Commentaar & foto’s  John Liem

Bewijzen heb ik niet, maar ik durf te beweren dat de meeste Vlamingen nog maar zelden van Munte hebben horen spreken, laat staan dat ze weten waar de gemeente ligt. In het Vlaams is daar een gezegde met daarin de hond Pluto, in het Engels is het ietsjes geciviliseerder: in the midle of nowhere.

Als ik ook nog zeg dat Munte een deelgemeente van Merelbeke is, dan weet iedereen het te vinden op een kaart.

Voor Gentenaars is het iets gemakkelijker, Munte ligt als het ware in onze achtertuin.

Deze ontiegelijk kleine gemeente is er in geslaagd een opmerkelijke tentoonstelling te organiseren, die ik iedereen kan aanbevelen.

België heeft in 1830 dan wel zijn onafhankelijkheid verkregen, maar de navelstring met moeder Frankrijk is maar moeilijk doorgeknipt. Eén van de facetten waar we Frankrijk nog voor een deel in volgen is het Jacobijns gedrag, met zijn centralistische eenheidsstaat met één centraal punt. Brussel denkt ook nu nog dat zij nog het centrum van het land zijn – als het al niet van Europa is – maar er is een kaper op de kust, sinds kort zijn er die denken dat zij alleen de STAD zijn en dat de rest maar parking is.

Maar laten we dat politiek gehakketak terzijde want een interessante tentoonstelling in the middle of nowhereis op zich voldoende interessant om er deze commentaar aan te weiden.

Af en toe krijg ik van lezers te horen dat ik te dikwijls negatief ben, reeds lang heb ik mij voorgenomen om de zaken niet te verbloemen; mag ik dan ook een quote van Ignaas Devisch ( Doceert medische filosofie en ethiek aan de UGent) aanhalen : Daarom is en blijft kritiek nodig: omdat woorden of symbolen altijd representaties van feiten zullen zijn, nooit de feiten zoals ze zijn los van onze waarneming.

Halleluja, u kan gerust voortlezen, want hier heb ik alleen maar positieve bedenkingen ik zal, ter verduidelijking, even de positieve items aanhalen:

– Dat een kleine gemeente (Munte of Merelbeke) er in slaagt een uiterst interessante tentoonstelling op te zetten over de symboliek in de Chinese kunst is op zich al een prestatie

– Dat de getoonde stukken (± 180) komen uit allerhande, openbare of private verzamelingen; un tour de force!

– Dat de stukken niet zo maar kris kras door elkaar getoond worden, wel in tegendeel, het geheel zit in een uitgedokterde, thematische presentatie.

– Dat deze tentoonstelling begeleid wordt met een brochure die niet alleen een verklarende catalogus bevat, maar ook nog een grondige historische uitleg geeft.

Hoewel ik persoonlijk geen onvoorwaardelijke liefhebber ben van de Chinese kunst en/of keramiek, heeft deze tentoonstelling mij enorm geboeid en heb ik er enkele interessante ontdekkingen kunnen doen.

Om niet te eindigen met een negatieve opmerking, maar eerder met een positieve, kan ik de verantwoordelijken van de Gentse “museale scene”  alleen maar aanraden om een “studie-trip” te maken naar de oude pastorie van Munte; ze kunnen er nog wat van opsteken: hoe een tentoonstelling levendig, interessant en volledig te maken.

En als kers op de taart: het bezoek is gratis!

 

Mededeling van de organisatie

Een fantastische ontdekkingsreis naar de verborgen betekenissen in het Chinese decoratieve repertoire
Als door een magische spiegel word je als bezoeker plots meegenomen in de fantastische wereld van het Chinese decoratieve repertoire.
Het wordt een fantastische ontdekkingsreis naar de verborgen betekenis van de voorstellingen en de symboliek van motieven.

 

Pastorie Munte: Munteplein 6, 9820 Merelbeke (Munte)
Open: dinsdag t.e.m. zondag van 13.30 tot 17.30 uur. Ook op feestdagen.
De tentoonstelling loopt van zaterdag 23 juni t.e.m. zondag 16 september.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.merelbeke.be/sites/default/files/bijlage/China%20in%20Munte%20brochure.pdf