In Den Haag zijn het Mauritshuis en het Gemeentemuseum wel goed gekend, een tentoonstelling, Vormidable, heeft mij de kans gegeven een bijzonder leuk museum te ontdekken.
Museum Beelden aan Zee heeft een unieke ligging want het staat boven op een duin en heeft een groot terras met uitzicht op de zee en de pier van Scheveningen. Dit is op zich een bezoekje waard.

VlaanderenKL20-1024x681

In Den Haag zijn het Mauritshuis en het Gemeentemuseum wel goed gekend, een tentoonstelling, Vormidable, heeft mij de kans gegeven een bijzonder leuk museum te ontdekken.

Museum Beelden aan Zee heeft een unieke ligging want het staat boven op een duin en heeft een groot terras met uitzicht op de zee en de pier van Scheveningen. Dit is op zich een bezoekje waard.

De eigen collectie van het museum bestaat hoofdzakelijk uit hedendaagse moderne beeldhouwkunst met hoofdzakelijk werken van Nederlandse kunstenaars met toch enkele buitenlandse.

De tijdelijke tentoonstelling: Hedendaagse Vlaamse Beeldhouwkunst heeft plaats in het kader van de viering van 20 jaar culturele samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen en toont

werken van 35 gekende en minder gekende Vlaamse kunstenaars.

Beeldhouwen is hier in de meest ruime zin te interpreteren, want persoonlijk vind ik bijvoorbeeld dat Wim Delvoye, Jan De Cock en Panamarenko niet echt beeldhouwers zijn.

Wim DelvoyeHoewel deze tentoonstelling werd geopend door de prachtig uitgedoste vorstinnen, Máxima en Mathilde, heeft de Vlaamse pers weinig ruchtbaarheid gegeven aan deze nochtans zeer aangename tentoonstelling. En dit is spijtig, want nooit eerder werd zo’n grote overzichtstentoonstelling gehouden.

De gevestigde waarden en hun werken, zijn door de meesten in België gekend, want zij komen regelmatig in de verschillende media en om de opkomende talenten geen onrecht aan te doen, vermeld ik graag de volledige deelnemerslijst.

Philip Aguirre Y Otegui, Ruben Bellinkx, Peter Buggenhout, Jan De Cock, Caroline Coolen, Leo Copers, Anton Cotteleer, Johan Creten, Berlinde De Bruyckere, Thierry De Cordier, Peter De Cupere, Eva De Leener, Wim Delvoye, Fred Eerdekens, Nick Ervinck, Jan Fabre, Honoré d’O, Lawrence Malstaf, Philip Metten, Wesley Meuris, Sofie Muller, Nadia Naveau, Renato Nicolodi, Hans Op de Beeck, Panamarenko, Tinka Pittoors, Peter Rogiers, Kelly Schacht, Johan Tahon, Patrick Van Caeckenbergh, Luk Van Soom, Leon Vranken, Dirk Zoete

 

Interessante tententoonstelling voor wie een overzicht wil van wat er aan beeldhouwend talent te vinden is in Vlaanderen. Een leuke bijkomstigheid is dat de tentoonstelling, Vormidable, genoemd is naar het liedje Formidable van Stromae.

Als slot geef ik de lezers de raad om in de komende weken een citytrip naar Den Haag te maken: de stad bezit prachtige Art Nouveau gebouwen en naast deze Vlaamse Beeldhouwkunst is er in het Gemeentemuseum van Den Haag de prachtige tentoonstelling: Kleur Ontketend. Moderne kunst in de Lage Landen, 1885-1914 met een speciale aandacht voor Rik Wouters.

 

 

Practisch: info op de website

 

À la Haye le Mauritshuis et le Gemeentemuseum sont bien connus ; une exposition, Vormidable, m’a donné la chance de

Honoré d'Odécouvrir, dans la même ville, un très agréable petit Musée. Museum Beelden aan Zee est très bien situé au sommet d’une dune et depuis sa grande terrasse on a une superbe vue sur la mer et la jetée de Scheveningen. Cela seul vaut déjà une visite.

La collection du Musée se compose de sculpture moderne contemporaine avec en majorité

des œuvres d’artistes néerlandais mais aussi de quelques étrangers.

L’exposition temporaire : Hedendaagse Vlaamse Beeldhouwkunst a lieu dans le cadre de la célébration des 20 ans de coopération culturelle entre les Pays-Bas et la Flandre et montre des œuvres de 35 artistes flamands, connus et moins connus.

Sculpture est à interpréter dans le sens le plus large car personnellement je ne considère pas Wim Delvoye, Jan De Cock et Panamarenko, par exemple, comme des sculpteurs.

Bien que le vernissage de cette exposition se soit fait en présence des reines Máxima et Mathilde, la presse flamande ne lui a donné que très peu de couverture. C’est dommage car jamais auparavant une telle rétrospective n’a été faite.

Les grands noms de l’art belge, ainsi que leurs œuvres sont connus par un grand nombre de concitoyens car ils apparaissent régulièrement dans les médias, pour les artistes moins connus, c’est moins évident et pour ne faire aucune injustice envers les talents émergents, je vous donne la liste intégrale des participants.

SculptuurInst_JohanCreten_1aPhilip Aguirre Y Otegui, Ruben Bellinkx, Peter Buggenhout, Jan De Cock, Caroline Coolen, Leo Copers, Anton Cotteleer, Johan Creten, Berlinde De Bruyckere, Thierry De Cordier, Peter De Cupere, Eva De Leener, Wim Delvoye, Fred Eerdekens, Nick Ervinck, Jan Fabre, Honoré d’O, Lawrence Malstaf, Philip Metten, Wesley Meuris, Sofie Muller, Nadia Naveau, Renato Nicolodi, Hans Op de Beeck, Panamarenko, Tinka Pittoors, Peter Rogiers, Kelly Schacht, Johan Tahon, Patrick Van Caeckenbergh, Luk Van Soom, Leon Vranken, Dirk Zoete

Exposition intéressante qui donne un aperçu de ce que la Flandre a de mieux comme sculpteurs contemporains. Petit détail amusant : le nom de l’exposition Vormidable est un clin d’œil à la chanson Formidable de Stromae.

Si je peux donner un conseil aux lecteurs c’est de faire un city trip à La Haye : la ville possède de nombreux bâtiments Art Nouveau et en plus de l’exposition des sculpteurs flamands, une très belle exposition est à voir au Gemeentemuseum : Kleur Ontketend. Moderne kunst in de Lage Landen, 1885-1914 met een speciale aandacht voor Rik Wouters.

infos pratiques: visiter le site