De tentoonstellingen in het MAS hebben altijd een zeer verzorgde scenografie.
De tentoonstelling “Glasses” is hierop geen uitzondering en begint met twee citaten van Tuymans waarin hij uitleg hoe hij ertoe gekomen is ze te maken: Ik heb altijd graag brillen geschilderd. Een bril brengt een soort van distorsie van het gezicht, dat we door een bril niet rechtstreeks kunnen zien. Het is een raar instrument en ook een nagenoeg universeel gegeven. De banaliteit van de bril krijgt door hem te schilderen een andere betekenis.

 

Text & photos John Liem

IMG_0728De tentoonstellingen in het MAS hebben altijd een zeer verzorgde scenografie.

De tentoonstelling “Glasses” is hierop geen uitzondering en begint met twee citaten van Tuymans waarin hij uitleg hoe hij ertoe gekomen is ze te maken: Ik heb altijd graag brillen geschilderd. Een bril brengt een soort van distorsie van het gezicht, dat we door een bril niet rechtstreeks kunnen zien. Het is een raar instrument en ook een nagenoeg universeel gegeven. De banaliteit van de bril krijgt door hem te schilderen een andere betekenis.

Als goede ‘marketier’ geeft Tuymans een eenvoudige uitleg aan iets dat het op het eerste zicht niet echt is.

De topwerken van deze tentoonstelling zijn de wel bekende portretten van koning Boudewijn en Patrice Lumumba. Allebei staren ze voor zich uit en toch zijn erg verschillend: vaag en bijna onzichtbaar bij Boudewijn, terwijl de fonkelende ogen van Lumumba worden geaccentueerd door bril. In deze twee portretten, meer dan in de meeste anderen, ziet en voelt men dat er een achterliggend dieper verhaal schuilt.

Vooral bij Lumumba is het fundamentele verschil tussen fotografie en schilderkunst te zien (cfr. het geval Dedecker)

Er is een tastbare affiniteit tussen de verschillende werken en ook tussen de verschillende verhalen verborgen achter deze brillen, een korte biografie van de geportretteerden was welkom. Dit doet niets af aan het fascinerende werk van Tuymans; alle werken zijn niet even spannend of indrukwekkend, maar allen hebben ze de herkenbare penseelstreek en een intens politieke connotatie, wat hem tot een van de grote Belgische meesters maakt.

Maak van de gelegenheid gebruik om ook de 7e en 8e verdieping van het MAS te bezoeken; de verzameling pre-Colombiaansekunst is meer dan de moeite waart.

IMG_0731Commentaar van het MAS

Het is de eerste keer dat Luc Tuymans in zijn eigen oeuvre een thematische selectie maakt. De expo presenteert iconische werken uit Tuymans’ oeuvre, waarin onder meer nazisme, kolonialisme en nationalisme belangrijke onderwerpen zijn. SS’er Heydrich maskeert in de reeks ‘Die Zeit’ zijn gezicht achter een donkere bril. De jonge Boudewijn stapt verborgen door een zonnebril uit het vliegtuig in Léopoldville. Patrice Lumumba draagt een bril en een das en kijkt ons van dichtbij recht in de ogen. De lachende Amerikaanse huisvader Milteer met vergrote ogen achter zijn bril is een extremist-racist. Het gezicht van de Vlaamse schrijver Ernest Claes wordt een soort leeg masker-met-bril…

“Toen ik op een bepaald moment door al de portretten ging die ik tot hiertoe heb geschilderd, stond ik versteld van het feit dat op driekwart van deze portretten brillen te zien zijn. Dat is allesbehalve een bewuste keuze.  Luc Tuymans, 2009

Adres en openingsuren

MAS | Museum aan de Stroom
Hanzestedenplaats 1
2000 Antwerpen
+32 3 338 44 00

Gesloten

Gesloten op maandag, op 1 januari, op 1 mei, op O.L.H.-Hemelvaart, op 1 november en op 25 december.

Open

Zomeruur (van 1 april tot en met 31 oktober):

Museumzalen

dinsdag tot en met vrijdag: van 10 tot 17 uur (laatste tickets om 16 uur)

zaterdag en zondag: van 10 tot 18 uur (laatste tickets om 17 uur)

NIEUW: elke laatste woensdag van de maand is één verdieping geopend tot 19 uur.  Kijk hier welke zaal wanneer open is.

