Ons commentaar

Om deze tentoonstelling te becommentariëren, moeten wij Peter Morrens, één van de curatoren, aan het woord laten:

Het gaat ons niet om de nalatenschap van Bruegel bij hedendaagse kunstenaars, het is veel meer de bedoeling een dynamische dialoog op gang te trekken. De werken worden getoond los van chronologie of hiërarchie, meer als een web van associaties.

We onderscheiden wel drie verhaallijnen, als ik ze zo mag noemen, drie aspecten van Bruegels werk die er voor ons uitspringen: het talige, de moraliserende verbeelding en de doorwrochte composities vol stapeling. Sommige kunstenaars vertrekken van letterlijke citaten uit Bruegels werk, anderen gaan puur associatief te werk.

 

Mooi gezegd, maar wandelend door de drie zalen, is de eerste indruk, zeer verwarrend. In een neogotisch gebouw uit de late 19e eeuw, wordt een grote verscheidenheid aan werken getoond: schilderijen uit 16e eeuw naast conceptuele kunst, video’s en werken van de Latemse school. En zoals P. Morrens het zegt: zonder chronologie of hiërarchie.
Maar na het lezen van de kleine bezoekersgids – essentieel – aangeboden bij de ingang, ga je het waarom van de werken beter begrijpen. Toegegeven Breugel in dialoog zetten met, bv. Walter Swennen, is niet voor iedereen duidelijk.

Bij de 105 tentoongestelde werken, zijn er zeer goede die men blij is te zien of terug te zien; maar naast het koren is er, althans volgens mij, ook het kaf

Naast Breugel en sommige van zijn tijdgenoten, kunt u werken zien van G. Van de Woestyne, G. De Smet, H. Braekeleer, E. Laermans, C. Permeke, J. Brusselmans en M. Borremans evenals actuele kunstenaars zoals P. Aguirre y Otegui, K. Heck, R. Van de Velde en R. Pacquee.

De mededeling van het museum:

HOGE HORIZON

Sinds 2011 is het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) gesloten voor een ingrijpende verbouwing. Tot de heropening in 2018 initieert het museum diverse tentoonstellingsprojecten, waaronder Bruegelland in Lier. Deze tentoonstellingscyclus toont de invloed van Pieter Bruegel de Oude op de latere schilderkunst van de Lage Landen aan de hand van werken uit de verzamelingen van het KMSKA en het Stedelijk Museum Lier.

Elk jaar wisselt Bruegelland van opstelling en focus. Voor de periode 2014-2015 werd kunstenaarsinitiatief Voorkamer als gastcurator uitgenodigd om de huidige opstelling te herdefiniëren en te complementeren met werk van actuele kunstenaars.

”Hoge Horizon, Bruegelland, vroeg 21ste eeuw” is een tentoonstellingsproject rond de universele beeldtaal van Bruegel, zijn directe opvolgers en kunstenaars van vandaag als chroniqueurs van hun tijd.

De hoog geplaatste horizon is typisch voor de panoramische landschappen en volkstaferelen van Bruegel. Door dit bijzonder perspectief ontstaat ruimte voor groteske details, voor architecturale elementen en menselijke figuren die klein worden afgebeeld als een onderdeel van de ‘eeuwige’ natuur. Binnen deze dik bevolkte taferelen beschrijft de oude meester de volheid van het leven op vaak allegorische en tragikomische wijze.

“Hoge Horizon” bouwt voort op een kijk- en denkbeeld waarbij de beschrijvende en moreel kritische visie op de wereld een lijn vormt die de verschillende kunstenaarsgeneraties met elkaar verbindt. Door toevoeging van werk van kunstenaars uit de vroege 21ste eeuw worden de historische taferelen van Bruegel en zijn artistieke erfgenamen geactiveerd en geactualiseerd.

Bruegels moraliserende verbeelding, taligheid en gestapelde kijkbeelden zijn belangrijke aspecten in zijn oeuvre. Deze aspecten vormen het uitgangspunt bij de selectie en presentatie van ‘Hoge Horizon’. Door zowel op letterlijke beelddetails als op maatschappelijke en morele denkkaders in te zoomen, ontwikkelt zich een subjectieve lezing van het geheel.

Zonder enig chronologisch of hiërarchisch onderscheid te maken tussen de werken van oude meesters en van hedendaagse kunstenaars vormt zich een as- sociatief web van autonome beelden die op een visuele, humoristische of kritische wijze op elkaar inspelen.

Het project ”Hoge Horizon, Bruegelland, vroeg 21ste eeuw” presenteert zich als een dynamisch geheel waar, naast de tentoonstelling, ook ruimte is voor een programma met performances, screenings en lezingen die op verschillende tijdstippen gedurende het jaar plaatsvinden.

