Met meer dan 300 werken toont het Oud Sint Jan een van de grootste collecties van etsen en litho’s van Europa door Pablo Picasso. Het zijn ‘maar’ gravures of lithografieën, maar het zijn originele en vaak zijn ze getekend.
Wat deze tentoonstelling interessant maakt, is dat door het grote aantal en door de lange periode waarop ze betrekking heeft (1930-1970) we kennis kunnen maken met het zeer

 

Tekst & foto’s : John Liem

IMG_0845 - kopie Met meer dan 300 werken toont het Oud Sint Jan een van de grootste collecties van etsen en litho’s van Europa door Pablo Picasso. Het zijn ‘maar’ gravures of lithografieën, maar het zijn originele en vaak zijn ze getekend.

Wat deze tentoonstelling interessant maakt, is dat door het grote aantal en door de lange periode waarop ze betrekking heeft (1930-1970) we kennis kunnen maken met het zeer uitgebreide werk van deze zeer productieve kunstenaar (geef me een Museum en ik zal het vullen), die met zijn uitzonderlijke creativiteit steeds op zoek ging naar nieuwe vormen van expressie.

Men ziet dat alle facetten van de grafische kunst werden onderzocht, getest en succesvol uitgevoerd; heeft hij niet gezegd: In de schilderkunst mag men alles proberen. Het is zelfs een recht; en zelfverzekerd: in de kunst is er geen verleden en geen toekomst. Kunst die niet in het heden staat, zal niet bestaan. Ik ben zeer verbaasd over de manier waarop mensen misbruik toestaan van het woord ‘ontwikkeling’; ik ontwikkel niet, ik ben. Aan de liefhebbers van klassieke en academische kunst, die niet kunnen of willen begrijpen dat men een vrouw met een rechthoekig hoofd en borsten in kubusvorm schildert of tekent, raad ik een bezoek aan het Oud Sint Jan aan; daar kunnen ze de evolutie zien van deze uitstekende tekenaar, graveur en schilder trouw aan zijn gedachten: ik ontwikkel niet, ik ben.

En deze lofrede wil ik afsluiten met een andere gedachte van de meester: In feite ben ik misschien een schilder zonder stijl… De stijl, het is iets dat de kunstschilder opsluit in een zelfde visie, zelfde techniek en zelfde formule jaar na jaar. Men herkent hem altijd, maar het is nog steeds dezelfde jas, dezelfde gewone snit.

Maar For a Few Dollars More, hebt u recht, in de dezelfde Xpo Center van Sint Jan, op twee andere tentoonstellingen en ik raad u deze van Joan Mirὀ aan. Het zijn ook ‘slechts’ etsen en ze is merkelijk kleiner dan de Picasso tentoonstelling, maar men loopt ook niet elke dag langs de Fondation Maeght in Saint-Paul-de-Vence.

http://www.fondation-maeght.com/fr/collection/morceaux-choisis/1/joan-miro

 

IMG_0870Wat zegt het museum

 

Xpo Center Bruges brengt grafisch werk dat Picasso maakte tussen 1930 en 1970. Elke gravure of lithografie is een origineel werk, door de kunstenaar zelf vervaardigt.
Xpo Center Bruges brengt, met 300 originele werken, een indrukwekkend grote en belangrijke collectie gravures en lithografieën. In Noord-Europa exposeert enkel het Kunstmuseum Pablo Picasso Münster een even omvangrijk grafisch oeuvre.
Naast de grafiek zijn er ook enkele originele creaties in aardewerk.

Picasso wordt beschouwd als één van de meest toonaangevende en invloedrijke kunstenaars van de 20ste eeuw. Zijn creatieve technieken, vernieuwende stijl(en), politieke standpunten en bijzondere Picasso wordt beschouwd als één van de meest toonaangevende en invloedrijke kunstenaars van de 20ste eeuw. Zijn creatieve technieken, vernieuwende stijl(en), politieke standpunten en bijzondere levensvisie maken hem tot een kleurrijk figuur.

Picasso was schilder, tekenaar, beeldhouwer, grafisch kunstenaar en keramist. Hij creëerde bijna 50.000 kunstwerken op en met allerhande materialen. Zowat 30.000 daarvan waren grafische werken en Picasso vervaardigde ook bijna 3000 keramieken.

 

Wandeling door het kleurrijke leven van de artiest

Een chronologisch parcours, aangevuld met thematische accenten, leidt de bezoeker langs de hoogtepunten van het leven en werk van de meester. De ruimtes – nu eens intiem, dan weer helder en ruim – stralen rust uit zodat de bezoeker optimaal kan genieten. Drietalige informatieborden geven toelichting. Een filmpje, gemaakt door de Belgische cineast Paul Haesaert, toont Picasso aan het werk in zijn atelier in Vallauris.levensvisie maken hem tot een kleurrijk figuur.

 

Openingsuren

Xpo Center Bruges is het hele jaar lang elke dag open, behalve in januari.

