“Kunst is wat het leven interessanter maakt dan kunst” (Robert Filliou)
Een boeiende ontdekkingstocht doorheen het werk van een kunstenaar die zijn stempel drukte op zijn tijd en vooral op de decennia die volgden. Ik moet bekennen dat ik niet erg vertrouwd was met zijn ( te weinig getoond) oeuvre,het de moeite niet om verder te lezen!

“Kunst is wat het leven interessanter maakt dan kunst” (Robert Filliou)

 

De Mukha zal zich in de komende jaren richten op de experimentele kunst van de tweede helft van de twintigste eeuw. Veel conceptuele kunst dus, en als gewoon het idee van een paar stukken hout aan elkaar genageld of een dozijn koperen platen op de vloer je door het dak doen gaan is het de moeite niet om verder te lezen!

Voor alle anderen zal de eerste tentoonstelling over Robert Filliou een openbaring zijn. Een boeiende ontdekkingstocht doorheen het werk van een kunstenaar die zijn stempel drukte op zijn tijd en vooral op de decennia die volgden. Ik moet bekennen dat ik niet erg vertrouwd was met zijn ( te weinig getoond) oeuvre, maar tijdens mijn bezoek ging ik van de ene verrassing in de andere en voortdurend zag ik connecties tussen Robert Filliou-de-pionier en werken van hedendaagse kunstenaars die zijn strategieën overnamen.

Met Robert Filliou staat men ook aan een kruispunt waar filosofie, multiculturalisme, poëzie, politiek engagement en theorie elkaar tegenkomen.

Voor meer informatie en om herhaling te voorkomen, verwijs ik naar de tekst onder ‘de mededeling van het museum’ : het geeft een perfect beeld van de tentoonstelling.

On top biedt het Mukha twee andere uitstekende tentoonstellingen. In de eerste ‘ Van Broodthaers tot Braeckman. Fotografie in de beeldende kunst in België’ vindt men al de pioniers terug van de conceptuele kunst in België met o. a. Charlier, Lizène, Dujourie, Pacquée, Vertessen en ga zo maar door. Het is een indrukwekkende galerie maar vooral legt het interessante connecties bloot. De verbindingen tussen de werken van deze kunstenaars worden kristalhelder en er ontstaat een soort coherente Belgische conceptuele school met diepe wortels in het surrealisme van Magritte.

De tweede tentoonstelling van Michèle Matyn is eveneens een openbaring. Door middel van foto’s, installaties en keramiek weekt ze ergens een ‘Urwelt’ bij ons los. **Als Homo Urbanus deze wereld is diep in ons onderbewustzijn geborgen,** maar het werk van Michèle Matyn brengt die opnieuw aan de oppervlakte.

 

De mededeling van het museum

sqabobac_rptk02jfgbrIn de komende jaren wil het M HKA een reeks tentoonstellingen wijden aan sleutelfiguren van de experimentele kunst uit de tweede helft van de twintigste eeuw, sleutelfiguren die ook belangrijke aanwezigheden waren in het Antwerpen van de jaren zestig en zeventig. We beginnen met de Franse dichter, toneelschrijver, kunstenaar en denker Robert Filliou (1926-1987). Het geheim van de permanente creatie is het eerste uitgebreide overzicht van zijn visuele oeuvre in België, met meer dan 100 originele werken en multipels uit openbare en particuliere collecties uit heel Europa.

 

Filliou, hoewel radicaler, meer fundamenteel provocerend, maar ook subtieler en zachter dan de meeste van zijn tijdgenoten, zou bij het grote publiek een bekende naam moeten zijn. Met deze tentoonstelling willen we de bezoekers van vandaag en morgen laten zien dat Filliou niet alleen een van de meest invloedrijke kunstenaars uit het recente verleden is. Hij is een stem van onze tijd, die spreekt over de politieke en poëtische economie, over nieuwsgierigheid en onderzoek als meer dan ‘een voorrecht voor diegenen die al weten’, over gezelligheid en spel, maar ook over eenzaamheid als een productieve en zelfs wenselijke conditie.

 

Filliou wordt vaak geassocieerd met Fluxus, maar ‘behoorde’ nooit tot deze of enige andere beweging of groep, hoewel hij nauw samenwerkte met vrienden zoals kunstenaars Daniel Spoerri en Dieter Roth, componist en kunstenaar George Brecht, dichter Emmett Williams of architect en kunstenaar Joachim Pfeufer.

