Het commentaar van QUOVADISART:

Ter gelegenheid van de 50e verjaardag van het overlijden van Albert Saverys, heeft de stad Deinze een grote retrospectieve ingericht in het stedelijke museum. Deze tentoonstelling is zonder meer groots opgevat, want het ganse museum is aan deze retrospectieve gewijd. Ze zijn er in geslaagd een zeer groot aantal werken van Saverys te verzamelen, met daarnaast een aantal werken van kustenaars die min of meer nauwe banden met hem hadden.

Hoewel beschouwd als volgeling van de Latemse school en de Vlaamse expressionisten, waardoor hij zeker werd beïnvloed, is hij steeds zijn eigen weg blijven gaan.

Bomen en de Leiestreek vormen het hoofdthema van zijn oeuvre en zijn dan ook het onderwerp van het merendeel van de getoonde werken. Als uitstekend technicus was hij ook bedreven in de grafische kunsten, maar daar is op deze tentoonstelling weinig van te zien.

Saverys liefhebbers krijgen hier een unieke tentoonstelling voorgeschoteld en zullen zijn virtuositeit in het groot aantal werken kunnen bewonderen. Persoonlijk vind ik dat zijn oeuvre toch wat aan kracht en creativiteit ontbreekt.

De mededeling van het museum

Ter gelegenheid van 50 jaar overlijden van de kunstenaar organiseert het museum een grote tentoonstelling gewijd aan Albert Saverys. Voor het eerst in 30 jaar zullen opnieuw tal van schilderijen, aquarellen en meubels, sinds lang verspreid in privéverzamelingen en musea, bijeengebracht worden. Zelden geziene foto’s en documenten wekken de bijna vergeten wereld van Saverys terug tot leven.

Belicht worden Saverys’ recent opgewaardeerde vroege oeuvre en de schilderijen waarmee hij in de jaren 20 een groot succes behaalde, maar ook het leven in ‘Ter Kauwkenshoek’, dat naast atelier al vroeg uitgroeide tot een artistieke ontmoetingsplek rond de Kortrijkse gebroeders De Coene. Een bijzondere sectie in de tentoonstelling wordt gewijd aan de Leietocht die koningin Elisabeth in 1931 op De Waterhoen maakte met een uitgelezen groep schilders, schrijvers en intellectuelen. De andere grote liefde van Saverys: de zee, wordt belicht aan de hand van zijn grote visstillevens, marines en minder gekende visserskoppen. Tot slot wordt doorheen de tentoonstelling ook de rol van de familie Saverys in het plaatselijke culturele en amusementsleven belicht, waaronder hun rol in het Vlaamsch Gezelschap, de Kunst en Oudheidkundige Kring, stoeten, bals en toneelavonden van Vooruit, het Landjuweel en het indrukwekkende St. Poppo-spel.

Samen met de tentoonstelling verschijnt een nieuwe, uitvoerig geïllustreerde monografie door Drs. Peter J.H. Pauwels, commissaris van de expositie.

Practisch

weekdagen: van 14u tot 17u30
zaterdag, zondag en feestdag: van 11u tot 17u
het museum is gesloten op maandag

L Matthyslaan 3 Deinze

8 euro

 

Le commentaire de John Liem

A l’occasion du 50e anniversaire de la mort d’Albert Saverys , la ville de Deinze a organisé une grande rétrospective dans le musée de la ville. Une exposition qui a de l’allure, car elle occupe l’entièreté du musée

Les organisateurs ont réussi à rassembler un très grand nombre d’œuvres de Saverys en plus d’ un certain nombre d’œuvres d’artistes qui avaient des liens plus ou moins étroits avec lui.

Bien que considéré comme faisant partie de l’école de Latem et des expressionnistes flamands,  dont il a certainement été influencé, il a toujours suivi son propre chemin.

Les paysages de la Lys et les arbres sont au centre de son travail , et nous les retrouvons donc dans la plupart des œuvres exposées . Excellent technicien , il a aussi brillé dans les arts graphiques , mais on n’en voit pas beaucoup dans cette exposition .

Les amateurs de Saverys ont donc l’occasion de voir une exposition unique car ils pourront admirer sa virtuosité  dans les nombreuses œuvres exposées.

Personnellement, je trouve que ses tableaux manquent quelque peu de force et de créativité..

Affiche superklein

Informations pratiques

L Matthyslaan 3  Deinze

8 euro

Jours de semaine: de 14 h à 17 h 30.
Samedi et dimanche : de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.