Het Dr. Guislain museum heeft voor mij een bijzondere aantrekkingskracht. Die aantrekkingskracht komt door een samenloop van elementen die, zelden of nooit in andere musea te vinden zijn: het fantastisch gebouw, de verschillende expositiezalen verdeeld over verschillende gebouwen en verdiepingen, de eigenzinnige programmatie en, natuurlijk, de zeer interessante collectie “outsider art” of “art brut”.

IMG_1146Het Dr. Guislain museum heeft voor mij een bijzondere aantrekkingskracht. Die aantrekkingskracht komt door een samenloop van elementen die, zelden of nooit in andere musea te vinden zijn: het fantastisch gebouw, de verschillende expositiezalen verdeeld over verschillende gebouwen en verdiepingen, de eigenzinnige programmatie en, natuurlijk, de zeer interessante collectie “outsider art” of “art brut”.

Dr. Guislain is in eerste instantie, hoeft het nog gezegd, een psychiatrisch instituut dat instaat voor de verzorging van psychische aandoeningen en daarbij aansluitend, is er ook een school voor psychische verpleegkundigen.

De kunst is hier niet opgesloten in een mooi afgesloten gebouw, maar zit midden in het leven, het is als het ware verweven met het dagelijkse leven en de tentoonstellingen hebben altijd een zekere band met de hoofdactiviteit van het instituut.

Tijdelijke tentoonstellingen hebben hier altijd een dubbele en zelfs een driedubbele bodem en dus vraagt een bezoek aan dit museum iets meer reflexie of denkwerk van de bezoeker.

Dat de ene expositie mij al meer aanspreekt dan de andere, is evident, maar met de huidige “tijdelijke” heb ik het meer dan moeilijk.Dat ligt waarschijnlijk aan mijn gebrek aan expertise, want het werk van fotograaf Jack Rosseel wordt zowel in Nederland als in België nogal bejubeld; de tentoonstelling “Back Up” is nl. het tweede deel van een drieluik dat in december 2016 begon in De Brakke Grond in Amsterdam en na Gent zal verder gaan in “Stroom” in Den Haag.

Waarom ik het moeilijk heb met de tentoonstelling, ligt aan het feit dat je vrij veel tekst krijgt om de werken uit te leggen en toch zie ik slechts de tweede en derde bodem; de eerste, het eigenlijke kunstwerk, is voor mij afwezig. En dat is voor mij een brug te ver! Ik ben zeer waarschijnlijk te oud en kan niet meegaan met het hedendaags gedachtengoed, maar kunst moet voor mij nog altijd eerst kunst blijven.

In een vorig artikel: Art → Football http://www.quovadisart.be/tuymans-kunst/ heb ik het gehad over alle min of meer verdoken symbolen en verwijzingen die men kan ontdekken in een kunstwerk, maar dat is het juist: ze zijn verwerkt in het kunstwerk.

Min of meer verdoken aanklachten mogen gerust in een kunstwerk verweven zitten, maar als er niets anders te zien is dan de aanklacht, dan zie ik geen kunstwerk maar een essay of een pamflet. Er mag een boodschap zijn, maar het moet meer blijven dan de boodschap alleen. Als ik wil weten wat het resultaat is van de contacten van Jan Rosseel met wetenschappers, filosofen, sociologen, maar ook kinderen, over herinneringen en de invloed van de media hierop dan ga ik niet naar een kunsttentoonstelling.

Het cerebrale en intellectualistisch gebrabbel in de hedendaagse kunst gaat véél te ver.

 

Wat zegt het museum

De Vlaamse fotograaf en ‘visual storyteller’ Jan Rosseel presenteert met Back-up een serie nieuwe werken over zijn fascinatie voor ons geheugen en de relatie tot beeldvorming in de media. Vanuit iconische beelden als de onthoofding van James Foley of 9/11 onderzoekt Rosseel de logica van visuele media, de betrouwbaarheid van ons geheugen en de ervaring van collectieve gebeurtenissen. Back-up is een uniek expositietraject waarin drie organisaties intensief samenwerken: de Brakke Grond, Museum Dr. Guislain en Stroom Den Haag. Jan Rosseel maakt voor dit drieluik nieuw werk dat hij over een periode van anderhalf jaar door ontwikkelt en tijdens drie opeenvolgende tentoonstellingen presenteert, met telkens een andere focus.

lees meer

Openingsuren:

di – vrij: 9 – 17 u
za – zo: 13 – 17 u
Gesloten: maandag / 24, 25 & 31/12 & 1/1

 

Museumcafé

Het museumcafé is open tijdens de openingsuren van het museum.

