Ik heb enorm genoten van deze editie van de triënnale. En twaalftal installaties op het thema ‘trauma’ verspreid in de stad en een tentoonstelling met o.a. een hele rits Belgische kunstenaar huis in de Poortersloge rond het thema ‘de poreuze stad’. Moeilijk een hitparade op te stellen. In de Poortersloge vond ik een aantal kunstenaars terug van wiens werk ik enorm hou : Joëlle Dubois, Anne-Mie Van Kerckhoven, Emilio Lopez Menchero, Caroline van den Eynde …om er een paar te noemen. reserveren is theorethisch verplicht maar als er weinig volk is ( corona!) kan men nog ter plaatse registreren (voor de reservatie online ga naar musea Brugge). Voor de installaties zeker de boom van Hector Zamora niet missen : als je dit beleefd hebt, kijk je nooit meer op dezelfde manier naar een boom. Alle andere installaties zijn eveneens van een hoog niveau.

 Het is op één dag te belopen, maar reken wel op iets meer dan 20.000 stappen.

J’ai vraiment apprécié cette édition de la Triennale. Une douzaine d’installations sur le thème du “traumatisme” réparties dans toute la ville et une exposition avec, entre autres, toute une série d’artistes belges au Poortersloge sur le thème de “la ville poreuse”. Difficile de dresser un hit-parade. Au Poortersloge, j’ai retrouvé bon nombre d’artistes dont j’aime beaucoup le travail : Joëlle Dubois, Anne-Mie Van Kerckhoven, Emilio Lopez Menchero, Caroline van den Eynde … pour n’en citer que quelques-uns. La réservation est obligatoire en théorie, mais s’il n’y a pas beaucoup de monde (corona !), vous pouvez toujours vous inscrire sur place (pour la réservation en ligne, allez sur musea Brugge). En ce qui concerne les installations, ne manquez pas l’arbre d’Hector Zamora : une fois que vous l’aurez ‘vécu’, vous ne regarderez plus jamais un arbre de la même manière. Toutes les autres installations sont également de haut niveau.

 Le tout peut être parcouru en une journée, mais il faut compter un peu plus de 20 000 pas.