Verschillende tentoonstellingen terzelfdertijd in een museum kan interessant en aangenaam zijn. Maar soms kunnen die tentoonstellingen toch wel erg klein uitvallen en dit is wat nu in het STAM het geval is met de tentoonstelling Draken: ze vult alleen de kapel van het oude Bijlokeklooster.
Veel kan er dus niet getoond worden, maar toegegeven, de presentatie is aangenaam en er zijn enkele mooie stukken te zien uit Belgische en Nederlandse musea.

 

STAD VAN MORGEN: A GLIMPSE OF WHERE WE’RE GOING→ TOT 7/05/17

DRAKEN TOT → 28/05/17

Tekst & foto’s : John Liem

 

Verschillende tentoonstellingen terzelfdertijd in een museum kan interessant en aangenaam zijn. Maar soms kunnen die tentoonstellingen toch wel erg klein uitvallen en dit is wat nu in het STAM het geval is met de tentoonstelling Draken: ze vult alleen de kapel van het oude Bijlokeklooster.

Veel kan er dus niet getoond worden, maar toegegeven, de presentatie is aangenaam en er zijn enkele mooie stukken te zien uit Belgische en Nederlandse musea.

Toch ben ik een beetje op mijn honger gebleven.

img_1086 Dat groot slangachtig of reptielachtig dier is wereldwijd terug te vinden in verschillende mythologieën. Dus stof genoeg om daar toch ietwat uitgebreider mee aan de slag te gaan.

Een tweede item van de tentoonstelling had kunnen uitweiden over de legende van de Gentse draak die sinds 1377 op de toren van het belfort prijkt.

Deze legende zegt namelijk dat Boudewijn IX, graaf van Vlaanderen, de draak van Constantinopel heeft meegebracht en dat ze zo in handen van de Bruggelingen kwam. Bij een van de vele “oorlogen” tussen Brugge en Gent (zustersteden weet je wel) nemen de Gentenaars de draak als oorlogsbuit mee naar hun stad. Juist, daar is niets van aan, maar geef toe dat met dit verhaal kan gewerkt worden.

De mooie stukken en de leuke presentatie kunnen niet echt mijn honger stillen en het geheel doet ons een beetje denken aan een “schooltentoonstelling”. Vrij veel jongeren en kinderen waren trouwens aanwezig tijdens mijn bezoek.

Maar goed, er is nog de tweede expositie: Stad van morgen: a glimpse of where we’re going

Ook hier zitten we bij een “jongeren” tentoonstelling: postmodernisme en tomorrowland.

Vijfhonderd jaar na het verschijnen van het boek  De Utopia is Stad van morgen een interessant onderwerp, maar zouden al die jongeren zelfs maar de naam van Thomas More kennen?

In de tentoonstelling is er evenveel te zien als te lezen:

 • Maar zelfs als de aarde niet zou opwarmen, gaat ze kapot als we zoveel land blijven gebruiken. Land use is 80% van ons milieuprobleem
 • Elke inwoner heeft recht op 1 binnenruimte en 1 buitenruimte…Dit recht is geen eigendomsrecht, maar een gebruikersrecht.
 • Inwoners kunnen in meerdere gezinnen wonen. Het zelf samengestelde gezin stelt maar een voorwaarde: gezinsleden zorgen voor elkaar
 • Menselijke nederzettingen gebaseerd op natuurlijke groeiprocessen, met de ambitie noch de pretentie, om meer te bieden dan de geborgenheid van een tweede huid

En zo kan ik nog een tijdje doorgaan.

Dit is het socialisme of zelfs de democratie voorbij, het is collectivisme en soortgelijke proefprojecten zijn in het verleden al meermaals mislukt.

Maar ook al is het milieu en de opwarming van de aarde markant aanwezig, nergens wordt, net als  in de politiek, gesproken over het eerste, grote probleem (niet problematiek):  de overbevolking.

 

Wat zegt het museum

 

Draken. Soms zijn ze kwaadaardig en lelijk, dan weer aaibaar en lief of van een indrukwekkende schoonheid. Maak kennis met helden die de draak verslaan en met draken die beschermen.

Vriend of vijand, de draak is van alle tijden en culturen. Het is de mens die dit fabeldier betekenis geeft en zijn innerlijk en uiterlijk bepaalt. Maar tegelijk komen alle mogelijke uiterlijke kenmerken van een draak ook echt voor in de natuur, tot en met het vuurspuwen en de meerkoppigheid.

Deze tentoonstelling pakt uit met prachtige (cultuur)historische objecten, fascinerende legendes, linken met vandaag en dieren op sterk water. En met een drakenskelet, samengesteld speciaal voor deze expo!

 

Een stad is nooit af, en Gent groeit. Hoe kunnen we slim en duurzaam omgaan met de schaarse ruimte? Welke ideeën of dromen leven er voor de toekomst? Kunstenaar Elly Van Eeghem ging en gaat hiermee aan de slag in de tentoonstelling: ‘A glimpse of where we’re going’.

