U was waarschijnlijk al geconfronteerd met de enorme zwart-wittekeningen van de jonge Belgische kunstenaar Rinus Van de Velde. We zien er de artiest vaak in exotische en totaal imaginaire decors. Rinus omschrijft zichzelf als een ‘salonreiziger’ die verhaalt over zijn zoektochten of denkbeeldige ontmoetingen met artiesten als Bonnard, Monet, Cornell… Dit alles zorgt voor een zeer toegankelijke tentoonstelling . Het werk van Rinus Van de Velde beperkt zich niet tot tekenen: hij is ook beeldhouwer (er zijn tal van kleine keramische scènes over de hele tentoonstelling), filmregisseur en ontwerper van buitengewone installaties/decors die allemaal deel uitmaken van zijn ensceneringen van tekeningen of film. Het ‘pièce de résistance’ is dan ook een 13 minuten durende film – la ruta natural – die me persoonlijk onmiddellijk deed denken het universum van Meliès. We zien een dubbelganger van de kunstenaar gevangen in een vicieuze cirkel. 

Vergis je niet bij het zien van de treinwagon bij de ingang. Dit vertrekpunt voor dromen is volledig gemaakt van hout en karton.

Ik heb ongelooflijk genoten van deze tentoonstelling en beveel het ten zeerste aan.

Bozar schrijft:

Via diverse media die variëren van tekening tot sculptuur, installatie en film, creëert Rinus Van de Velde een parallel universum waar elementen uit de realiteit en de verbeelding samensmelten tot een unieke vorm van visuele storytelling. Als zelfverklaarde sofareiziger vertelt Van de Velde vaak verhalen over semi-heroïsche queesten en avonturen die zijn opgebouwd rond imaginaire reizen en fictieve ontmoetingen met figuren uit de recente kunstgeschiedenis. 
 

De tentoonstelling focust op een circulair verhaal van vertrekken en terugkeren naar huis, met de trein als metafoor voor de reis en toont in première Van de Veldes nieuwe film, samen met een overzicht van hoofdzakelijk recente werken. Het geheel wordt geconfronteerd met een selectie werken van moderne en hedendaagse kunstenaars zoals Pierre Bonnard, Joseph Cornell, Fischli/Weiss, Joan Mitchell, Claude Monet, Monster Chetwynd, Laure Prouvost, Josephine Troller, Jean Tinguely en anderen.
​​​​​​​

De tentoonstelling is een open uitnodiging om de kunstenaar te vergezellen op zijn ‘innerlijke reizen’ en een visuele ontdekkingsreis die een glimp laat zien van de steeds uitdijende geconstrueerde wereld van Rinus Van de Velde. 


​​​​​​​

di-Zo 10-18

Vous avez probablement déjà été confronté avec les immenses dessins en noir et blanc du jeune artiste belge  Rinus  Van de Velde. On n’y voit l’artiste dans des mises en scène souvent exotiques et imaginaires. Rinus se définit comme un ‘voyageur de salon’ qui raconte ses quêtes et rencontres imaginaires avec des artistes comme Bonnard, Monet,  Cornell…, tout ceci fait une exposition très accessible sans casse-têtes ou énigmes indéchiffrables. L’œuvre de Rinus  Van de Velde ne se limite pas au dessin : il est également sculpteur (il y a des petites scènes en céramique un peu partout dans l’exposition) , régisseur et  designer d’installations extraordinaires qui sont autant de supports pour ses mises en scène de dessins ou de film. Le point d’orgues est d’ailleurs un film de 13 minutes – la ruta natural- qui m’a personnellement renvoyé à la candeur des moyens techniques  de l’univers de Meliès. On y voit un double de l’artiste se démener prisonnier dans un cercle vicieux. Ne vous méprenez pas au sujet du wagon de chemin de fer à l’entrée. Ce lieu de départ pour les rêves est entièrement construit en bois et carton.

J’ai adoré cette exposition que je recommande chaudement.

Bozar écrit:

S’appuyant sur diverses techniques allant du dessin à la sculpture, Rinus Van de Velde crée un univers en miroir, dans lequel des éléments issus de la réalité et de la fiction se fondent en un récit unique. Voyageur de salon autoproclamé, Rinus Van de Velde raconte des quêtes et aventures semi-héroïques puisées dans ses voyages imaginaires et ses rencontres fictives avec de grandes figures de l’histoire de l’art. 
 

Dans cette exposition, qui prend la forme d’un récit circulaire entre départs et retours au foyer, le train agit comme une métaphore du voyage. Rinus Van de Velde y présente son nouveau film et une sélection de ses œuvres, récentes pour la plupart. Il y réunit en parallèle un choix d’œuvres d’artistes modernes et contemporains – dont Pierre Bonnard, Joseph Cornell, Fischli/Weiss, Joan Mitchell, Claude Monet, Laure Prouvost, Laurie Simmons, Josephine Troller et Jean Tinguely, entre autres – qu’il place dans un contexte nouveau. 
​​​​​​​

L’exposition invite à partager les voyages intérieurs de l’artiste. C’est une exploration visuelle laissant entrevoir une partie du singulier univers de Rinus Van de Velde, en construction et expansion permanentes.