Hangar stelt twee Belgische fotografen voor: Paul D’haese en Karel Fonteyne. De foto’s van D’haese staan ​​in de kleine zaal links aan de ingang. Borderline verwijst naar de grenslijn tussen de zee en de kustconstructies (land en zee, vast en troebel, gesloten en open… ).De beelden zijn gemaakt in het noorden van Frankrijk en hebben vaak veel gemeen met onze kust. D’haese is een bijna obsessieve perfectionist. De lijnen zijn absoluut recht, het licht neutraal , geen mens te bespeuren, de cadrering perfect. ‘Chirurgische’ beelden maar het geheel straalt een krachtig gevoel van harmonie en rust uit.

 

 

Hangar présente deux photographes belges : Paul D’haese et Karel Fonteyne. Les photos de D’haese sont dans la petite salle à l’entrée à gauche. Borderline réfère à la frontière entre la mer et les constructions balnéaires . Les images sont prises au nord de la France et ont souvent un air de familiarité avec notre côte. D’haese est un perfectionniste presque obsessionnel. Les lignes sont absolument droites, les lumières neutres et égales à travers toute la série , pas de présence humaine, le cadrage parfait. Des images ‘chirurgicales’ mais l’accrochage de l’ensemble dégage un puissant sentiment d’harmonie et de paix.

Je connaissais les travaux de Karel Fonteyne des années 70 quand je vivais à Anvers. Quand je les ai revus après plus de quatre décennies cela m’a fait un choc. C’était comme si je les avais vus hier : cela en dit long sur la force de certaines images. Pour ceux qui connaissent l’œuvre de Ralph Gibson on se retrouve dans le même univers psycho-surréaliste de l’album the somnambulist de 1969. Après cette période Karel Fonteyne s’est orienté vers la photographie de mode (plus alimentaire). Cela lui a donné une plus grande maîtrise technique dans son travail personnel et plus de perfection mais – à mon humble avis – également moins d’âme .

Hangar – Photo Art Center
Place du Châtelain 18
1050 Brussels, Belgium

 

Hangar stelt twee Belgische fotografen voor: Paul D’haese en Karel Fonteyne. De foto’s van D’haese staan ​​in de kleine zaal links aan de ingang. Borderline verwijst naar de grenslijn tussen de zee en de kustconstructies (land en zee, vast en troebel, gesloten en open… ).De beelden zijn gemaakt in het noorden van Frankrijk en hebben vaak veel gemeen met onze kust. D’haese is een bijna obsessieve perfectionist. De lijnen zijn absoluut recht, het licht neutraal , geen mens te bespeuren, de cadrering perfect. ‘Chirurgische’ beelden maar het geheel straalt een krachtig gevoel van harmonie en rust uit.

Ik kende het werk van Karel Fonteyne uit de jaren 70 toen ik in Antwerpen woonde. Toen ik de beelden na meer dan vier decennia voor het eerst opnieuw zag, was het een schok. Het was alsof ik ze gisteren had gezien: dit om maar te zeggen hoe  krachtig sommige beelden kunnen zijn als ze u raken. Voor wie het werk van Ralph Gibson kent, bevinden we ons in hetzelfde psycho-surrealistische universum van het album the somnambulist uit 1969. Na deze periode richtte Karel Fonteyne zich op modefotografie (je leeft niet van kunst alleen). Het gaf hem meer technische meesterschap en perfectie in zijn persoonlijke werk, maar – naar mijn mening – ook minder ziel.