 

Samen met zijn medewerkers – waaronder zijn vrouw Marianne Staffeldt-Filliou – bedacht hij vele concepten die hij onmiddellijk in zijn werk opnam, zoals onder andere the Eternal Network (van gelijkgestemde mensen over de hele wereld); the Genial Republic (wiens grondgebied door wie dan ook op eender welk moment geclaimd kan worden); the Principle of Equivalence (een directe aanval op het primaat van het esthetische oordeel in de westerse cultuur: “It doesn’t matter if something is well made, badly made or not made at all”); Teaching and Learning as Performance Arts (de titel van een boek uit 1970) en, misschien wel het allerbelangrijkst, Permanent Creation.

 

Het was Marianne Staffeldt-Filliou die opmerkte: “Je bent een kunstenaar wanneer je creëert. Maar wanneer je stopt, ben je geen kunstenaar meer.” Filliou was zich bewust van de noodzaak om te breken met het conventionele begrip van creativiteit als iets exclusief en buitenwerelds. Een van zijn multiples draagt de inscriptie “Kunst is wat het leven interessanter dan kunst maakt.”

 

“Het geheim van de permanente creatie: wat je ook denkt, denk iets anders. Wat je ook doet, doe iets anders. Het absolute geheim van de permanente creatie: verlang niets, beslis niets, kies niets, wees bewust van jezelf, blijf wakker, zit rustig, doe niets.” – Robert Filliou

 

Als dit als zenboeddhisme klinkt, is dat geen toeval. Filliou had persoonlijke ervaringen met het Verre Oosten. Hij was opgeleid als politiek econoom in de VS en maakte deel uit van het VN-team dat Een vijfjarenplan voor de wederopbouw en de ontwikkeling van Zuid-Korea in 1953 schreef, voordat hij deze carrière inruilde voor het precaire leven van de vrije geest. Zijn voortijdige dood onderbrak een retraite in een boeddhistisch klooster die drie jaar, drie maanden en drie dagen moest duren.

 

Het geheim van de permanente creatie is niet alleen een eerbetoon aan de kunst en het denken van Robert Filliou, maar ook een herinnering aan zijn nauwe betrekkingen met België. Hij had twee solo-tentoonstellingen in de Wide White Space Gallery in Antwerpen in 1971 en 1972 en werkte jarenlang samen met de Editions Lebeer-Hossmann, een kunstuitgeverij in Brussel. Zijn werk maakt deel uit van verschillende Belgische particuliere collecties en de collectie van het M HKA.

 

 

Van Broodthaers tot Braeckman. Fotografie in de beeldende kunst in België toont aan de hand van representatieve voorbeelden hoe het medium fotografie zijn intrede deed in het domein van de beeldende kunst in België en hoe het tussen de jaren 1960 en 1990 evolueerde tot een zelfstandig artistiek medium.

 

De ligging tussen grote artistieke centra zoals Londen, Amsterdam, Düsseldorf en Parijs, en de aanwezigheid van belangrijke verzamelaars en visionaire galeriehouders, maken van België in de jaren 1960-70 een belangrijk trefpunt voor de internationale kunstwereld. Zo kwam de opkomende generatie Belgische kunstenaars in direct contact met internationale artistieke tendensen, zoals de conceptuele kunst, de Internationale situationniste en Fluxus. Ook lokale artistieke tradities beïnvloedden hun praktijk. Opvallend is de erfenis van de Brusselse Surrealisten, en het werk van René Magritte en Paul Nougé in het bijzonder. Daarnaast blijkt ook de sterke picturale traditie van de Lage Landen, en bij uitbreiding Europa, een beslissende invloed te hebben gehad op het werk van de geselecteerde kunstenaars, dat gekenmerkt wordt door een constante aandacht voor de hen omringende realiteit.

 

De tentoonstelling opent met het fotografisch werk van drie pioniers van de conceptuele kunst in België, Marcel Broodthaers, Jacques Charlier en Jef Geys. Vervolgens komt de doorbraak van het fotoconceptualisme in België aan bod via het werk van Jacques Lennep, Jacques Louis Nyst, Jacques Lizène, Philippe Van Snick en Danny Matthys. Ten slotte wordt de overgang getoond van fotoconceptueel werk naar het fotografische tableau en de groeiende vermenging van fotografie en schilderkunst aan de hand van het oeuvre van Lili Dujourie, Jan Vercruysse, Ria Pacquée, Liliane Vertessen en Dirk Braeckman.

