Ce qui m’a intéressé dans l’expo de Paul Bury à BOZAR est moins le point où il aboutit (l’expo devient par ailleurs un peu moins intéressante et répétitive dans les dernières salles) mais bien plus son parcours d’artiste pour arriver à la reconnaissance internationale. C’est un parcours marqué de rencontres fascinantes qui vont petit à petit forger son identité. Il prendra vraiment son ‘envol’ quand il cesse de vouloir copier, fait sa propre synthèse et choisit sa voie de façon radicale.

Capture d’écran 2017-02-26 à 12.49.12

 

Ce qui m’a intéressé dans l’expo de Paul Bury à BOZAR est moins le point où il aboutit (l’expo devient par ailleurs un peu moins intéressante et répétitive dans les dernières salles) mais bien plus son parcours d’artiste pour arriver à la reconnaissance internationale. C’est un parcours marqué de rencontres fascinantes qui vont petit à petit forger son identité. Il prendra vraiment son ‘envol’ quand il cesse de vouloir copier, fait sa propre synthèse et choisit sa voie de façon radicale.

Capture d’écran 2017-02-26 à 12.49.12Après avoir été influencé par le poète/avocat anarchiste Achille Chavée il y aura la rencontre avec Magritte (il y a de surprenantes toiles surréalistes de Bury), plus tard le groupe ‘Jeune peinture belge’, Calder, Alechinsky et Cobra, Paul van Hoeydonck qui l’introduit dans le groupe Zéro, la rencontre avec Yves Klein…

Le parcours avant ses œuvres cinétiques aura pris une vingtaine d’années jusqu’en 1960 et le vrai succès ne démarrera qu’en 70 avec ses fontaines. La plus connue à Bruxelles est au boulevard Albert II.

Tout ce parcours est extrêmement bien documenté et c’est un réel plaisir de voir à quel point la scène artistique belge était (et est toujours) riche. L’initiative de Bozar tombe à point à un moment où la puissance financière de galeristes parisiens nous inonde sans arrêt d’un art souvent très bling bling pour (nouveaux) riches. On en oublierait ses propres racines.

La scénographie est exemplaire et Bozar a pris le risque d’installer une fontaine monumentale actionnée par de l’eau dans la dernière salle.

Pour la visite vous pouvez également attendre le 20 mars et combiner avec Yves Klein qui s’annonce également comme une exposition fascinante d’un artiste qui a marqué son temps il y a un demi-siècle.

 

 

Bozar:

IMG_0623L’artiste belge Pol Bury (1922-2005) est un des fondateurs de l’art cinétique. Après des débuts en peinture marqués par l’influence de Magritte et un passage au sein des groupes Jeune Peinture belge et CoBrA, il emprunte une nouvelle voie. Fasciné par l’art d’Alexander Calder, Bury se tourne vers la sculpture et intègre le mouvement dans son œuvre. Grâce à son travail profondément personnel, à la fois héritier du surréalisme et pétri d’innovation, il s’impose sur les scènes artistiques de Paris et New York, accédant ainsi à une reconnaissance internationale.

Au travers de cette rétrospective, découvrez l’œuvre vaste et diversifiée de Bury. Peintures, sculptures, œuvres mobiles, fontaines, bijoux, réalisations graphiques et écrits vous sont présentés lors de cette exposition, la plus importante dédiée à cet artiste majeur sur le sol belge depuis vingt ans.

Conseiller artistique : Gilles Marquenie

 Infos pratiques

Ravenstein

Mardi-Dimanche 10-18 ; jeudi -10-21

14-16 € ; plusieurs combi possible

 

Wat me vooral interesseerde in de tentoonstelling over Paul Bury in BOZAR is niet zozeer het vertrouwde kinetisch werk (de tentoonstelling wordt dan ook een beetje minder interessant en repetitief in de laatste zalen) maar des te meer zijn artistiek parcours tot zijn internationale erkenning. Dit is een fascinerend parcours van boeiende ontmoetingen die geleidelijk aan zijn identiteit zullen smeden. Zijn carrière neemt echt een hoge vlucht wanneer hij stopt met kopiëren, zijn eigen synthese maakt en kiest voor radicaliteit.

In zijn jeugdjaren in de Borinage werd hij eerst beïnvloed door de dichter/anarchist/advocaat Achille Chavée. Daarna de ontmoeting met Magritte (er zijn verrassende surrealistische schilderijen van Paul Bury), later met de groep ‘Jonge Belgische Schilderkunst’, Calder, Alechinsky en CoBRa, Paul Van Hoeydonck die hem bij de Zero-groep introduceert, de ontmoeting met Yves Klein …

buryHet traject tot zijn eerste kinetische kunstwerken zal twintig jaar duren (tot 1960) en het echte internationale succes zal pas in 1970 komen met zijn fonteinen. De bekendste in Brussel is op de Albert II-laan.

De tentoonstelling is zeer goed gedocumenteerd en het is een waar genoegen om te zien hoe rijk de Belgische kunstscène was (en nog steeds is). Het initiatief van Bozar komt goed gelegen op een moment dat de financiële kracht van de Parijse galerieën Brussel overspoelt met vaak zeer spectaculaire bling bling voor (nieuwe) rijken. We mogen onze eigen roots niet vergeten.

De enscenering is discreet en geslaagd en Bozar nam zelfs het risico om een monumentale fontein aangedreven door water in de laatste zaal te installeren.

Voor het bezoek kunt u ook wachten tot 20 maart en dan combineren met Yves Klein. Dit belooft eveneens een boeiende tentoonstelling te worden over een kunstenaar die een essentieel boegbeeld is van de hedendaagse kunst.

Bozar:

De Belgische kunstenaar Pol Bury (1922-2005) lag mee aan de basis van de kinetische kunst. Hij begon zijn carrière als kunstschilder en zag Magritte als zijn grote voorbeeld. Later trad hij toe tot de kunstbewegingen Jeune Peinture belge en CoBrA, om vervolgens een nieuwe weg in te slaan. Hij raakte gefascineerd door het werk van Alexander Calder en legde zich toe op de beeldhouwkunst, met beweging als rode draad doorheen zijn oeuvre. Dankzij het sterk persoonlijke karakter van zijn werk – gestoeld op het surrealisme maar telkens ook erg vernieuwend – werd Pol Bury op handen gedragen in de Parijse en New Yorkse kunstwereld, met internationale erkenning tot gevolg.

Tijdens deze retrospectieve kan je kennismaken met het rijke, gevarieerde oeuvre van Pol Bury. Voor het eerst in twintig jaar wordt op Belgische bodem een tentoonstelling van die omvang gewijd aan de kunstenaar en zijn schilderijen, beeldhouwwerken, installaties, fonteinen, juwelen, grafische werken en teksten.

Artistiek adviseur: Gilles Marquenie

Capture d’écran 2017-02-26 à 12.14.11Practisch:

Ravenstein ; Brussel

Di-ZO : 10-18 ; DO : 10-21

14-16 € ; combitickets mogelijk