Koen Vanmechelen (°1965, Sint-Truiden) is een internationaal gerenommeerd, conceptueel en  kunstenaar. U kent hem waarschijnlijk van zijn kippen of van zijn kunstwerk/park LABIOMISTA in Genk. .In zijn mondiale Cosmopolitan Chicken Project (CCP) kruist hij nationale kippenrassen kruist tot ‘kosmopolitische kippen’. 

In Knokke-Heist presenteert Vanmechelen Cosmopolitan Renaissance, een soort overzichtstentoonstelling waar hij een hele resem aspecten van zijn ‘ denken’ belicht. Een soort mengeling van chamanisme, rechten van de mens , inclusiviteit, culturen, hybriditeit, liefde, rechten van het dier… Hoezeer ik zijn kippen-project toejuig voor de visie en de rechtlijnigheid , de te minder ik mij kan terugvinden in het soort passe-partout waarheden zoals ‘the global only exists by the generosity of the local‘ die de rode draad volgen van de tentoonstelling. Daarenboven deden de teksten die bij iedere ‘waarheid’ ingesproken werden mij aan de zondagspreken van mijn jeugd denken.

Dit niet gelaten, er zijn knappe stukken, vooral rond het concept hybriditeit en het ei.

zaterdag 29 oktober 2022 – zondag 15 januari 202310 tot 18 uur

Cultuurcentrum Scharpoord
Maxim Willemspad 1
8300 Knokke-Heist
Prijs€ 10

Koen Vanmechelen (°1965, Saint-Trond) est un artiste conceptuel et de renommée internationale. Vous le connaissez probablement pour ses poules/coqs ou pour son parc LABIOMISTA à Genk. Dans son projet mondial Cosmopolitan Chicken Project (CCP), il croise des races nationales de poulets en « poulets cosmopolites ». À Knokke-Heist, Vanmechelen présente Cosmopolitan Renaissance, une sorte d’exposition rétrospective où il éclaire toute une série d’aspects de sa « pensée ». Une sorte de mélange de chamanisme, de droits de l’homme, d’inclusion, de cultures, d’hybridité, d’amour, de droits des animaux… Autant j’applaudis son projet de poulets pour sa vision et sa simplicité, moins je peux m’identifier au genre de vérités passe-partout comme ‘the global only exists by the generosity of the local’ qui servent le fil conducteur de l’exposition. Malgré tout cela, il y a de belles oeuvres, notamment autour du concept d’hybridité.