Vous êtes peut-être familiarisés avec l’œuvre  du Sud-Africain Kentridge avec ses animations  extraordinaires au charbon de bois. Roger Ballen est américain mais s’est installé dans ce pays. Son point de départ est la photographie à laquelle se sont ajoutés le collage, le dessin, la peinture et la vidéo . On se retrouve dans un univers de mise en scène théâtrale qui est inclassifiable.

 

THE THEATRE OF THE BALLENESQUE // CORRESPONDANCES

Vous êtes peut-être familiarisés avec l’œuvre  du Sud-Africain Kentridge avec ses animations  extraordinaires au charbon de bois. Roger Ballen est américain mais s’est installé dans ce pays. Son point de départ est la photographie à laquelle se sont ajoutés le collage, le dessin, la peinture et la vidéo . On se retrouve dans un univers de mise en scène théâtrale qui est inclassifiable. C’est un univers absurde, violent et noirissime qui vous prend aux tripes et qui présente la vie comme vide de sens et de raison. Partout nous sommes en présence d’un mélange de réel et de fiction, d’ un monde archétypal nébuleux . En regard de cette exposition il y a également le travail de Ronny Delrue, un artiste belge qui était en correspondance avec Roger Ballen. Il est exposé en ce moment au SMAK à Gand. Ici il y a entre autres une très belle installation de cloches de verre vides : un paysage sans saints. Comme le suggère l’artiste ‘et si les êtres humains perdaient la foi, et si on cessait de croire en l’humanité, en soi-même’.

L’annonce officielle:

The Theatre of the Ballenesque, première exposition d’envergure à Bruxelles consacrée à Roger Ballen, rassemble des photographies, des vidéos et des installations in situ, et mêle également des interventions graphiques de l’artiste. Roger Ballen est l’un des photographes les plus importants de sa génération. D’origine américaine, il vit et travaille en Afrique du Sud depuis plus de 30 ans. Son travail a été exposé à la Tate Britain (UK), au Rijksmuseum (NL), au MoMA (New York, US) et au Museum Dr. Guislain (Gand, BE), etc.

L’exposition conçue pour la CENTRALE propose une immersion dans l’univers original de l’artiste. The Theatre of the Ballenesque invite le visiteur à un voyage, de sorte à pleinement pouvoir vivre l’expérience de toute la richesse et de la densité de ce travail complexe, explorant les méandres de l’esprit humain. Diplômé en psychologie, puis en géologie, c’est finalement par le biais de la photographie que Roger Ballen a décidé de descendre dans les profondeurs de l’être. Ce qui en refait surface sont les composants qui, sous la main impulsive et l’œil méthodique de l’artiste, deviennent les éléments d’un vaste théâtre de l’absurde : le Ballenesque.

Cette exploration de l’inconscient est aussi à l’origine de l’exposition Correspondances dans laquelle l’artiste belge Ronny Delrue présente ses photographies, en dialogue avec celles de Roger Ballen, rehaussées de ses dessins et des photomontages des deux artistes.

INFOS PRATIQUES
Exposition : 14.11.2019 > 14.03.2020

CENTRALE for contemporary art
Place Sainte-Catherine 44, 1000 Bruxelles
MER > DIM 10:30 > 18:00

 

 

U bent misschien wel bekend met het werk van de Zuid-afrikaan William Kentridge met zijn ongelooflijke houtskoolanimaties. Roger Ballen is Amerikaan, maar hij is gevestigd in dit land. Zijn uitgangspunt is fotografie waaraan later collages, tekeningen, verf en video’s zijn toegevoegd. We bevinden ons in een universum van theatrale ensceneringen dat niet te classificeren is. Het is een absurd, gewelddadig en duister universum dat je meeneemt naar je onderbewuste en een nihilistische visie projecteert op het leven. Overal zijn we geconfronteerd met een mengeling van realiteit en fictie, met een bizarre archetypische wereld.

In deze tentoonstelling is ook het werk te zien van Ronny Delrue, een Belgische kunstenaar die met Roger Ballen correspondeerde. Hij wordt momenteel ook tentoongesteld in het SMAK in Gent. Hier is onder andere een zeer mooie installatie van lege glazen klokken te zien: ‘een landschap zonder heiligen’. Zoals de kunstenaar zelf verwoordt, ‘wat als mensen het geloof verliezen en zelfs niet meer geloven in de mensheid, in zichzelf’.

Het officieel bericht

The Theatre of the Ballenesque is de allereerste grootschalige tentoonstelling die in Brussel wordt gewijd aan Roger Ballen. De tentoonstelling combineert foto’s, video’s en in situ installaties, alsook enkele grafische interventies van de kunstenaar. Roger Ballen is een van de belangrijkste fotografen van zijn generatie. Hij werd geboren in New York in 1950 en woont en werkt reeds meer dan 30 jaar in Zuid-Afrika. Zijn werk werd reeds getoond in vooraanstaande musea als Tate Britain (Londen, UK), Rijksmuseum (Amsterdam, NL), MoMA (New York, USA) alsook in het Gentse Museum Dr. Guislain.

The Theatre of the Ballenesque dompelt de bezoekers helemaal onder in de absurde wereld van de kunstenaar en laat hen de rijkdom en de densiteit van zijn complexe oeuvre, aan den lijve ondervinden. Roger Ballen studeerde eerst psychologie, en later ook geologie, maar het is uiteindelijk met fotografie dat hij de diepste gedachtespinsels van de mens verkent.

Deze verkenning van het onbewuste ligt ook aan de oorsprong van de tentoonstelling Correspondances waarin Belgisch kunstenaar Ronny Delrue een aantal eigen foto’s zal presenteren naast die van Roger Ballen, waar hij grafisch op inspeelde. Verder omvat deze creatieve dialoog ook fotomontages waar beide kunstenaars aan samenwerkten.

Deze beide projecten van de CENTRALE gebeuren in samenwerking met twee belangrijke Belgische instellingen: Ancienne Belgique en S.M.A.K. (Gent).

Zo vindt in het kader van de veertigste verjaardag van Ancienne Belgique op maandag 25 november 2019 een concert plaats van de emblematische Zuid-Afrikaanse groep Die Antwoord, met wie Roger Ballen regelmatig samenwerkt, onder andere voor de video I fink U freeky. Roger Ballen zal ook een artistieke interventie doen tijdens het optreden.

Tentoonstelling : 14.11.2019 > 14.03.2020

CENTRALE for contemporary art
Sint-Katelijneplein 44, 1000 Brussel
WOE > ZON 10:30 > 18:00