Quovadisart rapporteert gewoonlijk over tentoonstellingen en niet over de vaste collectie’s van de musea. Nu is er wel een heel interessant experiment in het MSK- Gent dat de hele logica van de traditionele opstelling van de werken en de zalen overboord gooit. Tegelijkertijd heeft het ook het klassieke witte muren – op model van de White Cube sinds een halve eeuw – vervangen door kleurrijke muren. Wat in de plaats gekomen is, is zonder meer boeiend. Iedere zaal heeft een eigen kleur en de opstelling van de werken is een mengsel van vrije associaties, chronologie, hedendaagse thematieken of verwante kunstenaars. 

Eerlijk gezegd weet ik niet goed wat van deze opstelling te denken. De links die tussen de werken werden gelegd hebben mij echt geboeid, maar het feit dat het museum van meet af aan een LGBTQ+ tour aanbiedt doet mijn wenkbrauwen fronsen. Niet dat ik problemen heb met geaardheden, maar wel met het feit dat door met dit thema te beginnen, het geheel een flinke geur sensationalisme krijgt. En als ik naar andere thema’s kijk zoals ‘rijkdom en armoede’, ‘stad en platteland’, ‘’het imago van de vrouw’ enz. beginnen mijn oranje lichtjes te flikkeren; Oude kunst instrumenteren voor hedendaagse ideologieën is niet ver weg.

Uiteraard is deze opstelling veel meer in fase met de internetgeneratie waarbij men van de ene associatie naar de andere associatie surft zonder ooit echt iets te verdiepen. Lees ‘ De barbaren ‘ van A. Barrico. Anderzijds moet ik toegeven dat het bezoek vele malen aangenamer is dan de droge didactische opstelling van vroeger en dit moet bijna zeker een breder publiek aantrekken. Populisme? Een beetje toch, maar lege musea dienen ook niemand.

Openingsuren
Di tot vr
9.30 uur tot 17.30 uur
(tijdens de schoolvakanties: 10 uur tot 18 uur)

Weekends, feestdagen 10 uur tot 18 uur

Fernand Scribedreef 1 9000 Gent
+32 (0)9 323 67 00
museum.msk@stad.gent

Quovadisart se concentre généralement sur les grandes expositions et non sur les collections permanentes des musées. Il y a cependant une expérience très intéressante au MSK-Gent qui jette par-dessus bord toute la logique de l’agencement muséal traditionnel des œuvres et des salles. Dans le même temps, il a également remplacé les murs blancs classiques – inspirés du ‘White Cube’ pendant un demi-siècle – par des murs colorés. Ce tout forme un ensemble très intrigant. Chaque salle a sa propre couleur et l’agencement des œuvres est un mélange d’associations libres, de chronologie, de thèmes (d’actualité ) ou d’artistes apparentés.

Franchement, je ne sais pas vraiment quoi penser de cette configuration. Les liens proposés entre les œuvres m’ont vraiment fasciné, mais le fait que le musée propose dès son inauguration une visite LGBTQ+ me fait froncer les sourcils. Non pas que j’aie un problème avec cette communauté, mais avec le fait qu’en proposant ce thème, le tout prend un sérieux parfum de sensationnalisme. Et quand je vois d’autres thèmes comme ‘richesse et pauvreté’, ‘ville et campagne’, ‘l’image de la femme’ etc. mes voyants  oranges commencent à clignoter. Le danger est l’instrumentalisation d’œuvres anciennes pour des idéologies actuelles.

Bien sûr, cette configuration est beaucoup plus en phase avec notre génération internet où nous surfons superficiellement d’une association à une autre sans jamais vraiment approfondir quoi que ce soit. D’un autre côté, je dois admettre que la visite est bien plus agréable qu’avec la configuration didactique-chronologique du passé et cela va certainement attirer un public plus large. Est-ce du populisme? Oui, un peu, mais des musées vides ne servent personne non plus.

Heures d’ouverture
Mar. au ven.
de 9h30 à 17h30
(pendant les vacances scolaires: de 10h à 18h)

Le week-end et les jours fériers
de 10h à 18h.

Fernand Scribedreef 1 9000 Gent