Notre commentaire

Beaucoup moins prestigieux et moins bien connu que Louvre-Lens, son voisin, le musée de Flandre à Cassel, mérite d’être connu.

Ce musée, ouvert depuis octobre 2010, a comme décor un hôtel de la Noble-Cour au centre de Cassel. La collection permanente ainsi que les expositions temporaires ont toujours, d’une manière ou d’une autre, un lien avec la Flandre, belge ou française.

 

L’exposition actuelle Dans le sillage de Rubens. Erasme Quellin présente un des élèves et proche collaborateur de Rubens. A travers une cinquantaines de tableaux on nous montre une des figures principales, un peu méconnue, de l’après-Rubens. Dans ses œuvres on retrouve les thèmes de la Contre-Réforme et de la mythologie.

Au début fortement influencé par le style baroque de Rubens, il va évoluer vers les styles de Véronèse et Caravaggio. Il faut aller chez nos voisins pour découvrir cet artiste anversois, somme toute, fort peu connu.

La collection permanente n’est pas grande, mais couvre l’ensemble de l’art classique, de l’artisanat et même de l’art contemporain qui est représenté par Jan Fabre, Léo Coppers et Patrick Van Caeckenbergh. L’ensemble des expositions et le bâtiment lui-même méritent certainement le détour, d’autant plus que la région est elle aussi intéressante à découvrir.Capture d’écran 2014-07-29 à 18.33.19

 L’annonce du Musée de Flandre

Élève et proche collaborateur de Rubens, Érasme Quellin contribue, par son activité prolixe et son style soigné, au rayonnement artistique d’Anvers. Sa curiosité, son goût pour la philosophie, son ouverture sur les arts, notamment la sculpture, en font un artiste atypique, un peintre érudit. Il en ressort une production très variée.

Si plusieurs de ses œuvres s’inscrivent dans le mouvement Baroque, dans le sillage du grand maître que fut Rubens, progressivement, une certaine retenue dans la gestuelle, l’affirmation de décors architecturaux monumentaux et l’apparition d’une palette chatoyante laissent pressentir une nouvelle orientation stylistique. Érasme Quellin peut être considéré comme l’un des précurseurs du classicisme dans la peinture flamande.

Cette première rétrospective a l’ambition, au travers d’une cinquantaine d’œuvres les plus emblématiques, de replacer Érasme Quellin dans la peinture fascinante du XVIIesiècle transcendée par l’art de Rubens. Les multiples collaborations que tisse l’artiste avec ses contemporains contribuent à l’émergence de productions originales et de grande qualité à l’instar de ces énigmatiques guirlandes de fleurs.

Informations pratiques

Musée départemental de Flandre
26 Grand’Place – 59670 CASSEL – France

T. 33(0)3 59 73 45 60
F. 33(0)3 59 73 45 71
museedeflandre@cg59.fr

5 €

 

Ons commentaar: Veel minder prestigieus en minder bekend dan de buren van Louvre-Lens, verdient het Museum van Vlaanderen in Cassel, te worden ontdekt.

Het museum, geopend sinds oktober 2010, is gevestigd in een oude patriciërswoning, Het Hof van Cassel, in het centrum van de stad. De permanente collectie en de tijdelijke tentoonstellingen hebben altijd op een of andere manier een band met Belgisch- of Frans-Vlaanderen.
De huidige tentoonstelling Erasmus Quellinus, in de voetsporen van Rubenstoont de werken van een leerling en naaste medewerker van Rubens.

Met een vijftigtal werken kan u kennis maken met één van de belangrijkste, maar iets minder gekende, opvolger van Rubens. In zijn beginperiode is hij sterk beïnvloed door de barokstijl van Rubens, maar hij evolueert naar de stijlen van Veronese en Caravaggio. In zijn werk vinden we de thema’s terug van de Contrareformatie en de mythologie.

We moeten bij onze buren zijn om het werk van deze, bij ons, minder bekende Antwerpse kunstenaar te ontdekken
De vaste collectie is niet al te groot maar bevat klassieke kunst, kunstambachten en zelfs hedendaagse kunst. Deze laatste wordt vertegenwoordigd door Jan Fabre, Leo Coppers en Patrick Van Caeckenbergh.

Samen met de tentoonstelling en de vaste collectie is het gebouw zelf zeker een bezoek waard, vooral omdat ook de regio interessant is om te ontdekken.

De mededeling van het museum

Erasmus Quellinus II (Antwerpen 1607-1678) was een leerling en naaste medewerker van Rubens. Door zijn veelzijdige activiteiten en zijn verzorgde stijl leverde hij een grote bijdrage aan de artistieke uitstraling van Antwerpen. Zijn nieuwsgierigheid, zijn voorliefde voor filosofie en zijn openheid ten opzichte van de kunsten en met name de beeldhouwkunst, maken van hem een buitengewoon kunstenaar en een erudiet schilder. Het resultaat is een uiterst gevarieerde productie.

Een aantal van zijn werken behoren duidelijk tot de barok, in het voetspoor van zijn grote meester Rubens, maar een bepaalde matiging in de gebaren, de belangrijke plaats die monumentale architectuurelementen innemen en het gebruik van stralende kleuren kondigen een nieuwe stilistische richting aan. Erasmus Quellinus II mag als één van de voorlopers van het classicisme in de Vlaamse schilderkunst worden beschouwd.

Deze eerste overzichtstentoonstelling wil, via een vijftigtal van zijn meest emblematische werken, Erasmus Quellinus II zijn plaats teruggeven in de zo door de kunst van Rubens getranscendeerde, fascinerende schilderkunst van de 17e eeuw. De veelvuldige samenwerking van de kunstenaar met zijn tijdgenoten draagt bij aan het ontstaan van originele producties van hoge kwaliteit, zoals zijn raadselachtige bloemenslingers.

Practisch

Musée départemental de Flandre
26 Grand’Place – 59670 CASSEL – France

T. 33(0)3 59 73 45 60
F. 33(0)3 59 73 45 71
museedeflandre@cg59.fr

5 €

nederlandstalige rondleiding op zondag