Terwijl ik mij naar de tentoonstelling begaf vroeg ik mij wel af welke meerwaarde ‘ Raveel in BOZAR’ kon bieden versus ‘Raveel in zijn eigen museum’. Dit laatste heeft het enorme voordeel van zich pal in het centrum van Machelen-aan-de-Leie te bevinden en dat alle uithoeken van het dorp terug te vinden zijn in Raveel’s schilderijen. En toch… de Bozar-tentoonstelling is verbluffend : uiteraard komen alleen topwerken uit het hele land aan bod, maar vooral is het een uiterst verfijnde en intelligente enscenering. Dit is het werk van de Duitse curator Franz Wilheim Kaiser. Hij deelde de verzameling in een tiental thema’s die elk een aspect van Raveel belichten: het (gezichtsloze) portret, het landschap, de moderniteit op het platteland, het vierkant, binnen en buiten, de strepen, het karretje, de invloed van andere hedendaagse kunstenaars (zoals Rauschenberg) enz. Het wordt dus een boeiende verhaallijn doorheen het werk van een tegendraadse kunstenaar die op enkele uitzonderingen na nooit zijn geboortedorp heeft verlaten. 

Vergeet niet de bezoekersgids te downloaden en wie de Canvas reportages gemist heeft kan ze op hun site nog bekijken.

Bozar schrijft:

In 2021 zou Roger Raveel (1921-2013) 100 jaar geworden zijn. Een ideale gelegenheid voor BOZAR om een grote retrospectieve aan zijn werk te wijden. 


Raveel wordt beschouwd als een van de belangrijkste Belgische schilders van de tweede helft van de 20e eeuw, maar hij onderscheidde zich radicaal van zijn generatiegenoten door een geheel eigen en bijzondere beeldtaal, balancerend tussen figuratie en abstractie en met zijn eigen omgeving als belangrijkste inspiratiebron. 


Doorheen verschillende thematische hoofdstukken traceert de tentoonstelling Raveels lange artistieke parcours en het ontstaan van zijn unieke plastische visie. BEZOEKERSGIDS pdf

PLAATS

BOZAR/Paleis voor Schone Kunsten
Ravensteinstraat 23
1000 BRUSSEL

TARIEVEN

€ 14 – 12
– 30: € 7Tickets

En me rendant à l’exposition, je me suis demandé quelle valeur ajoutée « Raveel à BOZAR » pouvait offrir par rapport à « Raveel au Raveelmuzeum ». Ce musée a l’énorme avantage d’être situé en plein centre de Machelen-aan-de-Leie ou tous les recoins du village se retrouvent dans les peintures de Raveel. Et pourtant… l’exposition Bozar est étonnamment passionnante : il n’y a bien sûr que des pièces maîtresses en provenance de tout le pays, mais c’est avant tout un accrochage et une mise en scène extrêmement sophistiquée et intelligente. C’est l’œuvre du conservateur allemand Franz Wilheim Kaiser. Il a divisé la collection en une douzaine de thèmes, chacun mettant en évidence un aspect de Raveel : le portrait (souvent sans visage), le paysage, les rayures, le petit chariot, le carré, la modernité dans la campagne, l’intérieur/extérieur, l’influence d’autres artistes contemporains (comme Rauschenberg) etc. L’expo  devient donc un parcours neuf et fascinant à travers le travail d’un artiste ‘à contretemps’ qui, à quelques exceptions près, n’a jamais quitté son village natal. 

N’oubliez pas de télécharger le guide des visiteurs . Pour les bons bilingues il y a les reportages sur Canvas qui peuvent être encore consultés sur leur site

BOZAR écrit

Roger Raveel (1921-2013) aurait eu 100 ans en 2021. Une occasion idéale pour BOZAR de consacrer une grande rétrospective à son œuvre. 


Raveel est considéré comme l’un des peintres belges les plus importants de la seconde moitié du XXe siècle, mais il se distingue radicalement de ses contemporains par un langage visuel tout à fait unique, à mi-chemin entre figuration et abstraction, prenant son propre environnement comme principale source d’inspiration.


À travers plusieurs volets thématiques, l’exposition retrace le long parcours artistique de Raveel et l’émergence de sa vision plastique unique.

LIEU

BOZAR/Palais des Beaux-Arts
Rue Ravenstein 23
1000 BRUXELLES

TARIFS

€ 14 – 12
– 30 : € 7Tickets

.