meret_oppenheim_blauer_aschenbecher_und_ein_p_ckchen_parisiennes_1928_collectie_smak_foto_dirk_pauwels

Mijn lezers weten dat ik een zwak heb voor dit cultuurcentrum. Het is weliswaar geen ‘groot klassiek’ museum maar ze weten in Strombeek hoe hedendaagse kunst enthousiast aan de man te brengen. Zonder – op Wiels na – een museum voor hedendaagse kunst is ieder initiatief rond actuele kunst meer dan welkom in het Brusselse.

swen_128_2011Het team van het cultuurcentrum doet er alles aan om u in uw bezoek te begeleiden: een overzichtelijke ‘accrochage’ en vooral een zeer professioneel bezoekersboekje  in een begrijpelijke taal . Eigenlijk zou men het boekje op voorhand in het cafetaria moeten lezen, of tenminste de mededeling van het Cultureel Centrum (zie hieronder) om de logica van de opstelling te begrijpen.

‘A line is a line is a line’ loopt parallel met de tentoonstelling The Bottom Line die dit najaar doorgaat in het S.M.A.K. (10.10.2015-17.01.2016) en gaat eveneens over het thema ‘tekenen’.

Ik heb het SMAK nog niet bezocht, maar hier wordt het thema wel radicaal aan de man gebracht: een magische lei van Broodthaers waar als bij wonder zijn initialen na een halve eeuw nog leesbaar zijn, handen van Alys, aquarellen van Richter met voor- en acherkant, ‘genagelde’ tekeningen van Van Imschoot, een signatuur van Marinus Boezem in vogelzaad op het dak … kortom, een ‘ incontournable’ 5 sterren voor wie van hedendaagse kunst houdt en een mooie begeleide instaptentoonstelling voor wie de reis in deze boeiende wereld wil aanvangen.

 

Het CC brengt ook een prachtig overzichtsboek uit onder de titel: Museum .

“Sinds de samenwerking met S.M.A.K. in 2013 passeerde een indrukwekkende lijst van internationale artiesten de revue in Cc Strombeek. In niet minder dan tien tentoonstellingen toonde Cc Strombeek in 2013 en 2014 werk van kunstenaars zoals Franz West, Daniel Buren, Raoul De Keyser, Honoré d’O, Willy De Sauter, Jef Geys, Ann-Veronica Janssens, Sol LeWitt, Gerhard Richter, Andy Warhol en veel meer; werken afkomstig uit de collectie van S.M.A.K., maar ook zeldzame bruiklenen uit diverse (binnen- en buitenlandse) private collecties én nieuwe producties van zowel jonge als gevestigde kunstenaars. Dit boek, vormgegeven door MER. Paper Kunsthalle, biedt een accuraat verslag in woord en beeld van deze eerste werkperiode van Museumcultuur Strombeek/Gent. Auteurs: Roland Jooris, Wim Van Mulders, Nicola Setari, Frederik Leen, Christel Stalpaert, Patrick Van Rossem, Ulrich Loock, Jacques Charlier, Rik Pinxten, Silvano Manganaro, Francesco Poli, Tommaso Trini, Cornelia Lauf, George E. Lewis, Francis Smets, Philippe Van Cauteren, Hans De Wolf, Pascal Gielen, Luk Lambrecht en Lieze Eneman.”

img03

De mededeling van CC Strombeek

Parallel met de tentoonstelling The Bottom Line die dit najaar doorgaat in S.M.A.K. (10.10.2015-17.01.2016) wil A line is a line is a line de vele vormen van tekenen in het daglicht stellen. Deze tentoonstelling biedt geenszins een volledig overzicht, noch is er sprake van een overkoepelend thema of van een tijd- of plaats – of mediumgebonden benadering. Wat de tentoonstelling wel doet, is  tekenkunst in een breed perspectief plaatsen, rekening houdend met zowel een aantal historische figuren die de kunst vandaag nog steeds beroeren, als met werk van kunstenaars die in “onze” verwarrend-globale, interessante tijd op zoek zijn zich uit te drukken omtrent datgene wat zich aandient zowel op persoonlijk vlak als daarbuiten.

a line is a line is a line is een poging om kunstenaarspraktijken en uiteenlopende (inhoudelijke en formele) intenties naast elkaar te brengen. Hoewel de eigenheid van de kunstenaars en hun oeuvre gearticuleerd wordt, vormden zich tussen de onderlinge werken groepen rond bepaalde gemeenschappelijke gevoeligheden.

