1Klinger, M., Amor, Tod und Jenseits (Amour, Mor t et l'Au-delà), Muzeum Narodowe w PoznaniuPour les amateurs de Félicien Rops, mais aussi pour ceux qui veulent le découvrir, deux expositions vous donnent l’occasion de voir les réalisations de ce grand artiste. A Namur il est mis face au contemporain Jan Fabre (nous avons déjà donné notre commentaire) et à Mariemont il est mis en dialogue avec trois excellents dessinateurs graveurs : Max Klinger, Alfred Kubin et Armand Simon.

Pour les amateurs de Félicien Rops, mais aussi pour ceux qui veulent le découvrir, deux expositions vous donnent l’occasion de voir les réalisations de ce grand artiste. A Namur il est mis face au contemporain Jan Fabre (nous avons déjà donné notre commentaire) et à Mariemont il est mis en dialogue avec trois excellents dessinateurs graveurs : Max Klinger, Alfred Kubin et Armand Simon.

A Mariemont, c’est dans la pénombre qu’on parcourt une sorte de labyrinthe composé de panneaux noirs et qu’on découvre les quelques deux cents gravures et dessins. Cette présentation tranche positivement avec les murs blanc de nos musées contemporains. Citons à ce sujet la décoratrice franco-iraniène Maryam Mahdavi: « d’après moi l’art ne peut pas communiquer avec le blanc, le blanc n’est pas une couleur et est ennuyeux ».

L’exposition tourne autour de cinq thèmes : le rêve, le féminin, la mort, l’érotisme et l’inquiétante étrangeté (unheimlich) ; on comprend que Sigmund Freud n’est pas loin.

L’interprétation des rêves et le symbolisme sont au rendez-vous. Ces quatre grands artistes nous font découvrir des univers étranges, qui flirtent avec la psychanalyse.

Ce sont d’excellents dessinateurs et graveurs qui maitrisent les différentes techniques de la gravure à la perfection ; soulignons en passant, qu’en plus d’être des artistes ce sont aussi, et peut-être avant tout, d’excellents artisans ; ils ne doivent pas faire appel à une batterie d’assistants pour l’exécution de leurs concepts.

Une exposition qui vaut la peine d’être vue et si vous allez voir aussi l’exposition de Namur, vous pourrez constater l’énorme différence entre la légèreté et la subtilité du travail de Rops (même dans ses sujets les plus “crus“) face à la lourdeur du travail de Fabre lorsqu’il reprend les mêmes sujets.

Rops, F., La Pudeur de Sodom, MRM

 l’ANNONCE DU MUSEE

L’exposition met à l’honneur quatre grands artistes, Félicien Rops, Max Klinger, Alfred Kubin et Armand Simon, dont les œuvres, mises en dialogue et en confrontation, témoignent des préoccupations et des turpitudes de notre modernité.  Organisée autour de cinq thèmes (le rêve, le féminin, la mort, l’érotisme et l’inquiétante étrangeté) qui sont aussi ceux de la psychanalyse et de la littérature, l’exposition se veut un reflet des changements culturels et sociaux qui ont marqué l’Europe tout au long du XXe siècle.

 Au-delà de partenariats internationaux (Autriche, Pologne, France), l’exposition est l’occasion de découvrir la très riche collection d’œuvres de Félicien Rops du Musée royal de Mariemont dont la plupart sont peu connues du grand public.

INFOS PRATIQUES 

Musée royal de Mariemont
Chaussée de Mariemont, 100
7140 Morlanwelz
Téléphone : + 32 (0)64 21 21 93  Fax : + 32 (0)64 26 29 24   Courriel : info(at)musee-mariemont.be

5€

 Musée OUVERT tous les jours sauf les lundis non fériés ; d’avril à septembre de 10h à 18h et d’octobre à mars de 10h à 17h.

Parc OUVERT tous les jours à 9h d’avril à septembre, à 10h d’octobre à mars.

Voor de liefhebbers van Félicien Rops, maar ook voor zij die hem nog willen ontdekken, zijn er twee tentoonstellingen die u de mogelijkheid geven de werken van deze grote kunstenaar te ontdekken

In Namen gaat hij in dialoog met de hedendaagse kunstenaar Jan Fabre (het commentaar van Quovadisart hebt u al kunnen lezen) en in Mariemont is het een dialoog met drie andere uitstekende tekenaars en etsers: Max Klinger, Alfred Kubin en Armand Simon.

Het is in de duisternis dat men langs een soort doolhof van zwarte panelen de tweehonderd tekeningen en etsen ontdekt van mariemont. Deze voorstelling steekt positief af tegen de witte muren van onze hedendaagse musea. Of zoals de franco-Iraanse ontwerpster, Maryam Mahdavi ,zegt: volgens mij kan kunst niet communiceren met wit, wit is geen kleur en is saai.