Philip Aguirre y Otegui (BE), Bart Baele (BE), Joe Biel (US), Jaap Blonk (NL), Thomas Bogaert (BE), Michaël Borremans (BE), Pieter Brueghel II (BE)*, Jean Brusselmans (BE)*, Paul Casaer (BE), Patrick Couder (BE), Ferdinand De Braekeleer (BE)*, Henri De Braekeleer (BE)*, Arjen de Leeuw (NL), Messieurs Delmotte (BE), Martin Dege (DE), Joos De Momper (BE)*, Olphaert den Otter (NL), Valerius De Saedeleer (BE)*, Gustave De Smet (BE)*, Johan De Wilde (BE), Johan De Wit (BE), Jozef Laurent Dyckmand (BE)*, Ori Gersht (IS), Abel Grimmer (BE)*, David Haines (UK), Kati Heck (BE/DE), Teun Hocks (NL), Michel Huisman (NL), Kent Iwemyr (SE), Rob Johannesma (NL), Kristof Kintera (CZ), Eugène Laermans (BE)*, Henri Leys (BE)*, Joseph Lies (BE)*, Lech Majewski (PL), Mark Manders (NL), Hendrick Martensz. Sorgh (NL)*, André-Joseph Minguet (BE)*, Pieter Laurens Mol (NL), Ria Pacquée (BE), Constant Permeke (BE)*, Andrei Roiter (RU), Maria Roosen (NL), Fabrice Samyn (BE), August Sander (DE), Jakob Smits (BE)*, Jan Steen (NL)*, Alfred Stevens (BE)*, Walter Swennen (BE), Javier Téllez (VE), David Teniers II (BE)*, Koen Theys (BE), Sven ‘t Jolle (BE), Joos van Craesbeeck (BE)*, Michel van Dam (NL), Patrick Vanden Eynde (BE), Frits Van den Berghe (BE)*, Rinus Van de Velde (BE), Marijn van Kreij (NL), Frans Van Kuyck (BE)*, Adriaen van Ostade (NL)*, Ign. Jos. Van Regemorter (BE)*, Sabine Theuwissen (BE), Charles Verlat (BE), Tinus Vermeersch (BE), Johannes Vogl (DE), Friederike von Rauch (DE), Philip Wiegard (DE), Dirk Zoete (BE)

Practisch

Dinsdag tot en met zondag van 10 tot 12 en van 13 tot 17 uur.

4 €

Stedelijk Museum Wuyts-Van Campen en Baron Caroly

Florent Van Cauwenberghstraat 14  2500 Lier

   

  

 Notre commentaire

Pour vous décrire cette exposition il faut citer Peter Morrens, un des curateurs de cette exposition :

Il ne s’agit pas de l’héritage de Breugel chez des artistes contemporains, mais bien de provoquer un dialogue dynamique. Les œuvres sont montrées sans aucune chronologie ni hiérarchie, plus comme une toile d’associations.
Nous discernons trois sujets, qui couvrent trois aspects qui se démarquent dans l’œuvre de Bruegel: le langage, l’imagination moraliste et les compositions élaborées sur plusieurs niveaux. Certains artistes partent de citations littérales de l’œuvre de Bruegel, d’autres font un travail purement associatif.

Cela est bien dit, mais en se promenant dans les trois salles, on est, au premier abord, fort dérouté : dans un bâtiment néo-gothique, datant de la fin du 19e siècle, on vous montre, pêle-mêle, des œuvres du 16e siècle, du conceptuel, des vidéos et des peintres de l’école de Latem. Et, comme le souligne P. Morrens, sans chronologie ni hiérarchie.

En lisant le petit guide du visiteur – indispensable – que l’on vous offre à l’entrée, vous comprenez mieux ce que représente chaque œuvre. Mais il faut avouer que mettre Breugel en dialogue avec, par exemple, Walter Swennen, n’est pas évident pour tout le monde.

Parmi les 105 œuvres exposées, il y a du très bon qu’on est content de voir ou de revoir ; mais à côté du bon grain il y a, pour moi du moins, aussi de l’ivraie.

En plus de Breugel et certains de ses contemporains, vous pouvez y admirer des œuvres de G. Van de Woestyne, G. De Smet, H. De Braekeleer, E. Laermans, C. Permeke, J. Brusselmans et M. Borremans, ainsi que des contemporains tels que P. Aguirre y OteguiK. HeckR. Van de Velde et R. Pacquée.

Informations pratiques

mardi-dimanche :10 à 12 & 13 à 17 h

4 €

Stedelijk Museum Wuyts-Van Campen en Baron Caroly

Florent Van Cauwenberghstraat 14  2500 Lier

 

    

© Glenn Geerinck© Glenn Geerinck© Glenn Geericnk