Een tentoonstelling zoals er vandaag te weinig zijn : een perfecte symbiose tussen werken, tuin, gebouw …en de gastheer.
De locatie: de Luc Peire Foundation gebouwd op de plek van het vakantiehuis van Luc en Jenny Peire; een ‘kluis’ gebouwd door de architecten De Bruycker-De Brock in 1996. Sober, “white cube “, maar dan met een ziel. Achteraan het atelier in zijn oorspronkeleijke staat hersteld.

 

 

Een tentoonstelling zoals er vandaag te weinig zijn : een perfecte symbiose tussen werken, tuin, gebouw …en de gastheer.

De locatie: de Luc Peire Foundation gebouwd op de plek van het vakantiehuis van Luc en Jenny Peire; een ‘kluis’ gebouwd door de architecten De Bruycker-De Brock in 1996. Sober, “white cube “, maar dan met een ziel. Achteraan het atelier in zijn oorspronkeleijke staat hersteld.

De werken : uiteraard veel van Luc Peire, maar ook een interessant dialoog met werken uit  de collectie Jos Knaepen : enkele werken van Sam Francis, Ellsworth, Miro, Groschz ,Chillida, Johan De Wit … In de tuin enkele sculpturen uit de Maurice Verbaet-collectie; in een uithoekje van de tuin staat het ‘ environment ‘ met zijn oneindige spielgelreflecties; zeker niet missen!!!

De gastheer: wellicht zal u Marc Peire aan de balie ontmoeten , neef van… en kunstkenner; stel hem gerust vragen: hij raakt niet uitgepraat over de tentoonstelling …

Het communiqué:

De Stichting Jenny en Luc Peire (Knokke) en Stichting d’Ouwe Kerke (Retranchement) stellen deze zomer de collectie abstracte kunst tentoon die Jos Knaepen in 2013 aan de Koning Boudewijnstichting schonk. De schilderijen, beelden en werken op papier gaan er een dialoog of confrontatie aan met werken van Luc Peire en Johan De Wit.

 

Sam Francis, Robert Motherwell, Ben Nicholson en Alan Green zijn slechts enkele van de grote namen die vertegenwoordigd zijn in de collectie abstracte kunst van Jos Knaepen. Deze zomer kunt u in de Stichting Jenny en Luc Peire in Knokke en de Stichting d’Ouwe Kerke in Retranchement een unieke blik werpen op deze bijzondere verzameling, die er in dialoog treedt met het werk van twee Belgische kunstenaars.

In deze twee zeer diverse locaties – een hedendaagse stichting in Knokke en een tot culturele ontmoetingsplaats herbestemde oude kerk in Retranchement in Nederland – gaan de schilderijen, beelden en werken op papier van de verzameling Jos Knaepen een beschouwende dialoog of confrontatie aan met werken van Luc Peire (1916-1994), de meester van het abstract verticalisme, en de hedendaagse kunstenaar Johan De Wit, schrijver van ruimtelijke voorwerpen in papier.

Figuratie en abstractie, kleur, lijn en vorm zoeken elkaar op. Ontsproten aan uiteenlopende kunstbewegingen, die ruim honderd jaar overspannen, van 1917 tot 2019, spreken de werken aan de wand of vrij in de ruimte de bezoeker aan, in mijmerende overpeinzing of in intense vraagstelling.

Beide locaties liggen op fietsafstand van elkaar: ideaal voor wie cultuur wil combineren met een deugddoende fietstocht in de mooie Zwinstreek!

Praktische inlichtingen:

Locaties en openingsuren:
Atelier Luc Peire. Stichting Jenny & Luc Peire, De Judestraat 64, 8300 Knokke, lucpeire.com
van 30 juni tot en met 1 september 2019, vrijdag, zaterdag en zondag van 11 tot 17 uur
€ 8 inkom (incl. gratis catalogus en bulletin SJLP)

Stichting d’Ouwe Kerke, Dorpsstraat, 16, 4525AH Retranchement (NL), douwekerke.nl
van 30 juni tot en met 4 augustus 2019, van woensdag tem zondag, van 11 tot 17 uur
€5 inkom (incl. gratis catalogus)

 

 

 

Une exposition comme il en a trop peu aujourd’hui : une symbiose parfaite entre les œuvres, le jardin, le bâtiment… et l’hôte.