Ticketprijzen

€ 10 (€ 5 indien geen tijdelijke expo) :

  • bezoekers ouder dan 25 jaar

€ 8 (€ 3 indien geen tijdelijke expo) :

  • bezoekers van 12 tot en met 25 jaar
  • bezoekers ouder dan 65 jaar
  • groepen vanaf 12 personen (Het groepstarief voor groepen vanaf 12 personen is niet combineerbaar met andere kortingen.)
  • kaarthouders: Davidsfonds, bij tijdelijke expo A-kaart in ruil voor digitale voordeelbon

 

Les expositions du MAS sont toujours très soignées question scénographie. L’exposition “Glasses” n’y fait pas exception et elle débute par deux citations de Tuymans qui expliquent comment il est arrivé à la faire : Ik heb altijd graag brillen geschilderd. Een bril brengt een soort van distorsie van het gezicht, dat we door een bril niet rechtstreeks kunnen zien. Het is een raar instrument en ook een nagenoeg universeel gegeven. De banaliteit van de bril krijgt door hem te schilderen een andere betekenis.

En tant que bon ‘marketier’, Tuymans donne une explication simple à quelque chose qui au premier abord ne l’est pas vraiment.

Les pièces maitresses de cette expo sont les portraits, bien connus, du roi Baudouin et de Patrice Lumumba. Tous les deux avec le regard fixé mais cependant fort différent : vague et presqu’invisible chez Baudouin, tandis que les yeux étincelant de Lumumba sont accentués par les lunettes.

IMG_0729Dans ces deux portraits, plus que dans la plus part des autres, on voit, et plus encore on sent, qu’il y a, derrière, une histoire plus profonde. Surtout chez Lumumba on peut voir la différence fondamentale entre la photographie et la peinture (cfr. l’affaire Dedecker)

Il est indéniable qu’il y a une affinité tangible entre les différentes œuvres et même entre les différentes histoires cachées derrière ces lunettes, une brève biographie des personnages portraités aurait été bienvenue. Ceci ne diminue en rien l’œuvre fascinante de Tuymans ; toutes les œuvres ne sont pas aussi captivantes ou impressionnantes, mais elles ont toutes le coup de pinceau reconnaissable et une connotation politique intense. Qui font de lui un des grands maitres belges.

Profitez de votre visite au MAS, pour monter au 7e et 8e étage ; la collection d’art pré colombien vaut toujours le déplacement.

 

Que dit le MAS

 

C’est la première fois que Luc Tuymans fait une sélection thématique de son œuvre. Dans la série ‘Die Zeit’, le SS Heydrich masque son visage derrière des lunettes sombres, le jeune Baudouin descend d’un avion à Léopoldville, les yeux cachés par des lunettes de soleil, Patrice Lumuba porte des lunettes et une cravate et nous regarde de près, droit dans les yeux, Milteer, le père de famille américain hilare aux yeux agrandis derrière ses lunettes, est un raciste extrémiste, le visage de l’auteur flamand Ernest Claes devient une sorte de masque vide chaussé de lunettes…

« Lorsqu’à un certain moment, j’ai fait le point sur tous les portraits que j’avais peints jusqu’ici, j’ai été étonné de constater la présence de lunettes dans les trois quarts d’entre eux. C’est tout sauf un choix conscient. » Luc Tuymans, 2009

 

IMG_0727Adresse et heures d’ouverture

MAS | Museum aan de Stroom
Hanzestedenplaats 1
2000 Antwerpen
+32 3 338 44 00

Fermé

Fermé le lundi, le 1er janvier, le 1er mai, à l’Ascension, le 1er novembre et le 24 décembre.

Ouvert

Heure d’été (du 1er avril au 31 octobre):

Les salles du musée

du mardi au vendredi de 10 à 17h00 (derniers billets vendus à 16h00)

samedi et dimanche de 10 à 18h00 (derniers billets vendus à 17h00)

chaque dernier mercredi du mois, un étage est ouvert jusqu’à 19h00 (derniers billets vendus à 18h00). Juin, Juillet, Aout: ‘Luc Tuymans, Glasses’.

 

Prix des billets
10 € (5 € sauf en cas d’exposition temporaire)

  • Visiteurs de plus de 25 ans

8 € (3 € sauf en cas d’exposition temporaire)

  • visiteurs de 12 à 25 ans
  • visiteurs de plus de 65 ans
  • groupes à partir de 12 personnes (Le tarif de groupes à partir de 12 personnes n’est cumulable avec d’autres réductions)
  • détenteurs d’une A-kaart pour une exposition temporaire en échange d’un bon de réduction numérique
IMG_0726