Voilà une exposition qui m’a réellement enthousiasmé et devrait vous intéresser tous, que vous soyez amateurs, experts ou tout simplement en train de chercher votre voie dans les méandres de l’art contemporain.
Car l’intérêt ne réside pas simplement dans les pièces ( extraordinaires) qui sont montrées, mais surtout dans la démarche de tendre la main et nous guider dans sa compréhension.

 

Voilà une exposition qui m’a réellement enthousiasmé et devrait vous intéresser tous, que vous soyez amateurs, experts ou tout simplement en train de chercher votre voie dans les méandres de l’art contemporain.

Car l’intérêt ne réside pas simplement dans les pièces ( extraordinaires) qui sont montrées, mais surtout dans la démarche de tendre la main et nous guider dans sa compréhension.

Chaque pièce pose donc une des questions qui sont à l’origine des réflexions des artistes  contemporains. Dans la soixantaine d’œuvres qui proviennent de la collection de la banque ING ( à l’origine la Banque Lambert bien belge, sic transit gloria…) il n’y a ni rebuts ni expérimentations récentes : toutes ont fait leur purgatoire !

Love. Hate. Debate. Start a conversation with the ING Collection est le titre de l’exposition et cherche à activer nos impressions, émotions, réflexions, critiques, connaissances… et à dépasser nos premières impressions (like/dislike).

 

Il y a beaucoup d’activités que vous trouverez sur leur site web. C’est un bon moment pour faire ou faire faire les premiers pas dans la découverte de l’univers fascinant qu’est l’art sans lequel nos vies n’ont que peu de sens …

Si vous visitez sans guide , je recommande de downloader le petit guide pour le secondaire : c’est très bien fait et j’y ai appris bien des choses…(https://www.ing.be/Assets/Documents/LHD_Dossier_Pedagogique_FR.pdf)

 

infos pratiques

–>15 mars 2020.

Ouvert du mardi au dimanche, jours fériés compris, ainsi que les lundis 28.10.2019, 23.12.2019, 30.12.2019 et 24.02.2020

De 10h à 18h

Tous les mercredis, en soirée, jusqu’à 21h00.

ING Art Center. Mont des Arts

Place Royale 6  1000 Bruxelles

12 € Gratuit pour tous les clients ING et les jeunes de moins de 18 ans.

 

Dit is een tentoonstelling die me echt enthousiast heeft gemaakt! Eigenlijk zou het jullie allemaal moeten interesseren, of jullie nu gewoon amateurs zijn, experts of gewoon op zoek naar je weg door de meanders van de hedendaagse kunst.

Want het interessante ligt niet alleen in de (buitengewone) stukken die worden getoond, maar vooral in de aanpak :  de hand reiken en ons begeleiden in het begrijpen ervan.

Elk werk stelt dus één van de vragen die aan de basis liggen van de bedenkingen van hedendaagse kunstenaars. In het zestigtal werken uit de collectie van de ING-bank (oorspronkelijk het Belgische Bank Lambert, sic transit gloria…) zijn er geen tweederangs werken of recente experimenten: allemaal topwerken!

Love. Hate. Debate. Start a conversation with the ING Collection is de titel van de tentoonstelling en probeert onze indrukken, emoties, reflecties, kritiek, kennis… te activeren en verder te gaan dan onze eerste indrukken (ik vind het mooi, dit zegt mij niets) en deze te overstijgen.

 

Er zijn veel activiteiten die u kunt vinden op hun website. Het is een perfecte tentoonstelling om de eerste stappen te zetten in het ontdekken van de fascinerende wereld van de kunst die ons leven betekenis geeft…

 

Als je geen gids neemt, raad ik je aan de kleine gids voor de middelbare school te downloaden: het is uitstekend, duidelijk en ik heb veel geleerd… (https://www.ing.be/Assets/Documents/LHD_Dossier_Pedagogique_NL.pdf)

 

Practisch

–> 15 maart 2020

Open van dinsdag tot en met zondag, inclusief feestdagen, en op maandag 28.10.2019, 23.12.2019, 30.12.2019 en 24.02.2020

Van 10 tot 18 uur. Elke woensdag laatavondopening tot 21 uur

ING Art Center.  Kunstberg
Koningsplein 6   1000 Brussel

12€. Gratis voor alle ING-klanten en voor jongeren onder 18 jaar.