Dagelijks open van 10u-18u

 

Tickets

 

Xpo Picasso

 

Volwassenen  € 10

Réductie*        € 8

Groepen**       € 7

kinderen 0-5    € 0

 

Xpo Picasso + Miró

 

Volwassenen  € 12

Réductie*        € 10

Groepens**     € 9

Kinderen 0-5   € 0

 

* Senioren / studenten / jongeren (6-18) / lerarenkaart   ** Vanaf 20 personen

 

Avec plus de 300 œuvres, l’Oud Sint Jan présente une des plus grandes collections de gravures et lithos d’Europe de Pablo Picasso. Ce ne sont en effet ‘que’ des gravures ou lithos, mais elles sont originales et souvent signées.

Ce qui rend cette exposition intéressante, c’est que par le grand nombre et par la période relativement longue qu’elle couvre (1930 – 1970), elle permet de faire connaissance avec l’œuvre très étendue de cet artiste prolifique (Donnez-moi un musée et je le remplirai), créateur exceptionnel et continuellement à la recherche de nouvelles formes d’expression.

Je n’ai nullement la prétention de vous présenter ni l’artiste, ni l’homme, mais pour se faire une idée de la complexité du personnage artistique, l’expo de Bruges est plus qu’un bon début.

IMG_0850On peut voir qu’il n’y a pas une facette de l’art graphique qui n’ait pas été explorée, essayée et réussie avec brio ; n’a-t-il pas dit : En peinture on peut tout essayer. On a le droit, même. A condition de ne jamais recommencer, et très sûr de lui : Il n’y a, en art, ni passé, ni futur. L’art qui n’est pas dans le présent ne sera jamais. Je suis surpris de l’emploi et de l’abus qu’on fait du mot évolution. Je n’évolue pas, je suis.

Aux adeptes de l’art classique et académique, qui ne peuvent accepter et ne veulent pas comprendre que l’on puisse peindre une femme à la tête rectangulaire et les seins en formes de cubes, je conseille une visite au Oud Sint Jan de Bruges ; ils, peuvent y voir l’évolution de cet excellent dessinateur, graveur et peintre qui, fidèle à ses idées, n’évolue pas mais est.

Et je conclus ce panégyrique avec une autre pensée du maître : Dans le fond, je suis peut-être un peintre sans style… Le style, c’est souvent ce qui enferme le peintre dans une même vision, une même technique, une même formule pendant des années et des années. On le reconnaît à coup sûr, mais c’est toujours le même habit, la même coupe d’habit.

Notez que For a Few Dollars More, vous avez droit, dans le même Xpo Center du Sint Jan, à deux autres expositions et je ne peux que vous recommander celle de Joan Mirὀ . Lui aussi avec des gravures et bien plus petite que l’expo de Picasso, mais ce n’est pas tous les jours qu’on passe par la Fondation Maeght à Saint-Paul-de-Vence.

http://www.fondation-maeght.com/fr/collection/morceaux-choisis/1/joan-miro

Commentaire du Xpo Centre

 

Xpo Center Bruges présente l’œuvre graphique que Picasso a réalisée entre 1930 et 1970: on y peut admirer plus de 300 oeuvres.

Chaque gravure ou lithographie est une œuvre originale, réalisée par l’artiste en personne. Avec Münster, Bruges présente la plus grande collection de gravures et de lithographies d’Europe du Nord.

En plus Xpo Center Bruges présente des céramiques exceptionnelles.

Picasso est considéré comme un des artistes les plus éminents et importants du 20ème siècle.Aussi bien pour ses techniques de création et style(s) innovant(s) que ses opinions politiques, Picasso est considéré comme un chef de file.

Peintre, dessinateur, sculpteur, graphiste et céramiste, Picasso créait de l’art sur et avec toutes sortes de matériaux. On estime qu’il a réalisé près de 50.000 œuvres, dont 30.000 oeuvres graphiques et presque 3000 céramiques.

Promenade dans la vie toute en couleurs de l’artiste

Un parcours chronologique avec des accents thématiques guide le visiteur à travers les points culminants de la vie et de l’œuvre de l’artiste. Les espaces – tour à tour spacieux et intimes – exhalent une quiétude qui permet au visiteur de profiter pleinement de cette expérience artistique. Des panneaux informatifs en trois langues lui fournissent toute l’information nécessaire. Un court-métrage réalisé par le cinéaste belge Paul Haesaert montre Picasso au travail dans son atelier à Vallauris.

IMG_0870Heures d’ouverture

Xpo Center Bruges est ouvert toute l’année, sauf en janvier.

Ouvert tous les jours 10h-18h

Tickets

 

Xpo Picasso 

Adultes           € 10

Réduction*      € 8

Groupes**       € 7

Enfants 0-5      € 0

Xpo Picasso + Miró

Adultes           € 12

Réduction*      € 10

Groupes**       € 9

Enfants 0-5      € 0

* Seniors / étudiants / jeunes (6-18)    ** A partir de 20 personnes