Sic transit gloria.

The Postcard Party … een betere titel ware geweest: The Goodbye Party, want sedert het vertrek van curator Luk Lambrechts in 2020 – om redenen van kleingeestige dorpspolitiek – bakt het CC er niets meer van. De samenwerking met het SMAK werd eveneens onmiddellijk stopgezet en daarmee sloot één van de beste plekken voor hedendaagse kunst in het Brusselse een boeiend hoofdstuk af. Wat nu te zien is banaal en in een erbarmelijke opstelling. Er zijn geen nevententoonstellingen meer, de ‘muur ‘ voor jong talent staat leeg en ik geef geen 12 maanden meer voor de exporuimte een andere ( minder elitaire en politiek meer renderende ) invulling krijgt.

Als ultieme “ pied de nez ” staat het boek van o.a. Luk Lambrechts over Jacqueline Mesmaeker wel te koop aan de ingang.

Mededeling van het CC

Het Cultuurcentrum Strombeek viert dit jaar haar 50e verjaardag. Op 5 mei 1973 opende het centrum officieel de deuren met een tweedaagse en “voor elk wat wils.” Voor deze bijzondere gelegenheid brengt Cc Strombeek een tentoonstelling met nieuw werk op papier van meer dan 50 kunstenaars. De expo is tegelijkertijd een benefietevenement. Alle kunstwerken die te zien zijn, worden elk te koop aangeboden voor 500 euro. Opgelet, want het is een “secret sale” !

De deelnemers kregen in het voorjaar per post een aquarelpapier (formaat A5) toegestuurd met de vraag om het blanco papier te bewerken en te transformeren tot een uniek kunstwerk. Los van het formaat, konden zij het thema en materiaal vrijelijk invullen. Hierna werden de werken door de kunstenaars per post teruggestuurd naar Cc Strombeek. Het resultaat kan je in deze expo bewonderen!

De tentoonstelling is tegelijkertijd een benefietevenement en dient als ondersteuning voor de toekomstige kunstprojecten en activiteiten in Cc Strombeek. Alle kunstwerken die in de tentoonstelling te zien zijn, worden elk te koop aangeboden voor 500 euro. Opgelet, want het is een “secret sale”: de namen van de kunstenaars worden niet meegedeeld tijdens de tentoonstelling zelf. Bij het moment van de aankoop, zal de kunstenaarsnaam aan jou worden meegedeeld. Elke kaart is gesigneerd op de achterzijde. Laat je verrassen!

DEELNEMENDE KUNSTENAARS

Gabriel Kuri | Mashid Mohadjerin | Alvaro Barrington | Louisa Gagliardi | Rachel Rose | Nástio Mosquito | Louise Lawler | Hadassa Ngamba | Noah Latif Lamp | Michael Dean | Sam Durant | Shervin/e Sheikh Rezaei | Nienke Baeckelandt | Lore Stessel | Ariane Loze | Hilde Borgermans | Nadia Guerroui | Sandra Hauser | Barbara Prada | Filip Van Dingenen | Jurgen Ots | Yi Zhang | Elen Braga | Nel Maertens | An Roovers | Luc Dondeyne | Ria Bosman | Joost Pauwaert | Maarten Van Roy | Anastasia Bay | Marina Pinsky | Natasja Mabesoone | Hadassah Emmerich | Apparatus 22 | Allison Katz | Julian Charrière | Jared Madere | Yunyao Zhang | Chris Huen | Shahpour Pouyan | Luiz Roque | Fernando Marques Penteado | Sofia Mitsola | Tamar Hirschfeld | Antonia Phoebe Brown | Yan Xing | Olympia Scarry | Magali Reus | Pélagie Gbaguidi | Michel François | Sandra Poulson | Thu Van Tran

Sic transit gloria.

The Postcard Party … un meilleur titre eut été The Goodbye Party, car depuis le départ du conservateur Luk Lambrechts en 2020 – pour des raisons de politique villageoise – le CC n’est plus à la hauteur. La collaboration avec le SMAK a également été immédiatement interrompue et avec cela, l’un des meilleurs lieux d’art contemporain à Bruxelles a clôturé un chapitre passionnant. Ce que l’on peut voir maintenant est banal et dans un arrangement pitoyable. Il n’y a plus d’expositions parallèles, le « mur » des jeunes talents est vide et je ne donne pas 12 mois de plus avant que l’espace d’exposition ne reçoive une affectation différente ( et moins élitaire etpolitiquement plus rentable).

 Un beau pied de nez, le livre de e.a. Luk Lambrechts sur Jacqueline Mesmaeker est en vente à l’entrée.

Communiqué :

Le Cultuurcentrum Strombeek a 50 ans cette année. Le centre a officiellement ouvert ses portes le 5 mai 1973: il y en a eu pour tous les goûts pendant deux jours. Pour célébrer cet anniversaire, le Cc Strombeek propose une exposition de nouvelles œuvres sur papier, signées par plus de 50 artistes. En plus d’être un événement caritatif, l’exposition sert à soutenir les futurs projets et activités artistiques du Cc Strombeek. Toutes les œuvres d’art exposées seront mises en vente au prix de 500 euros chacune. Attention, il s’agit d’une « vente à l’aveugle » ! 

Au printemps, les participants ont reçu un papier pour aquarelle (format A5) par courrier et ont été invités à le travailler pour en faire une œuvre d’art unique. Indépendamment du format, ils étaient libres de choisir le thème et le matériau. Les artistes ont ensuite renvoyé leur œuvre par courrier au Cc Strombeek. Vous pouvez admirer le résultat dans cette expo!

En plus d’être un événement caritatif, l’exposition sert à soutenir les futurs projets et activités artistiques du Cc Strombeek. Toutes les œuvres d’art exposées seront mises en vente au prix de 500 euros chacune. Attention, il s’agit d’une « vente à l’aveugle » : les noms des artistes ne seront pas communiqués pendant l’exposition proprement dite. Ils ne vous seront dévoilés qu’au moment de l’achat. Chaque carte est signée au verso. Surprise garantie !

ARTISTES PARTICIPANTS

Gabriel Kuri | Mashid Mohadjerin | Alvaro Barrington | Louisa Gagliardi | Rachel Rose | Nástio Mosquito | Louise Lawler | Hadassa Ngamba | Noah Latif Lamp | Michael Dean | Sam Durant | Shervin/e Sheikh Rezaei | Nienke Baeckelandt | Lore Stessel | Ariane Loze | Hilde Borgermans | Nadia Guerroui | Sandra Hauser | Barbara Prada | Filip Van Dingenen | Jurgen Ots | Yi Zhang | Elen Braga | Nel Maertens | An Roovers | Luc Dondeyne | Ria Bosman | Joost Pauwaert | Maarten Van Roy | Anastasia Bay | Marina Pinsky | Natasja Mabesoone | Hadassah Emmerich | Apparatus 22 | Allison Katz | Julian Charrière | Jared Madere | Yunyao Zhang | Chris Huen | Shahpour Pouyan | Luiz Roque | Fernando Marques Penteado | Sofia Mitsola | Tamar Hirschfeld | Antonia Phoebe Brown | Yan Xing | Olympia Scarry | Magali Reus | Pélagie Gbaguidi | Michel François | Sandra Poulson | Thu Van Tran