De tentoonstelling kadert in een lange termijn project van het Cultureel Centrum om samen met het Smak op zoek te gaan naar de roots van het hedendaagse kunst- gebeuren. Als namen zoals Penone, Merz, Fabro, Kounelis… bij u een belletje doen rinkelen, bent u zeker in de doelgroep die van deze kleine maar krachtige tentoonstelling volop zal genieten.

Voor anderen is het een goed beginpunt om een ontdekkingstocht aan te vatten, zeker omdat het Cultureel Centrum een stevige reputatie heeft om via een ‘publieksboekje’ een goede dosis professionele achtergrondinformatie voor de tentoonstellingen te leveren.

ARTE Povera is een beweging die einde jaren 60-begin jaren 70 ontstaan is in Turijn en Rome. Naargelang de definities gaat het over een kleine groep kunstenaars in deze steden die in meer of mindere mate eenzelfde werkwijze hanteerden, maar ook – als wij het breder zien – kunstenaars zoals Jan Dibbets of Panamaremko.

Wij zijn dus in de periode van de revolutionaire (links en anti-Vietnamoorlog) bewegingen, Beuys is actief in Düsseldorf, Manzoni en Fontana hebben kunst uit het keurslijf van schilderkunst en beeldhouwkunst gehaald, Pop-art was hyper-commercieel en Europa zocht naar een eigen identiteit in het kunstgebeuren.

Met Arte Povera worden de laatste mokerslagen toegediend in het proces van het systematisch afbreken van het academisme van de 19e eeuw.

Dieren, planten, vuur, rook, magneten enzovoort worden in het kunstgebeuren geïntegreerd. Men wil een terugkeer naar de bron van de menselijke en artistieke ervaringen (dus ook rituelen en mythologieën). Een kunst op menselijke schaal met kleine middelen en ver van het hyperintellectualisme van de Minimal Art. Men wil presenteren, niet re-presenteren. Er staan geen belemmeringen op creativiteit.

Meer dan enkel vergankelijke en ‘arme’ materialen gaat het ook over kunst (m.i.v. theater, video) met zeer weinig middelen als een statement van afkeer van de consumptiemaatschappij en de Amerikaanse Pop-Art.

Op het eerste gezicht lijkt de tentoonsteling moeilijk te vatten, maar wie zijn drang naar intellectualisering weet opzij te schuiven en de werken met een poëtische kinderziel kan bekijken, ziet plots schoonheid in alle eenvoud en helderheid.

Vergeet het benedenverdiep niet : vooral in de trapzaal is er een mooie en sobere hommage aan Jan Hoet met photo’s van ‘ Kunst na 68 ‘.

 

De mededeling van het CC

Museumcultuur Strombeek/Gent zet haar zoektocht verder naar de drijfveren van en achter de kunst van de laatste decennia. De Italiaanse arte povera, een begrip dat voor het eerst gebruikt werd in 1967 door de kunstcriticus Germano Celant, was/is een kunststroming ingegeven door een kritische bezorgdheid van kunstenaars over de ecologische gevolgen van de industriële vooruitgang. Arte povera met als centra Turijn en Rome was in se een maatschappelijk doordrongen kunststroming.

Met de nodige achtergronden grasduinen wij, onder meer via de collectie van onze partner S.M.A.K., in de brede intenties van arte povera en dat aan de hand van kunst van de bovenste plank van meer en minder bekende en gelauwerde kunstenaars die werden ingelijfd bij dit Italiaanse “kunstlabel”.

In dit verband is Museumcultuur Strombeek/Gent zeer verheugd om de unieke samenwerking aan te kondigen met de kunstenaar Emilio Prini en de Duitse curator en kunsthistorica Cornelia Lauf: Omaggio a Emilio Prini.

Werken van Mario Merz, Michelangelo Pistoletto, Giulio Paolini, Piero Gilardi, Marisa Merz, Gilberto Zorio, Giuseppe Penone, Giovanni Anselmo, Pino Pascali, Jannis Kounellis, Alighiero Boetti  … zullen het eerste deel stofferen en laten zien hoe divers, poëtisch en ontwapenend eenvoudig kunst kan zijn. Uit dit overzicht blijkt meteen ook hoe formeel uiteenlopend een definiërende naamgeving kan zijn!

In de marge worden er op een 5-tal monitoren foto’s, films en andere documenten uit de periode 1967-1972 getoond uit het archief van enkele actoren die zeer nauw bij de historische beweging betrokken waren.

In dialoog hiermee presenteert de jonge, Italiaanse kunstenaar Dario D’Aronco enkele bestaande en nieuwe werken.

