Het was een eigenaardige en interessante belevenis in de Markten op de Graanmarkt in Brussel. Het is een rondreizende tentoonstelling van zorgvuldig geselecteerde abstracte Chinese kunstenaars die met inkt werken op papier. Zij zijn allen totaal onbekend voor ons, wij hebben geen enkel aanknopingspunt (op enkele calligraphieën en landschappen na), geen enkel inzicht in de codes, in hun taal van tekens noch in hun historische achtergrond…werken die gewoon voor jou staan ;

SangHuoyaoInkonSilkScroll

Commentaar Pierre Kluyskens

Het was een eigenaardige en interessante belevenis in de Markten op de Graanmarkt in Brussel. Het is een rondreizende tentoonstelling van zorgvuldig geselecteerde abstracte Chinese kunstenaars die met inkt werken op papier. Zij zijn allen totaal onbekend voor ons, wij hebben geen enkel aanknopingspunt (op enkele calligraphieën en landschappen na), geen enkel inzicht in de codes, in hun taal van tekens noch in hun historische achtergrond…werken die gewoon voor jou staan ;

De vraag die rijst is ‘wat is kunst ?’. Veel liet mij totaal onberoerd, maar enkele werken hebben mij echt kunnen ontroeren. Een snaar bewoog ergens binnenin, een klein bruggetje tussen mij en een kunstenaar ergens tienduizend kilometer verder. Dat trillend snaartje zal dus wel het antwoord zijn op ‘ wat is kunst ?’

Een intieme belevenis dus, ook al gaat het over slechts enkele werken.

 

In 2008, bij de start van het project In Riotous Profusion in het Beijing Museum voor Hedendaagse Kunst, was hedendaagse ink art nog vrijwel onbekend. Zeven jaar later heeft de hedendaagse inktkunst in China aanzienlijk aan invloed gewonnen. Met al zijn stijlvariëteiten, de omvang van tentoonstellingen in termen van deelnemende kunstenaars en respons van het publiek en de invloed op de kunstmarkt, is deze frappante evolutie uniek in de geschiedenis van schilderen met inkt in China.Hedendaagse ink art vloeit voort uit een nieuwe ontwikkeling in schilderen met inkt die zich eerst in Taiwan in de jaren 1960 en later in de jaren 1980 op het Chinese vasteland manifesteerde. Het resultaat is een totaal nieuwe aanblik van dit cultureel genre dat de diepgaande veranderingen in de moderne Chinese samenleving onder invloed van de globalisering weerspiegelt.Deze tentoonstelling wil bruggen bouwen: bruggen tussen de antieke en moderne cultuur, tussen de Aziatische en Westerse visie op artistieke expressie. Het publiek zal die bruggen kunnen oversteken en zich aansluiten bij de inzichten en emoties van de kunstenaars, bij de menselijke ervaring die ons allen verenigt. De tentoonstelling ging van start in Beijing, na Brussel doet ze in november Chicago aan en ze eindigt in Taiwan.

Oude Graanmarkt 5

Gratis

 

Ce fut une expérience étrange et intéressante aux Markten au Marché aux Grains à Bruxelles. Il s’agit d’une exposition itinérante d’artistes Chinois soigneusement sélectionnés qui travaillent de façon abstraite à l’encre sur papier. Ils nous sont tous totalement inconnus, nous n’avons aucun point de référence (à l’exception de quelques paysages et de calligraphies), aucune compréhension des codes, ni du langage, ni des signes, ni du contexte historique … des œuvres qui se présentent à nous telles qu’elles sont, sans aucun point d’attache..

La question qui se pose alors est “qu’est-ce que l’art?”. Beaucoup d’œuvres m’ont laissé totalement indifférent, mais certaines ont vraiment fait vibrer quelque-chose au fond de moi-même . Une petite corde libérait quelque -chose au fond de moi, un petit pont s’établissait entre moi et un artiste quelque part à dix mille kilomètres d’ici. Cette petite corde qui vibre serait donc la réponse à “ce qu’est l’art?”

Une expérience intime, même s’il s’agissait seulement de quelques œuvres.

 Lan Zhenghui 2