 

lizenne2009_1De tentoonstelling Van Broodthaers tot Braeckman. Fotografie in de beeldende kunst in België.is gebaseerd op het doctoraatsonderzoek van Liesbeth Decan, Conceptual, Surrealist, Pictorial: Photo-based Art in Belgium (1960s – early 1990s), dat gelijktijdig met de tentoonstelling verschijnt als boek, uitgegeven binnen de Lieven Gevaert Series (Universitaire Pers Leuven).

 

Michèle Matyn heeft een veelzijdige praktijk ontwikkeld die fotografie, beeldhouwkunst, installatie en performance omvat. Haar werk verkent de manieren waarop mythen en folklore ontstaan in samenlevingen, vaak door onze perceptie van – en interactie met – de natuur. Matyns werken ontstaan vanuit een reis, vaak naar locaties die de kunstenares onbekend zijn en die weinig tekenen van menselijk ingrijpen vertonen, reizen waarbij ze plaatsen en situaties tegenkomt die geloof in het bovennatuurlijke en het onbekende aanwakkeren. Haar werken voelen meestal ‘volks’ aan, en evoceren het esoterische en een antropomorfe blik op de buitenwereld. De kern van Matyns werk ligt in het zoeken naar het punt waarop de menselijke projectie op het niet-menselijke samenvalt met de natuurlijke wereld en zijn eigen bestaan buiten het menselijk bewustzijn.

 

Matyns tentoonstelling Ademgaten is ontstaan naar aanleiding van recente reizen die de kunstenares heeft gemaakt naar gebieden in Frankrijk, Noord-Ossetië en China. Ze heeft een reeks nieuwe foto’s en beelden geproduceerd die de door haar ontdekte natuurlijke vormen uitbeelden, en die doen denken aan menselijke of dierlijke ademhalingssystemen, waarbij objecten en ruimtes als levende wezens worden beschouwd. Matyns tentoonstelling, die ook een selectie recente producties omvat, wordt geformuleerd als een omgeving, waarbij verschillende vormen, tekens en ontmoetingen worden samengebracht. De kunstenares gebruikt de ruimte ook als een plaats voor performances – een centraal element in haar praktijk – die een verdere reflectie over de relatie tussen de mens en de natuur aanreiken.

PRAKTISCH

M HKA – Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen

Leuvenstraat 32  2000 Antwerpen

T +32 (0)3 260 99 99

E info@muhka.be

www.muhka.be

DI–WO en VR–ZO 11u00–18u00

DO 11u00–21u00

TIP: vermijd de schooluren! Het museum heeft de akoestiek van een zwembad en als vier groepen peuters door de tentoonstelling joelen is er van rustig genieten geen sprake meer!

€ 8 |

Le Mukha va se positionner dans les années qui viennent sur l’art expérimental de la seconde moitié du XXe siècle. Beaucoup de ‘conceptuel’ donc et si rien que l’idée de quelques bouts de bois cloués ensemble ou une douzaine de plaques de cuivre à même le sol vous donne des boutons, abandonnez cette lecture !

Pour les autres, la première expo sur Robert Filliou sera un émerveillement. Un parcours interminable à travers l’œuvre d’un artiste qui marquera durablement son époque et surtout ce qui se fait de mieux depuis les années 80. J’avoue que je ne connaissais pas très bien son œuvre mais au cours de l’exposition j’allais de surprise en surprise et j’établissais continuellement des liens entre Robert Filliou-le-précurseur et des œuvres d’artistes contemporains qui adoptent ses stratégies.

Avec Robert Filliou on se trouve également un carrefour où se croisent philosophie, multiculturalisme, poésie, engagement politique et théorisation de l’activité artistique.

Pour plus de détails et éviter les redites, je vous invite à lire le texte sous ‘annonce du musée’ qui est très bien fait et complet.

Cerise sur le gâteau, le Mukha propose deux excellentes expositions annexes. Dans la première ‘De Broodthaers à Braeckman – La photographie dans les arts plastiques en Belgique ‘ on retrouve tous les pionniers de l’art conceptuel en Belgique avec e. a. Charlier, Lizène, Dujourie, Pacquée, Vertessen et j’en passe. C’est une galerie impressionnante et surtout une mise en relation intéressante. Les connexions entre les oeuvres de ces artistes deviennent encore plus évidentes et il émerge une sorte d’école belge cohérente avec des racines profondes dans le surréalisme de Magritte.

