Volgens het credo van stichter Alain Liedts, is de Zebrastraat een uniek project omdat het bruggen slaat tussen huisvesting, cultuur en economie; drie essentiële pijlers van ons maatschappelijk leven die doorgaans strikt van elkaar worden gescheiden in resp. woonwijken, musea, KMO-zones enz.

 

De Stichting Liedts-Meesen wilde aantonen dat een combinatie van deze drie activiteiten op één enkele plaats wel degelijk haalbaar en zelfs verrijkend is. “De Cirk” in de Zebrastraat in Gent werd het laboratorium voor dit sociaal experiment. Charles Van Rysselberghe (broer van kunstschilder Theo Van Rysselberghe) ontwierp het gebouw in 1906 als de eerste “werkmansappartementen” in Europa, maar tegen het einde van de jaren ’90 was de site hopeloos uitgeleefd. De Stichting herkende echter onder het stof een blinkende parel en met respect voor de oorspronkelijke architectuur werd “De Cirk” nieuw leven ingeblazen en organiseert men er regelmatig tentoonstellingen.

Momenteel loopt er de tentoonstelling van Peggy Wauters “een van de best bewaarde geheimen in de kunstwereld.”

Het werk van Peggy Wauters, geboren in Aalst in 1968, is eigenzinnig en, zoals ze zelf zegt: het is geen ingewikkeld denkproces, alles groeit spontaan.

Bewust of onbewust zijn er in haar werk verwantschappen met René Magritte, Michaël Borremans en Carl Cneut (momenteel te zien in de St-Pietersabdij, Gent); zeker geen slechte referenties.

Ze schildert in alle formaten, van miniatuur tot monumentaal en maakt ook surrealistische collages en sculpturen. Alles is helder en zeer gedetailleerd met harde kleuren.

Schilderen is voor haar als taal, als spreken, als een denken; zelf verklaart ze “dat ze de dingen sneller schildert dan ze zeggen kan”.

Ze toont de wreedheid van het dagelijkse leven maar wel met een humoristische toets. Alles inspireert deze kunstenares: een huwelijksaanzoek, een zeezicht of een vleesrijke maaltijd, maar ze hanteert geen trucjes om de kijker te verleiden.

Is dit “grote” kunst waar ooit miljoenen zal voor betaald worden ? Neen, maar wel verfrissend tussen de vele hedendaagse- en conceptuele kunststromingen

De mededeling van de stichting
Zelf verklaarde Peggy Wauters (1968, Aalst) dat ze de dingen sneller schildert dan ze zeggen kan. Schilderen is voor haar als taal, als spreken, als een denken. Met haar tentoonstelling ‘The Big Escape’ in de Zebrastraat Gent toont ze haar werken van de laatste tien jaar. Bezoek deze unieke tentoonstelling en maak kans op een schilderij!

Peggy Wauters (°1968, Aalst) krijgt deze kans om in Zebrastraat te exposeren wegens de verbluffende kwaliteit van haar werk. Deze vrij onbekende kunstenares heeft in alle stilte en luwte een gigantisch en opmerkelijk oeuvre bij elkaar geschilderd, zonder ooit eerder echt naar buiten te treden. Ze is ‘een van de best bewaarde geheimen’ in de kunstwereld. Kunstmecenas Alain Liedts: “Alle taferelen van het leven, van wieg tot sterfbed, worden door Peggy Wauters getekend of geschilderd met humor en met pit.”

Over de kunstenares

Zelf verklaart Peggy Wauters dat ‘ze de dingen sneller schildert dan ze zeggen kan.’ Schilderen is voor haar als taal, als spreken, als een denken. Opvallend is de bijna serene en vanzelfsprekende manier waarop ze de zachte wreedheid van het dagelijkse leven toont via alledaagse situaties en taferelen. Maar steeds is er ook een humoristische insteek. Alles inspireert deze kunstenares: zowel een huwelijksaanzoek, een zeezicht of een vleesrijke maaltijd, alsook een wandeling in haar tuin, carnaval… Ze vreest niet het ‘grote’ onbehagen en hanteert geen trucjes om de kijker te verleiden. Er is geen distantie in haar werk, wel een visie en een betrokkenheid.

 

Le commentaire de Quovadisart

Selon le credo du fondateur Alain Liedts, Zebrastraat est un projet unique, car il construit des ponts entre le logement, la culture et l’économie ; trois piliers essentiels de notre vie sociale, qui sont généralement strictement séparés : zones résidentielles, zones PME et musées.

La Fondation Liedts-Meesen veut montrer qu’une combinaison de ces trois activités en un seul endroit est en effet possible et même enrichissante. « De Cirk » dans la Zebrastraat à Gand est devenu le laboratoire pour cette expérience sociale. Charles Van Rysselberghe (frère du peintre Théo Van Rysselberghe) a conçu le bâtiment en 1906 comme le premier immeuble à appartements pour ouvriers en Europe. Mais vers la fin des années ‘90, le site est irrémédiablement délabré. Toutefois, la Fondation a redécouvert cette superbe perle sous la poussière et, respectant l’architecture originale, elle?? est devenue «De Cirk » où sont organisées des expositions phrase incorrecte: la fondation a respecté l’architecture et est devenue le Cirk, , non

Actuellement on peut y voir une exposition de Peggy Wauters « un des secrets les mieux gardés dans le monde de l’art. »

Le travail de Peggy Wauters, née à Alost en 1968, est particulier et, comme elle le dit elle-même : ce n’est pas un processus complexe de la pensée, tout vient spontanément.

Consciemment ou inconsciemment, son travail a des affinités avec René Magritte, Michaël Borremans et Carl Cameron Kneut? (actuellement à voir à l’abbaye St -Pierre, à Gand) qui ne sont certes pas de mauvaises références.

Elle peint dans tous les formats, de la miniature au monumental et fait aussi des collages et des sculptures surréalistes.

Tout est clair et très détaillé avec des couleurs dures. La peinture est pour Wauters comme le language, comme la parole, comme la pensée ; elle déclare « qu’elle peint les choses plus vite qu’elle ne peut les dire ». Elle montre la brutalité de la vie quotidienne, mais avec une touche humoristique. Tout inspire cette artiste : une demande en mariage, une vue sur la mer ou un copieux repas de viande, mais elle n’utilise aucun truc pour séduire le spectateur.

Est-ce du « grand » art pour lequel, un jour, on payera des millions ? Non, mais rafraîchissant parmi les nombreuses tendances contemporaines et conceptuelles

 

ZEBRASTRAAT
Zebrastraat
Gent
België
0471/31 00 01

www.zebrastraat.be

(10 januari 2015 – 15 februari 2015)

wo/me – zo/di : 14 -18

Toegansprijs: € 2.5