Het communiqué van MUKHA

Terwijl de collectie oude en moderne kunst van Vlaanderen terugkeert naar het gerenoveerde KMSKA (Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen), maakt de Vlaamse Gemeenschap zich op voor een tweede infrastructurele sprong voorwaarts die het museumlandschap verder naar een internationaal niveau tilt. Het regeerakkoord voorziet een nieuw gebouw voor het M HKA, waar ook de collectie hedendaagse kunst permanent zichtbaar zal worden binnen een consistent verhaal.

Parallel aan dit infrastructuurtraject begint het M HKA met de voorbereiding van een inhoudelijke sprong. We nemen de feestelijke opening van onze zusterinstelling als symbolisch startpunt voor onze toekomstige uitdagingen. De artistieke- en collectieteams van het M HKA selecteerden samen twee dozijn kunstenaars die volgens hen deel zouden kunnen uitmaken van onze referentiekaders. Sommigen zijn al kernkunstenaars binnen de collectie, anderen zijn kunstenaars die het museum graag in de collectie wil opnemen. Veel van de met het M HKA verbonden namen komen hier niet aan bod, omdat ze al een wezenlijk deel uitmaken van het referentiekader. De presentatie biedt zo 24 mogelijke stukken van een toekomstige puzzel, 24 internationale sleutelkunstenaars die later in het nieuwe hedendaagse kunstmuseum gepresenteerd kunnen worden, en de ambities op langere termijn weerspiegelen.

Museum in beweging kondigt hiermee een nieuw hoofdstuk aan voor de toekomst. De presentatie is vernoemd naar het gelijknamige boek dat handelt over de praktijk van musea voor hedendaagse kunst, dat is immers de specifieke uitdaging die zich nu stelt. Het M HKA zal zijn historiografie parallel aan het bouwproces verder onderzoeken. Gepresenteerd over twee verdiepingen, pakt het M HKA uit met een eerste indicatieve aanzet, een oefening tot reflectie die zal verdergroeien met de vorm van het museum, gebouw en de toekomst van zijn collectie.

MetEtel AdnanMarcel BroodthaersLili DujourieMarlene DumasJimmie DurhamAndrea FraserYang FudongShilpa GuptaDorothy IannoneIlya & Emilia KabakovNikita KadanYayoi KusamaTaus MakhachevaGordon Matta-ClarkHana MiletićLaure ProuvostWalter SwennenJos de Gruyter & Harald ThysOtobong NkangaNicola LAnne-Mie Van KerckhovenAllan SekulaNicolás UriburuHaegue Yang.

Klik hier om de tentoonstelling virtueel te bekijken.

ion commentaar

Ik ben ditmaal begonnen met de officiële communicatie van het Mukha. Dit is veelzeggend en belangrijk in de onzekerheid waarin het MUKHA, het MuZEE en het Raveelmuseum baden over hun toekomst als zelfstandige instellingen of geïntegreerd met de grote broer KMSKA.

 Ik heb met veel plezier deze tentoonstelling bezocht die vooral de complementariteit van het MUKHA en het KMSKA moet aantonen, al zijn de meeste werken voor niet-ingewijden moeilijk te benaderen. Ik raad deze tentoonstelling vooral aan voor ervaren kenners

DI-ZO 11h00–18h00

12€

Museum van Hedendaagse Kunst AntwerpenLeuvenstraat 32, 2000 Antwerpen

Le communiqué du MUKHA

Alors que la collection d’art ancien et moderne de la Flandre peut enfin retrouver le KMSKA (le Musée royal des Beaux-Arts d’Anvers) entièrement rénové, la Communauté flamande amorce le second bond infrastructurel en avant qui élèvera le paysage muséal flamand à un niveau international. L’accord de gouvernement prévoit la construction d’un nouveau bâtiment pour le M HKA, ce qui augmentera la visibilité de la collection internationale d’art contemporain dans le cadre d’un récit cohérent.

Une telle trajectoire infrastructurelle s’effectue en parallèle d’une évolution du contenu. Comme point de départ symbolique pour ce parcours, le M HKA se joint à présent à l’inauguration festive de son institution soeur par une évocation de ce défi qui l’attend. Les équipes artistiques et les responsables des collections du M HKA ont conjointement sélectionné deux douzaines d’artistes qui, selon ces personnes, pourraient faire partie de nos cadres de référence artistiques. Certains sont déjà des figures majeures de la collection, d’autres sont des artistes dont le musée aimerait intégrer des oeuvres dans sa collection. Bon nombre de noms rattachés au M HKA en sont absents, puisqu’ils et elles font déjà partie par essence du cadre de référence. La présentation offre ainsi 24 pièces d’un futur puzzle – 24 éminentes figures artistiques qui pourraient être exposées dans le nouvel édifice du musée d’art contemporain. En mettant l’accent sur l’image étendue de la collection du musée et sa cohérence, cette exposition reflète ses ambitions à long terme.

La présentation Musée en mouvement annonce ainsi une nouvelle trajectoire et l’amorce d’une discussion sur l’avenir. Le titre fait référence à l’ouvrage éponyme qui traite de la pratique très en vue de musées d’art contemporain, ce qui constitue le défi spécifique qui se pose à présent. Le musée développera son historiographie en parallèle du processus de construction. Présentée aux deux premiers étages du musée actuel, on pourra d’ores et déjà y voir une préfiguration indicative de cette réflexion qui se poursuivra à mesure que le nouveau bâtiment prendra forme.

Avec : Etel AdnanMarcel BroodthaersLili DujourieMarlene DumasJimmie DurhamAndrea FraserYang FudongShilpa GuptaDorothy IannoneIlya & Emilia KabakovNikita KadanYayoi KusamaTaus MakhachevaGordon Matta-ClarkHana MiletićLaure ProuvostWalter SwennenJos de Gruyter & Harald ThysOtobong NkangaNicola LAnne-Mie Van KerckhovenAllan SekulaNicolás UriburuHaegue Yang.

Mon commentaire

J’ai inversé la logique de présentation en commençant par la communication du Mukha. Celle-ci est significative et importante dans l’incertitude dans laquelle baignent le MUKHA, le MuZEE et le musée Raveel quant à leur avenir en tant qu’institution indépendante ou intégrée avec le grand frère KMSKA.

 J’ai visité cette expo qui doit démontrer la complémentarité du MUKHA et le KMSKA avec beaucoup de plaisir quoique la plupart des œuvres sont difficilement abordables pour des non-initiés. Je recommande cette exposition surtout aux connaisseurs avertis

MAR–DIM 11h00–18h00

12€

Museum van Hedendaagse Kunst AntwerpenLeuvenstraat 32, 2000 Antwerpen