strekt zich ook uit buiten de museummuren en brengt ‘zot geweld’ naar verschillende plaatsen in Mechelen. Een sterke randprogrammatie in samenwerking met partners uit verschillende disciplines toont aan dat de thema’s uit Zot Geweld/ Dwaze Maagd nog steeds relevant zijn vandaag de dag.

Er is extra aandacht voor gezinnen en kinderen: een gevarieerd educatief op maat van de kleinste bezoekers brengt ‘Het Zotte Geweld’ voor hen tot leven.

 

OPENINGSUREN

ma-di-vrij-za-zo: 10u -17u

do: 10u-22u

woe: gesloten

 

TARIEVEN

€ 8       vol tarief
€ 5       groepen vanaf 10 personen, -27, +65, acties Zot Geweld, leden van de Gezinsbond
€ 1,5    UiTpas met kansentarief, fonds Vrijetijdsparticipatie
Gratis   kinderen tot 12 jaar, , Abonnees CC Mechelen, Vrienden het Hof van Busleyden

 

Notre Commentaire

Zot Geweld Dwaze Maagd, fait référence au titre d’une des sculptures les plus célèbres de Rik Wouters : La Vierge Folle, qui montre Nele, sa muse, dansant sur une jambe, dans un mouvement extatique.
L’idée de cette sculpture, à laquelle il a travaillé plusieurs années, lui est venue après que, accompagné de Nele, il avait pu voir une représentation de la danseuse américaine Isadora Duncan à La Monnaie à Bruxelles. Isadora dansait dans une tunique transparente, qui à l’époque provoquait pas mal de commentaires. La Nele dansante de R. Wouters est, elle, entièrement nue et dégage une certaine provocation.

m-dumumasAvec cela comme point de départ, l’exposition montre des œuvres de différents artistes dans différentes périodes de l’histoire de l’art, qui toutes ont un rapport avec la Vierge Folle et la danse : beauté, moralité, danse et équilibre. Ces quatre thèmes sont magnifiquement mis en scène dans une salle qui est somme toute relativement petite. Je tiens à le souligner, car nous sommes trop souvent confrontés avec des expositions intéressantes qui perdent beaucoup de leur attrait, parce que présentées de mauvaise façon dans des locaux froids.

C’est une exposition vivante, assez petite, qui est consacrée à Rik Wouters, né à Malines et décédé très jeune (34 ans) il y a exactement 100 ans, des suites d’un cancer douloureux.

En plus de quelques belles peintures et dessins du trop méconnu Rik Wouters, il y a des œuvres d’Auguste Rodin, d’Edgar Degas, de Marlene Dumas, de Berlinde De Bruyckere et d’Alain Platel.

Ces différents ouvrages ne sont pas en confrontation avec ceux de R. Wouters mais ils montrent tous ensemble, que la sensualité l’emporte sur l’académisme froid. Rik Wouters, sculpteur à ses débuts, est talentueux, honnête et innovateur dans son impressionnisme et ensemble avec les artistes présents, ils montrent que l’art est d’abord une question de cœur et de tripes, plutôt que intellectuel et académique

Une exposition intéressante, agréable et bien présentée avec en plus la publication d’un beau livre Lust For Life, qui contient e. a. une description complète de toutes les œuvres exposées.

Un déplacement plus qu’intéressant et agréable, d’autant plus que la visite de Malines vaut bien la peine

 

Commentaire du musée uniquement en néerlandais !