Theodoor Rombouts (1597-1637) in het MSK Gent, is een typische tentoonstellingsformule zoals er ons in de toekomst meer   te wachten staan met de tanende budgetten. Het recept: een relatief onbekende kunstenaar waarvan het museum enkele werken in de collectie heeft, aangevuld met uitgeleende werken van bevriende musea, een bekende referentiefiguur in casu Caravagio om als aan mekaar te breien en een leuk commentaar in de oorfoontjes en klaar is kees. Dit levert een aangename tentoonstelling zonder meer. 

Wanneer de werken van Rombouts geconfronteerd worden met die van enkele echte grootmeesters zoals onder andere Rubens of zelfs met een (slechte) Caravagio wordt het contrast echt schrijnend. Rombouts was een goede verkoper/marketeer, luisterde braafjes naar zijn opdrachtgevers, leverde ontelbare genre-scènes voor een rijke klandizie en kleurde nooit eens buiten de lijntjes. 

Deugden, geen ondeugden.

Oké voor een regenachtige zondag maar meer niet.

MSK Gent schrijft : Ter gelegenheid van 225 jaar MSK organiseert het museum de eerste monografische tentoonstelling ooit over Theodoor Rombouts (1597-1637), virtuoos van het Vlaamse caravaggisme. Rombouts was een gevestigde waarde in het Antwerpse kunstenaarsmilieu. Maar hoezeer zijn schilderkunst ook gewaardeerd werd tijdens zijn korte leven, na zijn dood werd zijn artistieke nalatenschap snel naar de vergetelheid verwezen. De tentoonstelling ontsluiert Rombouts’ artistieke persoonlijkheid en plaatst zijn werk in een nieuw perspectief.

Meer uitleg : https://www.mskgent.be/tentoonstellingen/theodoor-rombouts

Di-ZO 10-17

20 € (sic!)

Theodore Rombouts (1597-1637  au MSK à Gand est une formule d’exposition typique comme d’autres nous attendent à l’avenir avec des budgets en baisse. La recette : un artiste relativement peu connu dont le musée possède quelques œuvres dans sa collection, complété par des œuvres prêtées par des musées amis, une figure de référence bien connue, en l’occurrence Caravage, pour faire un ensemble cohérent et un commentaire sympathique dans les écouteurs et le tour est joué. L’exposition est toujours agréable mais ne casse rien. 

Lorsque les œuvres de Rombouts sont confrontées à celles de véritables grands maîtres comme Rubens,  ou même  à un (mauvais) Caravage, le contraste devient vraiment saisissant. Rombouts était un bon vendeur, écoutait docilement ses clients curés et bourgeois, livrait d’innombrables scènes de genre à une riche clientèle et ne sortait jamais des sentiers battus. 

Bon pour un dimanche pluvieux, mais rien de plus.

Le musée écrit : A l’occasion du 225e anniversaire du MSK, nous organisons la première exposition monographique jamais consacrée à Theodoor Rombouts (1597-1637), virtuose du caravagisme flamand. Rombouts avait une réputation solidement établie dans le milieu artistique anversois. Mais même si sa peinture fut hautement appréciée durant sa courte vie,son héritage artistique a rapidement été oublié après sa mort précoce. L’exposition dévoile la personnalité artistique de Rombouts et situe son œuvre dans une perspective nouvelle.

Pour mieux connaitre Rombouts : https://www.mskgent.be/fr/expositions/theodoor-rombouts

Mardi- dimanche 10-17

20 € !!!!