De Nederlandse kunstenaar Bart Lodewijks werkt gedurende twee maanden aan een traject in de gemeente Strombeek-Bever. Met slechts krijt als artistiek “wapen” zal hij een traject uittekenen waarin hij het stedelijke en sociale weefsel in de onmiddellijke omgeving van Strombeek verkent, zoals hij dat recent ook met verve deed in onder meer London, Ronse, Gent en in Rio.

De wetenschap als onderliggend denken vormt het uitgangspunt voor een cluster met werk van Georges Vantongerloo, Royden Rabinowitch, Lore Vanelslande, Peter Downsbrough, Philippe Van Snick en Anne Teresa De Keersmaeker. Vanuit het systematische en afstandelijke “weten” wordt het kunstenaarschap ingezet voor tekeningen die in hun mathematische eenvoud stilte en schoonheid genereren zonder zichtbaar iets over de wereld te melden.

In Het Kabinet worden tal van autonome tekeningen gepresenteerd van al even weerbarstige, autonome kunstenaars die een plastische wereld neerzetten in tekeningen die de verbeelding uitdagen, prikkelen en (mogelijk) in de geest van de toeschouwer “poëzie” worden. Werk van referentiële kunstenaars als Joseph Beuys, Meret Oppenheim, Mario Airo en Walter Swennen wordt in dialoog gebracht met jong werk van Kasper Bosmans en Gwendolyn Lootens. Op die manier verdampt het begrip tijd en wordt de grens tussen “jong” en “gevestigd” minder van tel.

Een andere cluster laat werk zien van kunstenaars die zich al een hele tijd zich thuis voelen in Cc Strombeek: Marcel Broodthaers, James Lee Byars, Jacques Charlier en Marinus Boezem; kunstenaars wiens oeuvre vandaag “een verschil” toont en jonge generaties volop inspireert én motiveert om op zijn minst alert en “persoonlijk” te blijven.

Een andere cluster van belang nestelt zich rond het werk van Gerhard Richter, Blinky Palermo en Andy Warhol. Drie grootmeesters die in elkaars geniale zog laveren en een oeuvre hebben uitgebouwd waaromtrent heel veel kernvragen m.b.t. de actuele kunst circuleren.

De Iraakse kunstenaar Salam Atta Sabri vormt het hart van de politieke ader in deze tentoonstelling. Van hem is een selectie  tekeningen te zien uit de reeks Letters From Baghad. Deze reeks, gemaakt tussen 2012 en 2015, bestaat uit meer dan 300 tekeningen waarin hij via persoonlijke statements en herinneringen uiting tracht te geven aan de recente gebeurtenissen in zijn land.

De Belgische kunstenaar Jan Van Imschoot accepteerde onze uitnodiging om met Salam Atta Sabri in dialoog te gaan. Samen realiseerden zij A WALL FOR PEACE , een gezamenlijk werk over het statuut van de kunst en de fragiele positie van de kunstenaar “hier” en “ginds”.

Buiten laten de aanwezige werken van Peter Downsbrough, Philippe Van Snick en Joëlle Tuerlinckx zich perfect integreren als driedimensionale “tekeningen” in de openbare ruimte.

Tot slot zal digitaal werk te zien zijn van Francis Alÿs en de Humane Groene Boontjes. De digitale interventie van de Brusselse kunstenaar Hans Verhaegen zal zich ook perfect nestelen op een publiek zichtbare plaats.

Lijst van kunstenaars: Mario Airo, Francis Alÿs, Joseph Beuys, Marinus Boezem, Kasper Bosmans, Marcel Broodthaers, James Lee Byars, Jacques Charlier, Anne Teresa De Keersmaeker, Peter Downsbrough, Humane Groene Boontjes, Bart Lodewijks, Gwendolyn Lootens, Yola Minatchy, Meret Oppenheim, Blinky Palermo, Royden Rabinowitch, Gerhard Richter, Salam Atta Sabri, Thomas Schütte, Walter Swennen, Jan Van Imschoot,  Philippe Van Snick, Lore Vanelslande, Georges Vantongerloo, Hans Verhaegen, Andy Warhol.

 

Filmmaakster Griet Teck maakt n.a.v. de tentoonstelling een korte docu-film over Bart Lodewijks, een kunstenaar die ze in 2012 reeds volgde in opdracht van TRACK/ S.M.A.K. Gent.

 

Practisch

Cultuurcentrum Strombeek Grimbergen

Gemeenteplein, B-1853 Strombeek-Bever, tel +32 (0)2 263 03 43

info@ccstrombeek.be

Publieksruimtes  open elke dag van 10u tot 22u

gratis