Deux expositions intéressantes au Wiels. Tout d’abord il y a le Liégeois Benoît Platéus qui occupe deux étages avec une grande rétrospective de son œuvre picturale ( photographie et plus récemment peinture). L’artiste utilise le numérique pour un travail sur l’image à laquelle il donne une nouvelle identité en jouant sur toute la gamme d’intervention possibles: Découper, saturer , agrandir, inverser… il brouille ainsi les codes de lecture , provoque des glissements de sens et crée des images am

Deux expositions intéressantes au Wiels. Tout d’abord il y a le Liégeois Benoît Platéus qui occupe deux étages avec une grande rétrospective de son œuvre picturale ( photographie et plus récemment peinture). L’artiste utilise le numérique pour un travail sur l’image à laquelle il donne une nouvelle identité en jouant sur toute la gamme d’intervention possibles: Découper, saturer , agrandir, inverser… il brouille ainsi les codes de lecture , provoque des glissements de sens et crée des images ambiguës souvent nées de l’accident ou du hasard. Tout se télescope dans cette réécriture du réel ce recyclage du visible.

Ellen Gallagher est une figure de proue de l’art afro-américain. Elle expose deux installations cinématographiques avec les artistes néerlandais Edgar Cleijne qui rappellent les histoires populaires et les légendes transmises au sein de la population africaine-américaine. personnellement j’ai trouvé l’ensemble assez caustique. Par contre, je suis tombé sous le charme de la vingtaine d’œuvres d’Ellen Gallagher qui plongent dans les racines et les origines souvent douloureuses de la population africaine. C’est donc un travail très identitaire  qui nous fait rire et pleurer : ses allusions  au monde aquatique doivent être lues en rapport avec les corps d’esclaves jetés à la mer au cours de la traversée vers les plantations du sud. Les tableaux grouillent de petits détails qui donnent un sens à l’ensemble : bien observer car rien n’est anodin.

Wiels à propos de cette exposition
L’exposition de Benoît Platéus (né en 1972, Liège ; vit et travaille à Bruxelles) retrace pour la première fois le travail de l’artiste depuis ses premières photographies jusqu’à ses tableaux les plus récents. A travers un parcours non linéaire, qui inclut certaines oeuvres inédites, elle révèle les préoccupations qui traversent l’oeuvre de l’artiste malgré sa grande multiplicité technique.
Issu de la génération qui a assisté à la révolution digitale et l’explosion de l’image, Platéus embrasse pleinement les possibilités créatives des technologies analogues et digitales pour s’attaquer à l’original, qu’il déforme, sature, défigure, éblouit, agrandit, efface ou renverse. Les images ainsi montrées à voir par l’artiste sont toujours transitives. Reproduites à l’infini, mais jamais à l’identique, elles font valoir la force poétique de l’accident, de l’imperfection, de la trace. Cette pratique artistique singulière, qui recourt autant à la lourde artillerie cinématographique qu’aux simples dessins automatiques, semble sonder un certain au-delà. Des espaces interstitiels de la ville aux méandres de la psyché, Benoît Platéus part en quête de nouvelles formes de représentation qui témoignent d’une autre réalité, encore fragmentée et toujours en devenir.

Peintre contemporaine de premier plan, Ellen Gallagher créé un pont entre les iconographies organiques basées sur les formes microbiologiques de l’océanographie et les symboles racialisés. Elle réinterprète à la fois les images du quotidien et les idoles noires de la culture pop tout en se confrontant à l’Histoire et la culture américaine. Avec son vocabulaire poétique et ludique, elle explore les histoires et épopées nord-américaines qui sont très présentes dans les débats européens actuels sur la décolonisation, tout en construisant une conscience écologique de l’humanité. Gallagher développe des imageries surréalistes qui dépeignent les mondes mythiques de l’afro-futurisme à travers l’héritage de l’artiste Sun Ra, ainsi que des formes de vie sous-marines inspirées de l’Atlantique noire et du Passage du milieu : la route des esclaves à travers l’océan Atlantique.

La collaboration de Gallagher avec Edgar Cleijne, photographe et vidéaste néerlandais, est nourrie par une réflexion sur la transformation des paysages et des mondes. Ensemble, ils créent deux installations cinématographiques : Osedax, basé sur le terme scientifique ‘whale fall’ – la chute des baleines désignant les baleines mortes tombées au fond de l’océan et dévorées par les charognards ; et plus récemment Highway Gothic, une réflexion sur les implications écologiques et culturelles de l’autoroute 10 qui traverse le Delta du Mississippi et la Nouvelle-Orléans. Tous deux évoquent des mondes hypnotiques et enchanteurs, peuplés de micro-organismes et de formes de vie subaquatiques ainsi que les mythes de la diaspora africaine.

Outre les installations, l’exposition présente des peintures, dessins et collages qui retracent l’évolution de l’œuvre de Gallagher ces vingt dernières années à travers des séries telles que The Black Paintings,Negroes battling in a cave, Watery Ecstatic, Morphia, An Ecstatic Draught of Fishes et DeLuxe.

