💚💚💚 Barok in Firenze.

Zo’n veertig schilderijen, waarvan de meeste afkomstig zijn van een verzamelaar Haukohl – een immens Amerikaans fortuin – en gaan over de barok in Florence. De interesse is een ontdekking van een reeks min of meer bekende namen (voor kenners: Dandini, da Empoli …) die in een gematigde barokstijl schilderde in het seicento ver van het Romeinse, Venetiaanse of zelfs Vlaamse pathos van de contrareformatie. De schilderijen zijn ‘helderder dan nieuw’, zoals ze moeten zijn geweest toen ze het atelier verlieten. De scenische verbetering is indrukwekkend. Ook de barokke lijsten rond de werken gaan het voorstellingsvermogen te boven, en je moet ze minstens zo bewonderen als de schilderijen! Alleen al de lijsten vormen een prachtige collectie barokkunst. Heel uitgebreid, er zijn onder andere de wapens van de Medici-familie of de muzikantenengelen gesneden (als onderdeel van de Harlekijn). Ik moet bekennen dat ik eerst dacht dat ze van recente factie waren, wat niet het geval lijkt te zijn.

🖤 In een andere zaal van Bozar is er een kleine tentoonstelling genaamd Harlem Fantasy Ball 82. Zoals marketing vandaag de dag wil, is het onderwerp queer en inclusief. Voor de rest zijn zelfs de foto’s niet van een uitstekend niveau. Voor liefhebbers van het genre.

BOZAR schrijft:

Origin(s) of the Royal House of LaBeija

I have a right to show my colour, darling! I am beautiful, and I know I am beautiful   

Crystal LaBeija, The Queen (1968)  

Deze tentoonstelling met foto’s van Nick Kuskin geeft ons de kans om ‘black to the future’ te gaan. Het is 1982, op West 125th Street in New York, op het jaarlijkse Harlem Fantasy Ball IIgeorganiseerd door Pepper LaBeija (Mother of the House of LaBeija) en Dorian Corey (Pioneer Founder & Mother of the House of Corey). Het creatieve genie van de New Yorkse ball-cultuur wordt geëerd met een parade van ‘queer futurities’, om de Cubaans-Amerikaanse queer cultuurtheoreticus José Esteban Muñoz te parafraseren. Nick Kuskin, toen 21, krijgt de uitnodiging om deze historische avond van avant-gardistische zelfexpressie en gemeenschapsvorming te documenteren.
Zo’n evenementen boden een politieke ruimte van viering en respijt voor de gemarginaliseerde gemeenschappen die het zwaarst getroffen werden door het repressieve sociale en economische klimaat dat opgelegd werd door de regering van Ronald Reagan (en haar falende aanpak van de HIV-crisis), en in het algemeen door de blanke heteronormatieve ideologie.
​​​​​​​De tentoonstelling en het programma eromheen vieren het ontstaan en de bijdrage van Pepper LaBeija en Dorian Corey, en het Royal House of LaBeija, dat de basis legde voor een wereldwijde beweging van expressie en belangenbehartiging voor queer, zwarte en bruine gemeenschappen.  

De collectie van de familie Haukohl

Bozar nodigt je uit om terug te reizen naar het Firenze van de 17e eeuw, wanneer in Rome de barok hoogtij viert. Maar ook in de Italiaanse renaissancestad par excellence bleef het werk van maniëristische en barokke schilders en beeldhouwers de vele kerken en paleizen sieren. De Florentijnse kunstenaars lieten zich niet meeslepen in de heersende tendens van overdreven dramatiek en extravagantie. Ze ontwikkelden een meer poëtische en uitgebalanceerde stijl. In de schaduw van de wereldberoemde renaissance blijft deze periode onterecht onderbelicht. De meer dan 40 tentoongestelde werken zijn dan ook stuk voor stuk ontdekkingen die je voor het eerst in België kan zien. Van de invloedrijke Jacopo da Empoli, over de poetische en kleurrijke portretten van Cesare Dandini tot de intieme relaties tussen poezie en schilderkunst van Francesco Furini.