 

Toegangsprijzen:

8 €
6 € (reductie)
3 € (- 26 jaar)
1 € (- 22 jaar)
0 € (- 12 jaar & vrienden van het museum)

 

Praktische info:

Jozef Guislainstraat 43
9000 Gent, België
t +32 (0)9 216 35 95
info@museumdrguislain.be

 

 

L’attrait particulier du Musée Dr Guislain provient d’un certain nombre d’éléments que l’on rencontre rarement ou jamais dans d’autres musées: le bâtiment fantastique, les différentes salles d’exposition réparties sur plusieurs bâtiments et étages, l’originalité de la programmation et, bien sûr, la très intéressante collection d’outsider art ou art brut.  Dr. Guislain est au départ, faut-il le dire, un institut psychiatrique où l’on soigne les maladies mentales et il y a aussi une école pour le personnel infirmier adéquat.

 

L’art ici, n’est pas enfermé dans un joli bâtiment mais se trouve dans la vie, il est étroitement lié avec la vie quotidienne et les expositions ont toujours un certain lien avec l’activité principale de l’Institut.  Les expositions temporaires ont presque toujours un deuxième et même un troisième degré et exigent un peu plus de réflexion du visiteur.

Il est évident qu’une exposition me plaise ou m’interpelle plus qu’une autre mais avec l’actuelle “temporaire”, j’ai des problèmes. Cela est probablement dû à mon manque d’expertise, car le travail du photographe Jan Rosseel est acclamé aussi bien en Belgique qu’aux Pays Bas ; l’exposition Back-up est le deuxième volet d’une trilogie qui a débuté en décembre 2016 au “De Brakke Grond”, à Amsterdam et après Gand elle ira au “Stroom » de La Haye.

IMG_1142Ces problèmes sont dûs au fait qu’il faut assez bien de texte pour expliquer les œuvres et cependant , pour voir le deuxième et le troisième degré il faudrait aussi le premier; le premier, l’œuvre en soi, malheureusement reste invisible. Et cela pour moi, c’est un pas de trop. Je veux bien concéder que je suis un vieux ringard, qui refuse d’évoluer vers les temps actuels, mais l’art doit, pour moi, rester à la première place.

Dans un commentaire précédent : Art → Football http://www.quovadisart.be/tuymans-kunst/ j’ai parlé de tous les symboles et références que l’on peut découvrir dans une œuvre d’art, mais c’est bien de cela qu’il s’agit, ils sont incorporés, intégrés dans l’œuvre.

Une œuvre d’art peut contenir une attaque politique ou sociale, mais si ce n’est plus que cela, ce n’est plus une œuvre d’art mais un essai ou un pamphlet. Le message peut y être, mais il doit y avoir plus qu’uniquement ce message.

Si je veux savoir ce qui est sorti des contacts de Jan Rosseel avec les scientifiques, philosophes, sociologues, mais aussi avec des enfants, des souvenirs et l’influence des médias sur ceux-ci, ce n’est pas une expo d’art que je vais voir.  Le charabia cérébral et intellectuel dans l’art contemporain va beaucoup trop loin.

 

Que dit le musée

Pas de commentaire en Français

 

Heures d’ouverture:

ma-ve: 9 – 17 h
sa – di: 13 – 17 h
Fermé: lundi/ 24,25 & 31/12 & 1/1

 

Tarifs:

8 €
6 € (réduction)
3 € (- 26 ans)
1 € (- 22 ans)
0 € (- 12 ans & amis du musée)

 

Contact:

Jozef Guislainstraat 43
9000 Gent, België
t +32 (0)9 216 35 95
f +32 (0)0 216 35 35
info@museumdrguislain.be