WIELS, Centre d’Art Contemporain
Avenue Van Volxem 354
1190 Bruxelles

Ouvert: Mardi au dimanche, 11:00 – 18:00

10€

Twee interessante tentoonstellingen in het Wiels. Allereerst is er Benoit Plateùs uit Luik, die twee verdiepingen voor zijn rekening neemt met een grote overzichtstentoonstelling van zijn werk (fotografie en recenter schilderkunst). De kunstenaar gebruikt digitale technologie om op het beeld te werken en geeft het een nieuwe identiteit door in te spelen op alle mogelijke interventies: knippen, verzadigen, uitvergroten, omkeren…. Op die manier vervagen de leescodes, ontstaan er betekenisverschuivingen en dubbelzinnige beelden die ook vaak het gevolg zijn van een ongeluk of toeval. Alles wordt door elkaar geschud in dit herschrijven van de werkelijkheid, in deze recyclage van het zichtbare.

Ellen Gallagher is een vooraanstaande figuur in de Afrikaans-Amerikaanse kunst. Er zijn twee filminstallaties met de Nederlandse kunstenaar Edgar Cleijne die ons doet herinneren aan populaire verhalen en legenden die leven bij de Afro-Amerikaanse gemeenschap. Persoonlijk vond ik het geheel nogal moeilijk. Anderzijds raakte ik in de ban van het twintigtal werken van Ellen Gallagher die zich verdiepen in de vaak pijnlijke wortels en oorsprong van de Afrikaanse bevolking. Het is dus een zeer identitair werk dat ons doet lachen en huilen: de toespelingen op de aquatische wereld moeten gelezen worden in relatie tot de lichamen van slaven die in zee werden gegooid tijdens de overtocht naar de plantages in het zuiden. De schilderijen wemelen van de kleine details die betekenis geven aan het geheel: let goed op want niets is onbeduidend.

Wiels Over deze tentoonstelling

Deze tentoonstelling gewijd aan Benoît Platéus (°1972, Luik, woont en werkt in Brussel) is de eerste overzichtstentoonstelling van het oeuvre van de kunstenaar, van zijn eerste foto’s tot zijn meest recente schilderijen. Volgens een niet-lineair parcours ontdekt de bezoeker de kunstwerken, waaronder enkele nieuwe. Gaandeweg worden Platéus’ bezorgdheden onthuld die zijn hele oeuvre doorkruisen ondanks de grote technische veelzijdigheid.

Platéus stamt uit de generatie die de digitale revolutie en daarbij de explosie van beeldmateriaal bewust heeft meegemaakt, en hij omarmt de creatieve mogelijkheden van de analoge en digitale technologieën ten volle. Hij gaat ermee aan de slag om een origineel te bewerken en het zo te vervormen, verzadigen, verminken, verblinden, vergroten, wissen, of om het omver te werpen. De beelden die Platéus toont, zijn altijd transitief van aard. Ze worden op oneindige – maar niet op identieke – wijze gereproduceerd, en laten zo de poëtische kracht van het toeval, de imperfectie, het overgebleven spoor gelden. Deze unieke kunstpraktijk, die zowel gebruik maakt van de zware filmartillerie als van eenvoudige automatische tekeningen, lijkt een bepaald ‘hiernamaals’ te verkennen. Benoît Platéus vertrekt van de tussenruimtes van de stad of de meanders van de menselijke psyche, en gaat op zoek naar nieuwe afbeeldingsvormen die een ‘andere’ werkelijkheid doen vermoeden, een nog fragmentarische realiteit die steeds in wording is.

Ellen Gallagher is één van de meest spraakmakende hedendaagse kunstenaressen van vandaag. In haar werk slaat ze de brug tussen organische iconografieën, gebaseerd op microbiologische vormen uit de oceanografie, en geracialiseerde iconen en symbolen. Ze herinterpreteert zowel alledaagse beelden als zwarte idolen uit de popcultuur terwijl ze worstelt met de dieperliggende Amerikaanse geschiedenis en cultuur. Met haar poëtisch en speels vocabularium, verkent ze Noord-Amerikaanse verhalen en debatten die eveneens hoogst actueel zijn in de Europese debatten rond dekolonisatie, waarbij ze een ecologisch bewustzijn van het menselijk bestaan onderbouwt. Gallagher ontwikkelt surrealistische iconografieën die de mythische werelden van het afrofuturisme met de erfenis van de artiest Sun Ra, van onderzeese levensvormen en van de ‘Black Atlantic’ en de Middenpassage, de slavenroute over de Atlantische Oceaan, verbeelden.

De samenwerking van Gallagher met Edgar Cleijne, Nederlands fotograaf en filmkunstenaar, verbindt hen in reflectie over de transformatie van landschappen en leefwerelden. Samen creëerden zij Osedax, gebaseerd op het fenomeen van de ‘whale fall’ – de wetenschappelijke term voor een dode walvis op de bodem van de oceaan waar aaseters zich tegoed aan doen -, en het recente Highway Gothic, een meditatie over de ecologische en culturele implicaties van de Interstate 10 highway die door de Mississippi Delta en New Orleans kruist. Beide evoceren hypnotiserende, betoverende werelden die met micro-organismen en onderzeese levensvormen bevolkt worden en de mythische verhalen van de Afrikaanse diaspora.

Naast de installaties presenteert de tentoonstelling schilderijen, tekeningen en collages die de ontwikkeling van Gallaghers werk over de laatste twintig jaar schetsen in series zoals de Black Paintings, Negroes battling in a Cave, Watery Ecstatic, Morphia, An Ecstatic Draught of Fishes, en DeLuxe.

WIELS, Centrum voor Hedendaagse Kunst
Van Volxemlaan 354
1190 Brussel

10€

Open: dinsdag – zondag, 11:00 – 18:00