 

Toegangsprijzen

 

 • Basistarief

8 euro

 • Reductietarieven

6 euro

groepen vanaf 15 personen (per persoon)

senioren 65+

Gentenaars

2 euro

jongeren van 19 t.e.m. 25 jaar

schoolgroepen van volwassenen (per persoon)

gratis

kinderen/jongeren t.e.m. 18 jaar

 

 

 

Plusieurs expositions en même temps dans un musée, cela peut être intéressant et agréable. Mais parfois ces expositions sont fort restreintes et c’est précisément le cas de l’exposition actuelle au STAM, Les Dragons : la chapelle de l’ancien monastère Bijloke lui suffit.

Pas moyen donc de montrer beaucoup mais il est vrai que la présentation est agréable et que l’on peut y voir quelques beaux objets provenant de différents musées belges et néerlandais.

Pourtant je suis resté sur ma faim.

On retrouve cette créature légendaire, représentée comme une sorte de gigantesque reptile, dans de nombreuses mythologies à travers le monde; il y a donc de quoi faire.

Un deuxième volet de l’expo aurait pu être la légende du dragon qui se trouve depuis 1377 sur la tour du beffroi de Gand. La légende veut que Baudouin IX, comte de Flandre, ramène le dragon de Constantinople et il devient la propriété des Brugeois. Lors d’une des nombreuses guerres entre Bruges et Gand ( villes sœurs comme vous savez) les Gantois emportent le dragon comme butin.

img_1085Bien sûr, tout ceci n’est que légende, mais avouez qu’il est possible d’en construire une belle histoire. Malgré les beaux objets et la présentation agréable, je suis resté sur ma faim et l’ensemble me fait penser à une exposition pour écoliers. De nombreux adolescents et enfants sont d’ailleurs présents lors de ma visite.

Mais bon, il y a la deuxième exposition : La ville future : a glimpse of where we’re going.

Ici aussi nous voyons une exposition « jeune » : postmodernisme et tomorrowland.

Cinq-cents ans après la parution du livre De Utopia, La ville future est un sujet intéressant, mais combien de jeunes connaissent, ne fût ce que de nom, Thomas More ?

Dans l’expo il y a autant à lire que de choses à voir :

 • Maar zelfs als de aarde niet zou opwarmen, gaat ze kapot als we zoveel land blijven gebruiken. Land use is 80% van ons milieuprobleem
 • Elke inwoner heeft recht op 1 binnenruimte en 1 buitenruimte…Dit recht is geen eigendomsrecht, maar een gebruikersrecht.
 • Inwoners kunnen in meerdere gezinnen wonen. Het zelf samengestelde gezin stelt maar een voorwaarde: gezinsleden zorgen voor elkaar
 • Menselijke nederzettingen gebaseerd op natuurlijke groeiprocessen, met de ambitie noch de pretentie, om meer te bieden dan de geborgenheid van een tweede huid

Je vous épargne le reste d’une liste presque sans fin.

Ceci va plus loin que le socialisme ou même la démocratie, c’est du collectivisme et par le passé, de nombreux projets du même style ont échoué.

Mais si l’environnement et le réchauffement de la planète sont au centre du sujet, il n’est nulle part, tout comme dans la politique d’ailleurs, fait allusion au problème majeur : la surpopulation.

 

Que dit le musée

 

Les dragons. Parfois laids et méchants, ou attendrissants et gentils, ou d’une incroyable beauté. Faites la connaissance de héros terrassant des dragons et de dragons protégeant des humains.

Ami ou ennemi, le dragon est présent à toutes les époques, dans tous les pays. C’est l’homme qui donne du sens à cet animal fabuleux, qui détermine sa nature et son apparence. Mais toutes les caractéristiques extérieures du dragon se présentent aussi réellement dans la nature – il existe des animaux à têtes multiples ou qui crachent le feu.

Cette exposition réunit de superbes objets culturels et historiques, des légendes fascinantes, des liens avec notre époque et des animaux conservés dans le formol. Et même un squelette de dragon, tout spécialement assemblé pour l’occasion !

Au STAM, tout le monde, jeune et moins jeune, a rendez-vous avec le dragon, à mi-chemin entre imaginaire et réalité.

 

Une ville n’est jamais achevée, Gand s’étend sans cesse. Comment exploiter d’une manière sensée et durable l’espace qui devient rare ? Comment assurer que la ville reste viable ? Quelles idées, quels rêves avons-nous pour l’avenir ? L’artiste Elly Van Eeghem crée une exposition multidisciplinaire, non conforme au plan de secteur, intitulée « A glimpse of where we’re going ».

 

 

Entréeimg_1088

 • Individuel

8 euro

 • Tarif réduit

6 euro

groupes min.15 personnes

seniors 65+

2 euro

jeunes 19 à -26 ans

gratuite

jeunes -19 ans