De tentoonstelling ‘The End Is Never Near’ van Jan Van Imschoot in SMAK – Gent is een krachtige visuele ervaring en een viering van artistieke vrijheid en de heropleving van het figuratieve . De kunstenaar verlegt de grenzen van creativiteit en expressie en presenteert dikwijls rauw en expliciet werk, soms op de grens van het verdraagbare. We kunnen natuurlijk tegenwerpen dat onze musea vol staan ​​met scènes van amputaties, brandstapels en andere middeleeuwse vrolijkheden ter devotie van christelijke martelaren.

Van Imschoots werk is een ode aan het figuratieve en toont een uitzonderlijke artistieke techniek die put uit de visuele woordenschat van meesters als Manet, Courbet, Vermeer , Caravaggio… Bijna elk schilderij bevat ‘citaten’ uit werken uit het verleden of uit de filmgeschiedenis en is een soort rebus om op te lossen. De uitleg van het museum is nogal magertjes en het is daarom aan iedereen persoonlijk om de schilderijen te ontcijferen, wat erg moeilijk, zo niet onmogelijk blijkt, zelfs als je een grote beeldcultuur hebt.

Uiteindelijk is de tentoonstelling van Jan Van Imschoot in SMAK – Gent ongetwijfeld een gedurfde en provocerende artistieke ervaring die niemand onverschillig laat. Het is een intense en verontrustende verkenning die discussie en nadenken stimuleert, maar zeker niet voor gevoelige persoonlijkheden of kinderen . Voor mij was het ‘ erover’.

L’exposition ‘The End Is Never Near’Jan Van Imschoot au SMAK – Gent est une expérience visuelle puissante qui célèbre la liberté artistique et le renouveau du figuratif. L’artiste pousse les limites de la créativité et de l’expression, présentant un travail souvent cru et explicite, parfois à la limite du regardable. On pourra objecter bien sûr que nos musées sont truffés de scènes d’amputations, autodafés et autres joyeuseries moyenâgeuses pour célébrer les martyrs chrétiens.

L’œuvre de Van Imschoot est une célébration du figuratif, mettant en avant une technique artistique exceptionnelle qui se nourrit du vocabulaire visuel de maîtres tels que Manet, Courbet, Vermeer et Le Caravage. Presque chaque tableau contient des ‘ citations ‘ d’œuvres du passé ou de l’histoire du cinéma et est en quelque sorte un rébus à solutionner. Les explications du musée sont assez maigres et c’est donc à chacun de décrypter les tableaux ce qui reste très laborieux sinon impossible, même si on possède une grande culture visuelle.

En fin de compte, l’exposition Jan Van Imschoot au SMAK – Gent est incontestablement une expérience artistique audacieuse et provocante qui ne laisse personne indifférent. C’est une exploration intense et dérangeante qui stimule la discussion et la réflexion, mais qui n’est certainement pas destinée ni aux âmes sensibles ni aux enfants, ni aux défenseurs du ” bon goût “.

SMAK schrijft:

‘The End Is Never Near’ is de eerste overzichtstentoonstelling gewijd aan het werk van de Belgische kunstenaar Jan Van Imschoot.

Van Imschoot staat internationaal bekend om zijn intieme, raadselachtige werken uit de vroege jaren negentig en zijn recente grootschalige, historisch geïnspireerde tableaus. De tentoonstelling stippelt een ruw chronologisch traject uit dat meer dan dertig jaar omspant langs meer dan tachtig doeken van zijn hand. 

Van Imschoot behoort tot een generatie kunstenaars die in de loop van de jaren ‘90 de basis legden voor de kritische herwaardering van de figuratieve schilderkunst. Onder zijn vak- en generatiegenoten neemt Van Imschoots werk een unieke plaats in door het diepgaand kunsthistorisch bewustzijn waaruit hij schildert. Hedendaagse onderwerpen zoals gender, identiteit, oorlog en vrede bekijkt hij vanuit inspiratiebronnen zoals de Hollandse 17de eeuw, Tintoretto, Caravaggio en vooral Edouard Manet, de archetypische peintre de la vie moderne.

Behalve de klassieke geschiedenis van de westerse schilderkunst dienen ook film en literatuur als belangrijke pijlers in Van Imschoots creatieve universum. Door ook hier aandacht aan te besteden ambieert de tentoonstelling de wereld van Jan Van Imschoot tot leven te brengen binnen de muren van S.M.A.K. 

“En aan die wereld komt, zoals de titel van de expo doet vermoeden, nog lang geen einde.” 

Curator: Dieter Roelstraete

alle dagen 9:30 – 17:30

maandag gesloten


Jan Hoetplein

15€

SMAK écrit :

‘The End Is Never Near’ est la première exposition rétrospective consacrée à l’œuvre de l’artiste belge Jan Van Imschoot.

Van Imschoot est connu internationalement pour ses œuvres intimes et énigmatiques du début des années 90 et ses récents tableaux monumentaux inspirés de l’histoire. L’exposition suit un parcours grosso modo chronologique qui couvre plus de trente ans à travers plus de quatre-vingts toiles de sa main. 

Van Imschoot appartient à une génération d’artistes qui, dans le courant des années 90, ont jeté les bases d’une revalorisation critique de la peinture figurative. Son œuvre occupe une place unique parmi celle des peintres de cette génération, parce qu’elle est imprégnée d’une profonde conscience de l’histoire de l’art. Van Imschoot évoque des sujets actuels comme le genre, l’identité, la guerre et la paix en partant de sources d’inspiration comme le xviie siècle hollandais, le Tintoret, le Caravage et surtout Édouard Manet, l’archétype du peintre de la vie moderne.

Outre l’histoire classique de la peinture occidentale, le cinéma et la littérature constituent d’importants piliers de l’univers créatif de Van Imschoot. En s’intéressant aussi à ces arts, l’exposition ambitionne de faire vivre le monde de Jan Van Imschoot à l’intérieur des murs du S.M.A.K. “Sachant que, comme le laisse entendre le titre de l’expo, la fin de ce monde est loin d’être proche “.

Conservateur : Dieter Roelstraete.

Lundi fermé, sinon 9:30 – 17:30

Jan Hoetplein

15€