Bozar

di-zo : 10-18

8€

💚💚💚 Une quarantaine de tableaux dont la plupart proviennent d’un collectionneur Haukohl – une immense fortune américaine – et traite du baroque à Florence. L’intérêt est une découverte d’une sérielle de noms plus ou moins connus ( pour les connaisseurs : Dandini, da Empoli …) qui ont peint dans un style baroque modéré au seicento loin du pathos Romain, Vénitien ou même flamand de la contre-réforme. Les tableaux sont ‘plus éclatants que neufs’, comme ils doivent l’avoir été à la sortie de l’atelier. La mise en valeur scénique est impressionante. Les cadres baroques autour des œuvres dépassent également toute imagination, et il faut les admirer au moins autant que les tableaux ! À eux seuls, les cadres forment une collection renversante d’art baroque. Très travaillés, on y trouve e.a. les armes de la famille Médicis ou des des anges musiciens sculptés (dans le cadre de l’Arlequin) . J’avoue qu’au début je croyais qu’ils étaient de faction récente, ce qui ne semble pas être le cas.

🖤 Dans une autre salle de Bozar, il y a une petite exposition intitulée Harlem Fantasy Ball 82. Comme le veut le marketing aujourd’hui le sujet est queer et inclusif. Pour le reste même les photographies ne sont pas d’un excellent niveau. Pour les amateurs du genre.

BOZAR écrit:

La collection de la famille Haukohl

Bozar vous invite à retourner à Florence au XVIIe siècle, à l’apogée du baroque. Ville de la Renaissance italienne par excellence, cette dernière vit néanmoins nombre de ses églises et palais se parer d’ornements et abriter des œuvres de peintres et de sculpteurs maniéristes et baroques. Les artistes florentins ne se laissèrent pas emporter par la tendance dramatique et extravagante dominante, et développèrent un style plus poétique et équilibré. Dans l’ombre de la mondialement célèbre Renaissance, cette période resta injustement sous-exposée. Les plus de 40 œuvres que vous découvrirez seront d’ailleurs exposées pour la toute première fois en Belgique : de l’influent Jacopo da Empoli aux portraits poétiques et hauts en couleurs de Cesare Dandini, en passant par les relations intimes entre la poésie et la peinture de Francesco Furini.

Origin(s) of the Royal House of LaBeija

I have a right to show my colour, darling! I am beautiful, and I know I am beautiful   

Crystal LaBeija, The Queen (1968)  

Cette exposition qui présente des photographies de Nick Kuskin nous offre l’opportunité d’aller « black to the future » et de plonger dans l’histoire du mouvement noir. Nous sommes en 1982, sur la 125e rue ouest de New York, au Harlem Fantasy Ball II organisé par Pepper LaBeija (Mother of the House of LaBeija) et Dorian Corey (Pioneer Founder & Mother of the House of Corey). On y met à l’honneur le génie créatif de la « ball culture » new-yorkaise où défilent les « queer futurities », pour paraphraser le théoricien culturel queer cubano-américain José Esteban Muñoz. Nick Kuskin, alors âgé de 21 ans, est invité à documenter cette soirée historique consacrée à l’expression personnelle et à la création communautaire d’avant-garde.
​​​​​​​Ces événements offraient un espace politique de célébration et de répit aux communautés marginalisées les plus durement touchées par le climat social et économique répressif imposé par l’administration de Ronald Reagan (et son absence de réponse à la crise du VIH), et plus généralement par l’idéologie blanche hétéronormative.
L’exposition et le programme qui l’entoure font l’éloge de la naissance et de la contribution de Pepper LaBeija et Dorian Corey, et la Royal House of LaBeija, à qui l’on doit d’avoir jeté les bases d’un mouvement mondial d’expression et de défense des communautés queer, noires et brunes.  

Bozar

ma-di : 10-18

8€