Het is een beetje ironisch om een ​​tentoonstelling van de pionier van de politieke kunst te bekijken op een locatie die om politieke redenen een van de beste curatoren van het land heeft ontslagen. Dit land zal altijd een surrealistische plek blijven …
Over het algemeen ben ik geen grote fan van gepolitiseerde werken, vooral tegenwoordig met ‘de mode’ om zich te schamen om te zijn wat we zijn en waar galerijen en musea massaal naar dit nieuwe manna grijpen, vaak met futloze slogans en weinig reflectie. Hoe dan ook, ik ging met weinig enthousiasme maar Strombeek maar gelukkig ontdekte ik er het zeer subtiele werk van Sam Durant. Het moet gezegd worden dat hij al 30 jaar zijn sociale, politieke en culturele ideen in dialoog brengt met historische gebeurtenissen uit ons verleden.
Deze kleine tentoonstelling brengt een ode aan bewegingen waarvan het belang vaak werd onderschat en in het bijzonder aan de Niet-Gebonden Landen beweging van de jaren zestig.
Als je de expo gaat bezoeken, bekijk dan zeker de video in de kelder.
Op de site van de tentoonstelling is er ook de mogelijkheid voor een virtueel bezoek.

Practisch

alle update info voor uw bezoek en video klik

C’est un peu le comble de l’ironie de voir une exposition du pionnier de l’art politique dans un lieu qui a renvoyé un des meilleurs curateurs du pays ( Luk Lambrechts) pour des raisons politiques. Ce pays restera toujours celui du surréalisme…

En général je ne suis pas grand amateur d’œuvres hyper politisées, surtout aujourd’hui quand cela fait ‘tendance ‘ d’avoir honte d’être ce qu’on est et ou galeries et musées se ruent sur cette nouvelle manne, souvent faite plus de slogans et peu cette réflexion. Bref, j’y suis allé avec peu d’enthousiasme mais heureusement j’ai découvert le travail très subtil de Sam Durant . Il faut dire que cela fait 30 ans qu’il fait dialoguer ses réflexions sociales, politiques et  culturelles avec des évènements historiques de notre passé. 

Cette petite exposition est une ode au mouvement des Pays Non-Alignés des années ’60.

Si vous allez visiter l’expo, ne pas oublier d’aller voir la vidéo au sous-sol.

Sur le site de l’expo il y également la possibilité d’une visite virtuelle.

infos pratiques actualisées

et la visite virtuelle

Cc Strombeek is verheugd om het nieuwe tentoonstellingsproject Proposal for Non-Aligned Monuments, Free Movement van de Amerikaanse, in Berlijn wonende kunstenaar Sam Durant (geb. 1961) aan te kondigen. Durant brak in de jaren ’90 internationaal door met uitgesproken politiek en sociaal-geëngageerd werk. Uitgebreid onderzoek ligt aan de basis van zijn opzwepende dialoog met tumultueuze of vergeten gebeurtenissen uit het verleden die een nieuw licht werpen op de huidige sociale, politieke of culturele dynamiek. 

 Sam Durant, Mythologies – The Beginning and End of Civilizations, 2020 © Kåre ViemoseSam Durant, Mythologies – The Beginning and End of Civilizations, 2020 © Kåre Viemose

De interactieve installatie Proposal for Non-Aligned Monuments, Free Movement (PNMFM) vormt het hart van de tentoonstelling. Ze is gewijd aan de Beweging van Niet-Gebonden Landen of de Non-Aligned Movement die ontstond in 1961 onder impuls van Egypte, Ghana, Joegoslavië, Indonesië en India. De beweging verenigde de landen die zich niet gebonden voelden aan de twee toenmalige machtsblokken tijdens de Koude Oorlog. De Afro-Aziatische groepering die grotendeels bestond uit ontwikkelingslanden sprak zich scherp uit tegen alle vormen van kolonialisme en imperialisme. De NAM fungeert op heden als een internationaal forum en bestaat uit 120 landen, die samen meer dan de helft van de wereldbevolking omspannen, en fungeert tot vandaag als een internationaal forum om gemeenschappelijke belangen te bespreken.

De installatie PNMFM is de meest recente uit de reeks Proposals for Monuments, een serie werken die Durant begon in 1999. Op een moment waarin de wereld zich in volle beweging bevindt, onthult Durant een nieuwe blik op het heden en opent tegelijkertijd mogelijkheden voor de toekomst. PNMFM verschijnt hier als een model en beklemtoont de rol van de verbeelding en bewegingsvrijheid. Het werk speelt in op de huidige behoefte aan nieuwe concepten, initiatieven en alternatieve wereldvisies.

‘Another World is Possible’, een slogan die de buitengevel van Cc Strombeek doorheen de tentoonstelling verlicht, reflecteert deze genereuze verkenning van de status quo.

 Sam Durant, 1919, Men and Women Prepare (Treaty of Versailles), 2014Sam Durant, 1919, Men and Women Prepare (Treaty of Versailles), 2014

De innemende video Trope, samengesteld uit persoonlijk archiefmateriaal van de kunstenaar, toont een scala aan iconoclastische acties over de grenzen heen van naties, culturen en tijdsperioden. Samen met een reeks nieuwe tekeningen illustreert de video Durants voortdurende interesse in monumenten en gedenktekens en hun precaire symbolische status in relatie tot maatschappelijke veranderingen. In een context van maatschappelijke polarisatie, religieus extremisme en desinformatie, introduceert Proposal for Non-Aligned Monuments, Free Movement een dosis humaniteit en nodigt de bezoeker uit tot (her)ontdekking en solidariteit.