Aan de Romeinse historicus Silvano Manganaro werd gevraagd om in een tekst een “andere” visie te geven op arte povera. Francesco Poli, professor aan de Accademia di Brera in Milaan, stelde een indrukwekkend feiten-overzicht samen van de kunstscène in Turijn in de beginjaren van de arte povera. Arte Povera A-Z wordt de aanleiding voor een brede blik mét smaak op het Godenland Italië.

***

Museumcultuur Strombeek/ Gent 2013-2016

 

Sinds januari 2013 werkt Cultuurcentrum Strombeek structureel samen met S.M.A.K., het Stedelijk Museum voor Actuele Kunst in Gent. Voor een periode van vier jaar zal het Cultuurcentrum onder de noemer Museumcultuur Strombeek/ Gent jaarlijks twee projecten realiseren (een drieluik in het voorjaar en een tweeluik in het najaar) waarin een bepaalde thematiek wordt uitgediept. Dit gebeurt aan de hand van de collectie van S.M.A.K., die bestaat uit meer dan 2.000 werken en een periode van pakweg zestig jaar omspant. De werken uit de collectie van S.M.A.K. worden aangevuld met werken uit privécollecties en nieuwe producties.

Museumcultuur Strombeek/ Gent is een unieke interregionale samenwerking met als doel een nieuw publiek in contact te brengen met de recente kunstgeschiedenis op basis van de rijke collectie van S.M.A.K.

Museumcultuur Strombeek/ Gent is een concept van Cultuurcentrum Strombeek. De uitwerking en organisatie vinden plaats in nauwe samenwerking met S.M.A.K. Gent.

 

Practisch

Cultuurcentrum Strombeek Grimbergen

Gemeenteplein, B-1853 Strombeek-Bever, tel +32 (0)2 263 03 43

info@ccstrombeek.be

Publieksruimtes  open elke dag van 10u tot 22u

gratis

 

 

J’ai pris comme principe de ne plus traduire mes commentaires quand l’exposition est présentée dans une seule langue nationale (ceci vaut pour le nord comme pour le sud). Je fais cependant une exception pour le Centre Culturel de Strombeek car j’ai beaucoup de sympathie pour leur équipe et leur approche très professionnelle de l’Art Contemporain.

Cette exposition cadre dans un projet à long terme réalisé avec le SMAK pour partir à la recherche des racines de l’art d’aujourd’hui. Si des noms comme Penone, Mertz, Fabro, Kounelis vous sont familiers, vous êtes parmi ceux qui doivent absolument aller voir cette expo. Pour beaucoup d’autres ce sera un bon point de départ pour découvrir ce mouvement.

L’Arte Povera est né à Turin et Rome à la fin des années 60 et selon les définitions il s’agit d’un petit groupe d’artistes de ces villes où – si on prend une définition plus large – on inclut des artistes comme Panamarenko et Dibbets.

L’Arte Povera est donc né en pleine mouvance révolutionnaire (mai-68, démonstrations anti-américaines et contre la guerre du Vietnam), Beuys officiait à Düsseldorf, Manzoni et Fontana avaient sorti l’art de sa contrainte de peinture ou de sculpture, le Pop-Art était hyper-commercial et les artistes européens cherchaient de nouvelles voies pour se démarquer de l’influence américaine.

L’Arte Povera donnera les derniers coups de bélier dans l’entreprise de remise en cause (‘démolition’ pour certains) de tous les concepts hérités du 19e siècle.

Animaux, plantes, feu, fumée, aimants …tout est matière à être intégré dans les oeuvres d’art. Il n’y a aucun frein à la créativité.

On veut retourner aux sources des sensations humaines et artistiques (donc des rituels et des mythologies). Un art à l’échelle humaine et très loin de l’hyper-intellectualisme de l’Art Minimal. Ici on veut présenter, pas re-présenter.

Plus qu’un art qui ne se définit que par des matériaux pauvres, il s’agit aussi d’un art qui travaille avec très peu de moyens financiers et ceci pour se démarquer de la société de consommation et du Pop-Art américain.

À première vue l’exposition peut sembler aride et difficile d’accès. Il faut cependant oublier totalement le besoin de tout vouloir intellectualiser et regarder avec son âme et ses yeux d’ enfant: soudain la poésie, la fraîcheur et la simplicité deviennent évidentes.

 

Infos pratiques

Cultuurcentrum Strombeek Grimbergen

Gemeenteplein, B-1853 Strombeek-Bever, tel +32 (0)2 263 03 43

info@ccstrombeek.be

tous les jours de 10h à 22h

gratuit