Deux bonnes expos au Wiels. Duncan Campbell (Irlande) interroge la façon dont se créent les récits et comment le sens peut-être modifié par l’opinion. La pièce centrale est intitulée ‘ In for Others’ et nous intéressera surement car elle traite des sculptures africaines et les projections de signification totalement hors contexte si on se réfère à leur origine africaine.

 

Twee goede tentoonstellingen in Wiels.

Duncan Campbell (Ierland) analyseert hoe verhalen ontstaan en hoe de heersende ‘tijdsgeest’ of publieke opinie de betekenis en duiding beïnvloedt. Het centraal werk is ‘ In for others’. Gegeven ons koloniaal verleden zal dit ons boeien want het gaat over Afrikaanse maskers en sculpturen waarvan de betekenis volledig uit hun Afrikaanse context werd gerukt door de projectie van onze eigen cultuur en waarden. Zeker gaan zien voor de nakende heropening van het Museum van Tervuren.

Sven-t-Jolle-The-Age-of-Entitlement-or-Affordable-Tooth-ExtractionEen andere interventie neemt de gebeurtenissen in Ulster als uitgangspunt. Onze afstand met deze gebeurtenissen is – naar mijn mening- te groot om van alle subtiliteiten te kunnen genieten. Een Ier zou dezelfde problemen hebben bij het ontrafelen van onze subtiliteiten over de B.H.V.

De cynische humor van Sven’t Jolle (geboren in Antwerpen, woont in Australië) vereist daarentegen geen handleiding noch veel intellectuele uitleg. De aanval op het kapitalistische systeem is frontaal, helder, direct en eenduidig. Dit belet niet dat het werk doorspekt is van poëzie, subtiele humor en een reeks interessante verwijzingen naar de kunstgeschiedenis zoals een groep ‘ sans papiers ‘ met een duidelijke verwijzing naar Sumerische tabletten.

Wiels:

WIELS presenteert de eerste grote tentoonstelling van Duncan Campbell (°1972) in België. Deze kunstenaar, die in Ierland geboren werd en momenteel in Glasgow woont en werkt, is het best bekend voor zijn documentaire films. Hij won de Turner Prize in 2014, waaraan hij deelnam met zijn baanbrekende film It for Others, oorspronkelijk gemaakt voor het Schotse Paviljoen op de Biënnale van Venetië (2013). Dit werk zal centraal staan in de tentoonstelling in WIELS.

Campbell maakt gebruik van archiefmateriaal als een instrument om onderwerpen, biografieën en geschiedenissen te onderzoeken en om stil te staan bij begrippen als ‘waarheid’ of feitelijke bewijzen van informatie. Zijn films bestaan uit een collage van archiefopnames, nieuw documentair materiaal en gefingeerde filmdelen. Hij ondervraagt daarmee de documentaire vorm als de ‘echte’ representant van de historische werkelijkheid en speelt met de grenzen tussen werkelijkheid en fictie en tussen opname en interpretatie.

 

WIELS, Centrum voor Hedendaagse Kunst

Van Volxemlaan 354

1190 Brussel

tel +32 (0)2 340 00 53

Dinsdag t.e.m. zondag, 11.00 – 18.00

Nocturnes: elke 1ste en 3de woensdag van de maand t.e.m. 21.00

Gesloten: maandag

Tarieven

10 € Individuele bezoeker 7 € Leerkrachten, senioren (+60), groepen, personen met een beperking

5 € Studenten (+12) , schoolgroepen, werkzoekenden

0 € Kinderen (-12jaar) begeleid door hun ouders

1,25 € “Artikel 27”

0 € Elke eerste woensdag van de maand

 

 

 

Deux bonnes expos au Wiels. Duncan Campbell (Irlande) interroge la façon dont se créent les récits et comment le sens peut-être modifié par l’opinion. La pièce centrale est intitulée ‘ In for Others’ et nous intéressera sûrement car elle traite des sculptures africaines et des projections de signification totalement hors contexte si on se réfère à leur origine africaine.

A voir avant la réouverture prochaine du musée de Tervueren.

Une autre intervention prend les événements de l’Ulster comme point de départ. Notre distance par rapport à ces événements est – à mon avis – trop importante pour jouir de toutes les subtilités du propos de l’artiste.

Par contre l’humour cynique de Sven’t Jolle (né à Anvers, vit en Australie) ne nécessite ni de mode d’emploi ni de se martyriser les méninges. L’attaque du système capitaliste est frontale, claire, directe et sans équivoque. Ceci n’ empêche pas beaucoup de poésie, d’humour subtil et une série de références intéressantes à l’histoire de l’art comme une série de statues de sans-papiers qui semblent être sorties directement de tablettes sumériennes.

 

Duncan-CampbellWiels: 

WIELS présente la première grande exposition en Belgique de Duncan Campbell (né en 1972). Cet artiste d’origine irlandaise installé à Glasgow est surtout connu pour ses films documentaires. Son film novateur It for Others, originellement réalisé pour le pavillon écossais de la Biennale de Venise (2013), lui a permis de remporter le Prix Turner en 2014. Ce travail occupera une place centrale dans l’exposition.

Campbell se sert de matériel d’archives, de biographies, d’histoires, afin de questionner différents sujets, mais également pour appréhender la notion de « vérité » et de preuve tangible de l’information. En associant des séquences d’archives et du nouveau matériel documentaire avec des images fictionnelles, il remet en question le statut de la forme documentaire en tant que représentation de la réalité historique.

WIELS, Centre d’Art Contemporain

Avenue Van Volxem 354

1190 Bruxelles

Tel +32 (0)2 340 00 53

Mardi au dimanche : 11.00 – 18.00

Nocturnes: chaque 1er et 3ème mercredi du mois jusqu’à 21h00

Fermé: lundi

Tarifs

10 € Visiteur individuel

7 € Enseignants, seniors (+60), groupes (> 10 pers), invalided

5 € Etudiants (+12), groupes scolaires, chercheurs d’emploi

1,25 € Ticket ‘Article 27’

Enfants (-12 ans), accompagnés de leurs parents

0 € Tous les premiers mercredis du mois