Superbe, fabuleux, fantastique… les adjectifs me manquent pour cette exposition de redécouverte c.q. remise en valeur de Bernard Van Orley avec des pièces sublimes venant des quatre coins de la planète. Quelle variété : gravures, retables, portraits, tapisseries, vitraux… ce touche à tout génial et infatigable aura marqué toute la vie artistique de nos régions pendant cette première partie

 

Superbe, fabuleux, fantastique… les adjectifs me manquent pour cette exposition de redécouverte c.q. remise en valeur de Bernard Van Orley avec des pièces sublimes venant des quatre coins de la planète. Quelle variété : gravures, retables, portraits, tapisseries, vitraux… ce touche à tout génial et infatigable aura marqué toute la vie artistique de nos régions pendant cette première partie prospère du XVIe siècle. Il est décédé en 1540 et la seconde partie du XVIe siècle sombrera peu un peu dans la misère des guerres religieuses. Van Orley était une véritable éponge « culturelle ». Il s’approprie toutes les innovations artistiques de Dürer aux Italiens et les transcrit dans son œuvre. On a beaucoup snobé les tapisseries au siècle dernier, mais revoir les ‘chasses de Charles Quint’ avec leurs dessins préparatoires et les gravures d’époque change complètement la donne : cela devient une promenade dans le Bruxelles de l’époque avec par exemple le palais du Coudenberg en construction. Dans une autre tapisserie de la bataille de Pavie (que Charles Quint emporte sur François Ier ) les personnages sont à l’échelle de 1:1, une innovation à cette époque .C’est également un rappel que les tapisseries de Bruxelles furent le high-techde l’époque et créaient de l’emploi pour 15 000 artisans (ou le quart de la population de Bruxelles) au milieu du siècle. La redécouverte de Van Orley ne doit pas s’arrêter au musée : il y a les vitraux de la cathédrale et les tapisseries au musée du cinquantenaire, soit dit en passant notre ‘British Museum’ très méconnu.

Bozar écritBernard van Orley est l’une des figures clés de la Renaissance flamande. BOZAR et les grandes institutions belges unissent leurs forces pour la toute première grande exposition monographique consacrée à cet artiste du XVIe siècle. Van Orley était peintre à la cour de Marguerite d’Autriche et de Marie de Hongrie, il était surchargé de commandes et fut, à un très jeune âge, à la tête de l’un des plus grands ateliers de son époque. Il peignait des tableaux religieux, mais concevait aussi des tapisseries et des vitraux. L’exposition met particulièrement en valeur ses portraits, qui lui ont permis d’intégrer un impressionnant réseau de conseillers politiques, d’ecclésiastiques  influents et de penseurs humanistes. Son œuvre est en dialogue constant avec celle de ses contemporains, comme Albrecht Dürer et Raphaël.
Pour la première fois, des œuvres de Van Orley des quatre coins du monde sont rassemblées dans une exposition, là où elles ont jadis été créées. Une chance unique de (re)découvrir ce maître bruxellois.

 

Bozar – 16 €

 

Schitterend, overweldigend, fantastisch….. Ik heb geen superlatieven genoeg voor deze herontdekking c.q. herwaardering van Bernard Van Orley met sublieme stukken uit musea van de hele wereld. Wat een verscheidenheid: gravures, altaarstukken, portretten, wandtapijten, glasramen….. Deze geniale en onvermoeibare kunstenaar zal het hele artistieke leven van onze regio’s tijdens dit eerste (welvarende) deel van de 16de eeuw getekend hebben. Hij stierf in 1540 en de tweede helft van de 16e eeuw zou langzaam maar zeker in de ellende van de godsdienstoorlogen wegzakken. Van Orley was een echte ” cultuurspons”. Hij heeft zich alle artistieke vernieuwingen van Dürer tot de Italianen toegeëigend en vertaald in zijn werk. Wandtapijten werden in de vorige eeuw weinig geapprecieerd, maar het herontdekken van werken zoals ‘de jachten van Keizer Karel’, met hun voorbereidende tekeningen en gravures uit die tijd , verandert het perspectief volledig: het wordt een wandeling doorheen het Brussel van die tijd (met bijvoorbeeld het Coudenbergpaleis in aanbouw). In een ander wandtapijt ter herdenking van de Slag van Padua (waar Keizer Karel de fransen versloeg) zijn alle personages op het voorplan in levensechte grootte, een primeur in die tijd.

De herontdekking van Van Orley moet niet stoppen bij deze tentoonstelling: er zijn o.a. de glasramen van de kathedraal en de wandtapijten van het Jubelmuseum, by the way, ons zwaar onderschat eigen British Museum.

Bozar schrijftBernard van Orley was een van de absolute spilfiguren van de renaissance in de Lage Landen. BOZAR en de grote Belgische instellingen slaan de handen in elkaar voor de allereerste belangrijke monografische tentoonstelling rond deze 16de -eeuwse kunstenaar. Van Orley was schilder aan het hof van Margaretha van Oostenrijk en Maria van Hongarije, werd overladen met opdrachten en kwam al erg jong aan het hoofd van een van de grootste ateliers van zijn tijd. Hij schilderde religieuze taferelen maar ontwierp ook wandtapijten en glasramen. Bijzondere aandacht gaat naar zijn portretten, die hem in een indrukwekkend netwerk plaatsen van politieke raadgevers, invloedrijke geestelijken en humanistische denkers. Zijn werk stond in constante dialoog met dat van tijdgenoten als Albrecht Dürer en Rafaël.

Voor het eerst worden de werken Van Orley uit alle hoeken van de wereld samengebracht in één tentoonstelling, op de plek waar ze ooit ontstonden. Een historische kans om deze Brusselse meester te (her)ontdekken.

Bozar, 16€