Ik ben gewoonlijk zeer opgetogen na een bezoek aan het Cultureel Centrum van Strombeek maar ditmaal bleef ik toch op mijn honger zitten … en het waren niet alleen de 300 kakelende boerenbond-dames die aan de basis van mijn frustratie waren.

     

Zoals het hoort met een thema als Art Eco: veel vragen over architectuur, stedenbouw, recuperatie, leefruimte, ecologie enz. Natuurlijk kan men het feit van het ‘in vraag stellen’ beschouwen als kunst – tot daar nog aan toe – maar de affiche oogde zo mooi met een resem aan grote namen die mij toch wat teleur stelden. Van Lawrence Weiner verwacht je uiteraard een goed doordachte zinnetje en die mag er zijn. Kawamata staat er met één klein werkje, Luc Deleu met zeer oud werk, Jimmy Durham hield het bij een zinnetje op de muur, werk uit de zestiger jaren van Dennis Oppenheim, een karige Sol Lewitt, enkele foto’s van een interventie van Fischli & Weiss, enkele foto’s van la Mémé ( Woluwe) van Lucien Kroll en daarmee hebben we het meest interessante gehad . Wél een prachtige fotoreeks van Elisabeth Ida over Indische ambassades maar all in all te weinig om de verplaatsing aan te raden.

De mededeling van het CC
In het tweede deel, Architecture, wordt gepeild naar de manier waarop architecten zich tegenover dit thema verhouden. De focus ligt op het werk en denken van enkele tegendraadse architecten die het pad effenden voor een andere invulling van het begrip ‘architectuur’ of die vandaag een strategie aan de dag leggen waarin het begrip recyclage een primaire rol vervult.
Het is een tentoonstelling met tal van vrije standpunten waarin een (diep) humaan, radicale denken zich vasthaakt aan een humaan en democratisch gebruik van de theorie in de dagdagelijkse realiteit.
Deze tentoonstelling laat werk zien van denkende architecten in een tijd waarin commerciële projecten ook ruimtelijk en landschappelijk  meer dan ooit de aandacht en de middelen wegkapen.
We zijn erg verheugd om u te laten kennisnemen van het denken van enkele van de meest besproken denkers omtrent architectuur en urbanisatie die uitgaan van een kritische toepassing van de begrippen schaarste en exploitatie en wiens werk gekenmerkt wordt door een oplossend meedenken over problematieken zoals overbevolking en mobiliteit.
Met werk van: Bernd & Hilla Becher, Luk Berghe, Michiel De Cleene, Luc Deleu, Jimmie Durham, Joseph Grima & Space Caviar/ Simone C. Niquille, Yona Friedman, Tadashi Kawamata, Lucien Kroll, Sol LeWitt, OMA, Dennis Oppenheim, Rotor, Lois Weinberger, Lawrence Weiner, Fischli & Weiss.

Practisch

Cultuurcentrum Strombeek Grimbergen

Gemeenteplein, B-1853 Strombeek-Bever, tel +32 (0)2 263 03 43

info@ccstrombeek.be

Publieksruimtes  open elke dag van 10u tot 22u

gratis

D’habitude je suis très enthousiaste après mes visites au Centre Culturel de Strombeek, mais cette fois ci je suis resté sur ma faim … et ce ne était pas seulement le caquetage de 300 dames du Boerenbond qui était à la base de ma frustration.

Comme il se doit, Art Eco pose de nombreuses questions sur l’architecture, l’urbanisme, le recyclage, notre espace de vie, l’écologie…

Bien sûr, on peut considérer ces remises en question comme des gestes artistiques, mais l’affiche était si belle avec une foule de grands noms et c’est là que j’ai été déçu. Avec Lawrence Weiner on sait qu’on peut s’attendre à une phrase bien pensée et on n’est pas déçu. Kawamata n’est présent qu’avec deux petites oeuvres, Luc Deleu avec un travail qui date, Jimmy Durham s’en tient à une phrase sur le mur, du travail des années soixante de Dennis Oppenheim, un Sol Lewitt un peu maigrichon, quelques photos d’une intervention (intéressante) de Fischli & Weiss, quelques photos de La Mémé (Woluwe) de Lucien Kroll et de voilà pour ce qui en est du plus intéressant. Heureusement il y a en annexe magnifique travail photographique d’Élisabeth Ida sur les ambassades d’Inde mais dans l’ensemble il y a trop peu pour vous recommander le déplacement.

lr_zaalzicht_sophie_nuyttenInfos Pratiques

Cultuurcentrum Strombeek Grimbergen

Gemeenteplein, B-1853 Strombeek-Bever, tel +32 (0)2 263 03 43

info@ccstrombeek.be

Ouvert tous les jours de 10 à 22 h

Gratuit