La seconde exposition de Michèle Matyn est également une révélation : à travers des photos, installations et céramiques elle nous plonge quelque part dans un ‘Urwelt’ qui est présent en chacun de nous. Chez nous – ‘Homo Urbanus’- ce monde est enfoui très profondément quelque part dans notre subconscient mais parfois il refait surface, comme avec la magie de cette exposition..

 

 

L’annonce du musée

Dans les années à venir, le M HKA va dédier une série d’expositions à des figures clés de l’art expérimental de la seconde moitié du XXe siècle dont la présence à Anvers au cours des années 60 et 70 aura été marquante. Nous commençons par le poète, dramaturge, plasticien et penseur françaisRobert Filliou (1926-1987). Cet automne, nous montons une rétrospective complète de son œuvre plastique – la première en Belgique – avec plus de cent œuvres originales et multiples provenant de collections privées et publiques à travers l’Europe.

ewabobac_rptk03dbatrPlus radical, plus fondamentalement provocateur, mais aussi plus subtil et plus discret que la plupart de ses contemporains et pairs, Filliou devrait être un nom connu d’un très large public. À travers cette exposition, nous souhaitons démontrer aux visiteurs d’aujourd’hui et de demain que Filliou n’est pas seulement l’un des artistes les plus influents du passé récent, mais qu’il demeure une voix éminemment pertinente pour notre époque, lui qui a abordé l’économie politique et poétique, la curiosité, et qui insistait sur « l’idée que la recherche est le privilège de ceux qui ne savent pas, et non pas le domaine de ceux qui savent » ; lui qui parlait de convivialité et de jeu, mais aussi de la solitude comme d’un état productif et désirable.

Filliou est souvent associé au mouvement Fluxus, mais n’en a jamais fait partie, ni d’aucun autre groupe ou courant, bien qu’il ait travaillé en étroite collaboration avec des amis comme les artistes Daniel Spoerri et Dieter Roth, le compositeur et artiste George Brecht, le poète Emmett Williams ou l’architecte et artiste Joachim Pfeufer.

Avec ses collaborateurs – en premier lieu sa femme, Marianne Staffeldt Filliou –, il a inventé bon nombre de concepts, qu’il a aussitôt introduits dans son œuvre, comme « le réseau éternel » (des personnes partageant les mêmes affinités à travers le monde entier) ; « la République géniale » (dont le territoire ne peut jamais être revendiqué par quiconque) ; « le Principe d’équivalence » (entre le « bien fait », le « mal fait » et le « pas fait »), une attaque directe de la primauté du jugement esthétique dans la culture occidentale ; Enseigner et apprendre – Arts vivants (le titre de son livre publié en 1970) ; et peut-être le concept le plus important : « la Création permanente ».

C’est Marianne Staffeldt Filliou qui a un jour affirmé : « Tu es artiste quand tu crées. Mais quand tu t’arrêtes, tu n’es plus artiste. » Filliou avait conscience du besoin de rompre avec la conception conventionnelle de la créativité comme quelque chose d’exclusif, hors du monde. Un de ses multiples porte l’inscription « L’art est ce qui rend la vie plus intéressante que l’art. »

« Le secret de la création permanente : quoique tu penses, pense autre chose. Quoi que tu fasses, fais autre chose. Le secret absolu de la création permanente : ne désire rien, ne décide rien, ne choisis rien, sois conscient de toi-même, reste éveillé, calmement assis et ne fais rien. » – Robert Filliou

Si cela ressemble à du bouddhisme zen, ce n’est pas une coïncidence. Filliou était un fin connaisseur de l’Extrême-Orient. Il a étudié l’économie politique aux États-Unis après la guerre et a fait partie de l’équipe des Nations unies qui a rédigé en 1953 un « Plan quinquennal pour la reconstruction et le développement de la Corée du Sud », avant d’abandonner sa carrière pour mener la vie précaire d’un esprit créatif. Son décès prématuré a interrompu sa retraite dans un monastère bouddhiste censée durer trois ans, trois mois et trois jours.

Le Secret de la Création permanente n’est pas uniquement un hommage à l’art et à la pensée de Robert Filliou, mais un rappel de sa relation intime avec la Belgique. Il a présenté deux expositions individuelles à la galerie Wide White Space à Anvers, en 1971 et 1972, et a collaboré de longues années avec les éditions d’art Lebeer-Hossmann à Bruxelles. De nombreuses collections privées belges, ainsi que la collection permanente du M HKA possèdent des œuvres de Robert Filliou.

