Ricardo Brey is geboren in Havana en woont sinds 30 jaar in Gent. Zijn werk is uiterst gestiliseerd, verfijnd, delicaat , ontroerend,  poëtisch. Een typisch Jan Hoet ‘ telg ’. Zijn ‘ handelsmerk ‘ en de hoofdbrok van de tentoonstelling zijn opengeklapte dozen met daarin een eigen wereldje gemaakt van stoffen, parels, knopen, glazen ogen, pluimen,  keien…kortom alles wat je op de rommelmarkt of al wandelend maar kan vinden.

Wie zijn oeuvre niet kent zal met volle teugen genieten van deze mooie tentoonstelling in het prachtige schrijn dat het Hof van Busleyden  is. ( NVDR : toch raar dat het pas peperduur gerenoveerde museum weer aan werken toe is : het dak moet nu gerestaureerd worden ; ik zou denken dat men daarmee begint, maar blijkbaar niet bij de maaneblussers.).

Wie reeds vertrouwd is met zijn ‘ dozen ‘ kan in de marge van die werken ook recente  ‘ corona lockdown ‘ tekeningen vinden, meestal in prachtig blauw ‘. Het zijn mijmeringen over de hoop die wij ons moeten toe-eigenen  in tijden van crisissen.

Voor poëten..

Met Gap in the Clouds maakt kunstenaar Ricardo Brey een positief statement en verbeeldt hij een teken van hoop in deze roerige tijden. De wereldwijde pandemie en de opzwepende protesten voor rassen- en gendergelijkheid hebben Brey ertoe aangezet een reeks introspectieve werken te maken. Nieuw werk dat teruggrijpt naar het verleden maar ook vooruit durft te kijken naar wat komt.

De inspiratie voor zijn werk put Ricardo Brey uit de rijkdom van de Afro-Cubaanse cultuur, uit persoonlijke herinneringen en uit mythes, legendes en verhalen. Blikvanger in deze tentoonstelling is de serie Every Life is a Fire, een reeks besloten dozen die verrassing en verwondering oproepen. Het openen ervan is een ritueel op zich en doet stilstaan bij wat voorbijgaat.  

 

De tentoonstelling Gap in theClouds is de eerste omvangrijke solotentoonstelling van Ricardo Brey in ons land, na eerdere passages in SMAK Gent (2006) en M HKA Antwerpen (2015).

Over de kunstenaar

De in Cuba geboren kunstenaar Ricardo Brey (°1955, Havana) woont al sinds 1990 in België nadat Jan Hoet hem vroeg om deel te nemen aan Documenta IX in Kassel. In de loop van zijn carrière ontving Brey verschillende prijzen en beurzen waaronder de Vlaamse Beeldende Kunstprijs en een beurs van het Guggenheim in New York. Ricardo Brey is een kunstenaar met een internationale uitstraling die in 2015 nog deel uitmaakte van de Biënnale van Venetië.

maandag: gesloten

dinsdag: 10 – 17 uur

woensdag: 10 – 17 uur

donderdag: 10 – 17 uur (* 22 uur)

vrijdag: 10 – 17 uur 

zaterdag: 10 – 17 uur 

zondag: 10 – 17 uur 

12 €

Sint-Janstraat 2a 
2800 Mechelen

Ricardo Brey est né à La Havane et vit à Gand depuis 30 ans. Son travail est très stylisé, raffiné, délicat, émouvant et poétique. Un artiste typique de l’école Jan Hoet. La partie principale est  constituée de boîtes dépliées – sa “marque de fabrique”- contenant chacun un propre petit monde fait de tissus, de perles, de boutons, d’yeux de verre, de plumes, de pierres… bref, tout ce que l’on peut trouver au marché aux puces ou en se promenant.

Ceux qui ne connaissent pas son œuvre apprécieront cette belle exposition dans le magnifique écrin qu’est le Hof van Busleyden. 

Ceux qui connaissent déjà ses “boîtes” peuvent également trouver des dessins récents “Corona Lockdown” en marge de ces œuvres, la plupart du temps dans un superbe bleu. Ce sont des réflexions sur l’espoir que nous devons nous approprier en temps de crise.

Pour poètes…

Avec Gap in the Clouds, l’artiste fait une déclaration positive et émet un signe d’espoir en ces temps troublés. La pandémie mondiale de coronavirus et le déferlement des protestations en faveur de l’égalité raciale et de l’égalité des genres ont incité Ricardo Brey à créer une série d’oeuvres introspectives. De nouveaux travaux qui font référence au passé mais osent aussi se tourner vers l’avenir.

Dans son travail, Ricardo Brey s’inspire de la richesse de la culture afro-cubaine, de ses souvenirs personnels et des mythes, légendes et histoires. Le clou de cette exposition est la série Every Life is a Fire, une série de boîtes fermées qui suscitent surprise et émerveillement. L’ouverture de ces boîtes est un rituel en soi, qui nous fait réfléchir à ce qui se déroule sous nos yeux.


Lundi | fermé

Mardi | 10:00 – 17:00

Mercredi | 10:00 – 17:00

Jeudi | 10:00 – 17:00 (*22:00)

Vendredi | 10:00 – 17:00

Samedi | 10:00 – 17:00

Dimanche | 10:00 – 17:00

Sint-Janstraat 2a 
2800 Mechelen