Le lieu : la Fondation Luc Peire : une bâtisse construite sur le site de la maison de vacances de Luc et Jenny Peire ; un “coffre-fort” conçu  par les architectes De Bruycker-De Brock en 1996. Sobre, “white cube”, mais alors avec une âme. A l’arrière de l’atelier qui a été restauré dans son état d’origine.

Les oeuvres : beaucoup de Luc Peire bien sûr, mais aussi un dialogue intéressant avec des oeuvres de la collection Jos Knaepen : des oeuvres de Sam Francis, Ellsworth, Miro, Gros z, Chillida, Johan De Wit… Dans le jardin des sculptures de la collection Maurice Verbaet ; dans un coin reculé du jardin vous trouverez l’ ”environnement’ avec son jeu de miroirs infini ; ne le manquez pas !

L’hôte : Vous rencontrerez peut-être Marc Peire au comptoir, cousin de… et connaisseur d’art ; posez-lui des questions : il ne cesse de parler de qui, quoi, pourquoi….

le communiqué officiel:

La Fondation Jenny et Luc Peire (Knokke) et la Fondation d’Ouwe Kerke (Retranchement) exposent cet été la collection d’art abstrait dont Jos Knaepen a fait don en 2013 à la Fondation Roi Baudouin. Les tableaux, sculptures et œuvres sur papier y entrent en dialogue ou en confrontation avec des créations de Luc Peire et Johan De Wit.

 

Sam Francis, Robert Motherwell, Ben Nicholson et Alan Green ne sont que quelques-uns des grands noms qui sont représentés dans la collection d’art abstrait de Jos Knaepen. Cet été, vous aurez l’occasion unique de découvrir cette remarquable collection à la Fondation Jenny et Luc Peire à Knokke et à la Fondation d’Ouwe Kerke à Retranchement, et de la voir dialoguer avec les œuvres de deux artistes belges.

Dans ces deux endroits très différents – une fondation contemporaine à Knokke et une église réaffectée en lieu de rencontres culturelles dans la commune néerlandaise de Retranchement – les tableaux, sculptures et œuvres sur papier de la collection Jos Knaepen nouent un dialogue contemplatif ou entrent en confrontation avec des travaux de Luc Peire (1916-1994), le maître du verticalisme abstrait, et de l’artiste contemporain Johan De Wit, auteur d’objets spatiaux en papier.

Figuration et abstraction, couleur, ligne et forme se recherchent l’une l’autre. Issues de courants artistiques divers, qui couvrent plus d’un siècle, de 1917 à 2019, les œuvres interpellent le visiteur, accrochées au mur ou librement disposées dans l’espace, dans une méditation songeuse ou un questionnement intense.

Les deux sites peuvent être facilement reliés à vélo : un but idéal pour celles et ceux qui veulent combiner découverte culturelle et balade à deux roues dans la belle région du Zwin !

Renseignements pratiques:

Lieux et heures d’ouverture :
Atelier Luc Peire. Fondation Jenny & Luc Peire, De Judestraat 64, 8300 Knokke, www.lucpeire.com
du 30 juin au 1er septembre 2019 inclus, vendredi, samedi et dimanche de 11 à 17 heures
entrée 8€ (catalogue gratuit et bulletin SJLP inclus)

Fondation d’Ouwe Kerke, Dorpsstraat, 16, 4525AH Retranchement (NL), douwekerke.nl
du 30 juin au 4 août 2019 inclus, du mercredi au dimanche, de 11 à 17 heures
entrée 5€ (catalogue gratuit inclus)