 

L’exposition De Broodthaers à Braeckman. La photographie dans les arts plastiques en Belgique présente à la faveur de quelques exemples représentatifs la manière dont le média photographique a fait son entrée dans le domaine des arts plastiques en Belgique et dont il a ensuite évolué en discipline artistique autonome entre les années 60 et 90.

De par sa situation géographique à la croisée de grands centres artistiques comme snickLondres, Amsterdam, Düsseldorf et Paris, et par la présence de collectionneurs importants et de galeristes visionnaires, la Belgique a représenté dans les années 60 et 70 une plaque tournante majeure du monde de l’art international. Ainsi, la génération émergente d’artistes belges a pu entrer en contact direct avec les principales tendances artistiques internationales, comme l’art conceptuel, l’Internationale situationniste et Fluxus. Des traditions artistiques locales influencent aussi leurs pratiques. Ainsi « l’héritage » des Surréalistes bruxellois est très notable, en particulier celui de René Magritte et de Paul Nougé. En outre, la tradition picturale très ancrée dans les Pays-Bas historiques, et par extension dans toute l’Europe, a manifestement exercé sur l’œuvre des artistes sélectionnés une influence décisive, caractérisée par une attention constante pour la réalité environnante.

L’exposition commence par l’œuvre photographique de trois « pionniers » de l’art conceptuel en Belgique : Marcel Broodthaers, Jacques Charlier et Jef Geys. Ensuite vient la percée en Belgique du photoconceptualisme, à travers l’œuvre de Jacques Lennep, Jacques Louis Nyst, Jacques Lizène, Philippe Van Snick et Danny Matthys. Et l’exposition s’achève par la transition du photoconceptualisme vers le tableau photographique et l’imbrication croissante de la photographie et de la peinture avec l’œuvre de Lili Dujourie, Jan Vercruysse, Ria Pacquée, Liliane Vertessen et Dirk Braeckman.

L’exposition De Broodthaers à Braeckman. La photographie dans les arts plastiques en Belgiques’inspire des recherches que Liesbeth Decan a effectuées pour sa thèse de doctorat : Conceptuel, surréaliste, pictural : l’art photographique en Belgique du début des années 60 au début des années 90. Sa thèse sera publiée concomitamment à l’exposition, dans la collection Lieven Gevaert Series (Universitaire Pers Leuven).

 

xwabobac_rptk02xdgbrMichèle Matyn a élaboré une pratique aux aspects multiples, qui inclut la photographie, la sculpture, l’installation et la performance. Son œuvre observe la manière dont les mythes et le folklore voient le jour dans les sociétés, souvent à travers notre perception de la nature et notre interaction avec celle-ci. Les œuvres de Matyn s’amorcent souvent par un voyage, fréquemment dans des lieux que l’artiste ne connaît pas et qui sont encore relativement préservés de l’intervention humaine. Elle découvre ainsi des endroits et des situations susceptibles d’inspirer une croyance dans le surnaturel et le mystère. Son œuvre suscite une sensation de travail artisanal, évoquant la culture ésotérique et le regard anthropomorphique posé sur le monde extérieur. La quintessence de l’œuvre de Matyn se situe dans sa quête de l’intersection où la projection humaine sur le non-humain rencontre le monde naturel et son existence propre, en dehors de la conscience humaine.

 

Matyn monte l’exposition Brèches de respiration en réponse aux récents voyages qu’elle a entrepris dans des régions de France, en Ossétie du Nord et en Chine. Elle y a réalisé une série de nouvelles photographies et sculptures qui reproduisent les formes naturelles qu’elle a rencontrées et qui rappellent le système respiratoire des humains ou des animaux, considérant ces objets et ces espaces comme des entités vivantes. Incluant une sélection d’œuvres récentes, l’exposition de Matyn sera formulée comme un environnement, réunissant formes, rencontres et personnages différents. L’artiste se servira également de l’espace comme d’un décor de performances – une facette essentielle de sa pratique – qui permet de mener une réflexion plus approfondie sur les relations entre les humains et le monde naturel.

 

 

Infos pratiques

M HKA – Musée d’Art Contemporain à Anvers

Leuvenstraat 32  2000 Anvers

T +32 (0)3 260 99 99

E info@muhka.be

www.muhka.be

HEURES D’OUVERTURE MAR–MER et VEN–DIM 11h00–18h00

JEU 11h00–21h00

PRIX D’ENTRÉE € 8

Conseil: Evitez les horaires scolaires: le musée a une acoustique de bassin de natation. Pas besoin de faire un dessin quand des groupes de bambins prennent l’expo pour une grande cour de récréation ( re-création..)