Rops, F., Guerrière,  MRM

De tentoonstelling draait rond vijf thema’s: dromen, vrouwen, dood, erotiek en het akelige (unheimlich) en dus is Sigmund Freud niet ver weg. Interpretatie van de dromen en symboliek zijn op de afspraak. Deze vier grote kunstenaars laten ons een vreemd universum ontdekken, dat flirt met de psychoanalyse.  Het zijn uitstekende tekenaars en etsers die de verschillende technieken van het etsen volledig onder de knie hebben en we kunnen er op wijzen dat ze naast kunstenaars ook, en misschien vooral, ambachtslieden zijn; zij moeten geen beroep doen een aantal assistenten om hun concepten uit te werken.

Een tentoonstelling die mag gezien worden en als jullie ook nog deze in Namen bezoekt, dan zal u het verschil kunne zien tussen de lichtheid en subtiliteit in het werk van Rops (zelfs in zijn “harde” onderwerpen) en de grofheid in het werk van Fabre als hij de zelfde onderwerpen bewerkt

DE MEDEDELING VAN MARIEMONT

  “ – in iedere droom zit minstens een gedeelte dat niet tot op de bodem onderzocht kan worden, zoals een navel, een navelstreng die hem in relatie brengt met het onbekende. ” Sigmund Freud, in Die Traumdeutung (De droomduiding).

 Een expositie van vier grote kunstenaars, Rops, Klinger, Kubin en Simon, van wie de werken, die in dialoog en in confrontatie geplaatst worden, getuigenis afleggen van de probleemdomeinen van onze moderne tijd.

De tentoonstelling wordt opgevat rond vijf thema’s (dromen, het vrouwelijke, de dood, de erotiek en de onrustwekkende vervreemding) die ook thema’s zijn in de psychoanalyse, en is bedoeld als beeld van de culturele en sociale veranderingen die Europa in de loop van de XXe eeuw hebben gekenmerkt. 

Over de internationale partnerships heen geeft de tentoonstelling de kans de zeer rijke collectie werken van Rops in het Koninklijk Museum van Mariemont, waarvan de meeste bij het grote publiek weinig bekend zijn, te ontdekken.

Félicien Rops hoort bij de meest gegeerde tekenaars aan het einde van de XIXe eeuw en is vooral, als karikaturist, geïnteresseerd in de zeden van zijn tijd. Als hij de “perversiteit” van zijn tijdgenoten afbeeldt aan de hand van een beeldtaal die vaak literair is en dichtbij het repertorium staat van de symbolisten, werkt hij niet als moralist maar maakt hij eerder een mythologie van de zonde en ontucht.

Max Klinger, onbetwistbare meester van de hernieuwing van de gravure, kaart in een zeer vernieuwende stijl de thema’s aan van de stad, de seksualiteit, het vrouwelijke… Hij is noch symbolist noch realist, maar is tegelijk beïnvloed door romantisme en een voorloper van het Duitse modernisme. Zijn œuvre, en met name de reeks van tien gravures Parafrase op de ontdekking van een handschoen, lijkt mits tekeningen de theorieën van Freud aan te kondigen, van wie hij een tijdgenoot is.

Alfred Kubin tekent een menselijkheid die wordt voorbijgestoken door duistere en verdrukkende krachten aan de hand van een terugkerende symboliek waar het monsterlijke en machinale een voorname rol spelen. Erotiek en dromen, net zoals seksualiteit en angst, komen samen in een wereld die aan het ontmenselijken is. De enige mogelijke redding voor de westerse mens: mystiek en dromen.

Klinger, M., Untergang (Noyade), Muzeum Narodowe w PoznaniuArmand Simon stript ons onderbewustzijn volledig: zijn œuvre, dat de condition humaine onthult, is sterk beïnvloed door zijn dagelijkse omgeving — de wereld van de mijn bepaalt zijn jeugdherinneringen met vreselijke en heroïsche beelden. Maar het is het boek Les Chants de Maldoror dat voorgoed de twijfelende dichter transformeert in vlotte tekenaar. Een confrontatie met zijn diabolische droomwereld zorgt voor een verrassende vraagstelling en sfeer van angst.

Een kunstboek uitgegeven door La Lettre volée, biedt de gelegenheid om, naast de belangrijke werken van elke kunstenaar, verschillende teksten te ontdekken van hedendaagse auteurs.

 PRACTISCH

Musée royal de Mariemont
Chaussée de Mariemont, 100
7140 Morlanwelz
+ 32 (0)64 21 21 93 info(at)musee-mariemont.be

Elke dag behalve op maandagen die geen feestdagen zijn

Vanaf april t/m september van 10 tot 18u
Volwassenen: 5€   Senioren: 2.5€