In 2016 komen de Floraliën na 26 jaar afwezigheid terug naar de Gentse binnenstad. Ook het Museum voor Schone Kunsten maakt deel uit van het bloemenparcours.
Het museum wordt de locatie voor ‘Flower Power’: een zinnenprikkelende versmelting tussen kunst en de kracht en schoonheid van de natuur.

 

©Gerda Steiner & Jörg Lenzlinger (2)

In 2016 komen de Floraliën na 26 jaar afwezigheid terug naar de Gentse binnenstad. Ook het Museum voor Schone Kunsten maakt deel uit van het bloemenparcours.

Het museum wordt de locatie voor ‘Flower Power’: een zinnenprikkelende versmelting tussen kunst en de kracht en schoonheid van de natuur. Het wordt een samengang van oude kunsten en actuele installaties.
In het grote museumforum brengt het MSK bloemenstillevens van de 17de tot de 20ste eeuw samen, waarna bloemenkunstenaar Frederiek Van Pamel de kunstwerken tot leven brengt op een feestelijk aangeklede pronktafel.

 

Catherine de Zegher, directeur van het MSK, nodigde vier actuele kunstenaars uit, om hun plantaardige creaties te tonen in het museum.

 

 ©Gerda Steiner & Jörg Lenzlinger (6)Gerda Steiner en Jörg Lenzlinger bouwen een grandioze organische installatie die de bezoekers uitnodigt om weg te dromen bij een denkbeeldige wereld. De Zwitserse kunstenaars maken denkbeeldige natuurlandschappen die er uitzien alsof alle onderdelen op een volstrekt organische manier met elkaar vergroeid zijn. Ter gelegenheid van de Floraliën creëren ze ook in de hemicyclus van het MSK een dergelijk denkbeeldig landschap. Door bezoekers tussen de installatie te laten lopen, willen Steiner en Lenzlinger hen laten dromen over meer dan de zichtbare realiteit en nodigen zij iedereen dan ook uit om zelf even te vergroeien met deze wildernis.

C Simryn Gill (3)Simryn Gill toont hoe planten papier worden en papier terug plantaardig wordt. In 2014 schonk zij de grootse tekening Let Go, Lets Go aan het MSK. De 12 panelen behoorden tot haar installatie in het Australisch Paviljoen tijdens de 55ste Biënnale van Venetië en worden nu voor het eerst getoond aan het grote publiek. Geheel binnen haar werkwijze bestaat Let Go, Lets Go uit een collage van minuscule stukjes bedrukt papier die een zwerm van kleine insecten voorstellen. Het kunstwerk ontstond uit de pulp van planten en zal hier uiteindelijk ook naar terugkeren, in een organische cyclus die centraal staat in Gill’s niet-lineaire wereldbeeld.

Gert Robijns bedenkt, midden in de historische grandeur van de collectie, een feeërieke presentatie met dwarrelende bloemblaadjes.

 

KUNST UIT DE 17de-20ste EEUW KOMT TOT LEVEN

Vele van de schilderijen tonen ruikers van bloemen die nooit samen bloeiden, omdat ze uit verschillende seizoenen kwamen of uit andere werelddelen. De kunstenaars uit de 17de-20ste eeuw maakten op basis van oude modelboeken allerlei geïdealiseerde boeketten, die ze vereeuwigden op paneel en op doek.

Maar wat vroeger enkel in de verbeelding en op doek mogelijk was, kan vandaag ook in het echt, dankzij kwekerijen en internationaal transport.

Bloemenkunstenaar Frederiek Van Pamel laat zich inspireren door de droomboeketten van weleer. In het museumforum versiert hij een weelderige pronktafel met bloemen en planten die in dialoog gaan met de oude schilderkunst.

 

 

Adelheid DietrichAprès 26 ans d’absence les Floralies retournent cette année au centre de Gand. Le Musée des Beaux-Arts fait partie du parcours fleuri.

Sous la dénomination “ Flower Power”, le musée présente une fusion séduisante entre l’art et la puissance et la beauté de la nature, un mélange d’art ancien et de compositions actuelles.

Le grand forum du musée rassemble des peintures florales du 17e au 20e siècle et l’artiste floral Frederiek Van Pamel fait revivre ces œuvres sur une table d’apparat richement décorée.

Catherine de Zegher, directeur du MSK, a invité quatre artistes contemporains pour présenter leurs créations végétales

 

Gerda Steiner en Jörg Lenzlinger construisent une grande installation organique qui incite le visiteur à se croire dans un monde imaginaire. Les deux artistes suisses créent des paysages imaginaires dont tous les éléments semblent être physiquement enchevêtrés. À l’occasion des Floralies ils créent ce paysage tout aussi imaginaire et laissent les visiteurs se promener dans l’installation. Steiner et Lenzlinger veulent faire oublier la réalité aux visiteurs et les invitent à s’intégrer dans cette brousse.

Simryn Gill montre comment les plantes deviennent papier pour redevenir ensuite végétal.

En 2014 elle fait don d’un dessin grandiose Let Go, Lets Go au MSK. Les 12 panneaux figuraient parmi son installation dans le pavillon australien à la 55e Biennale de Venise et sont maintenant montrées pour la première fois au grand public. Fidèle à son approche, Let Go, Lets Go, est un collage de petits morceaux de papier qui représentent un essaim de petits insectes. L’œuvre a été créée à partir de pulpe de plantes et redeviendra finalement pulpe, dans un cycle biologique, qui est l’élément central de la vision, non-linéaire, du monde de Gill.

Gert Robijns crée, au centre de la collection historique, une présentation actuelle et féerique avec des pétales tourbillonnants.

 

LART DU 17E AU 20E SIECLE RENDU VIVANT

 

Bon nombre de peintures montrent des bouquets de fleurs formés avec des fleurs qui n’ont pourtant jamais fleuri ensemble, car provenant d’autres continents ou ayant des saisons de floraison différentes. Les artistes du 17e au 20e siècle composaient des bouquets idéalisés sur base de gravures anciennes et les immortalisaient dans leurs peintures.

Ce qui par le passé n’était possible que dans l’imagination ou dans une peinture, l’est aujourd’hui en réalité, grâce aux horticultures et au transport international.

L’artiste floral, Frederiek Van Pamel, s’est inspiré des bouquets de rêve d’antan. Au Musée, il

décore une table somptueuse au moyen de fleurs et de plantes qui vont en dialogue avec les peintures anciennes.

Info & ticketing:

www.floralien.be

http://www.mskgent.be/nl/tentoonstellingen/floralien/floralien