Hard, veel te hard de beelden in deze retrospectieve van Jeffrey Silverstone. Ook al ben je goed vertrouwd met de schokkende beelden van Diane Arbus, Nan Goldin of Les Krims, er zijn hier beelden die mij duidelijk benard en onbehagelijk maakten…

 

Een zoektocht naar het laagste en gemeenste in de mens, naar lelijkheid, naar het ontoonbare tot in het mortuarium toe …zelfs met het enorme talent van de fotograaf blijft dit een  provocatie op het randje van het walgelijke.

Jeffrey Silverstone zoekt de limiet van het toonbare en blijft op millimeters van de afgrond van het abjecte. Onnodig te zeggen dat je er niet erg vrolijk van wordt …

Twee andere tentoonstellingen in het FoMu: Mathieu Pernot ( FR) toont goed gestructureerde documentaire werken rond de vernietiging van de gebouwen uit de zestiger jaren in de ‘banlieus’, de pan optische bewakingssystemen van Franse gevangenissen en de zigeuners van de regio van Arles: een ontroerend en indrukwekkend werk.

De Zwitser Yann Mingard documenteert de plaatsen waar planten, databanken, het genoom van mensen en de dieren bewaard worden voor de toekomstige generaties: interessant documentair werk.

SILVER 2De mededeling van het FOMU

The Precision of Silence

De tentoonstelling Silverthorne – The Precision of Silence is de eerste retrospectieve over het werk van de Amerikaanse fotograaf Jeffrey Silverthorne (°1946). Via polaroids, ensceneringen, portretten en werk dat grenst aan het documentaire, onderzoekt hij op een speelse manier uiteenlopende onderwerpen als de dood, seks en ouderdom.

 

Silverthorne’s fotografische speelveld spreidt zich uit van mortuaria tot bordelen, motelkamers, de studio, en zijn gezinsleven. Centraal staat telkens de verkenning van de grenzen van lichaam en geest. Door het gehele oeuvre samen te brengen, openbaart zich de voortdurende drang van Silverthorne om datgene wat niet zichtbaar is zoals innerlijke gedachten, verlangens, obsessies en herinneringen toch te verbeelden.

 

Op het eerste gezicht lijkt zijn werk sensatiebelust en kan Silverthorne van exhibitionisme of voyeurisme beschuldigd worden. Wie verder kijkt, ontdekt vooral de ingetogenheid en kwetsbaarheid van de fotograaf zelf.

Silverthorne’s oeuvre past in het rijtje van tijdgenoten als een Diane Arbus, Frederick Sommer, Harry Callahan en Robert Frank. Deze eerste Europese overzichtstentoonstelling met bijbehorende catalogus wil deze fotograaf de erkenning geven die zijn werk verdient. De tentoonstelling kwam tot stand in samenwerking met Musée Nicéphore Niépce en Galerie VU’.

Curator: Iris Sikking

Practisch

FoMu – FotoMuseum Provincie Antwerpen

Waalsekaai 47 2000 Antwerpen

T: +32 (0)3 242 93 00

info@fomu.be

Dinsdag tot en met zondag doorlopend open van 10 tot 18 uur.

Maandag gesloten, uitgezonderd feestdagen.

8€

Dure, trop dure cette rétrospective de Jeffrey Silverstone. Même en étant bien familiarisé avec les images choquantes de Diane Arbus, Les Krims on Nan Goldin, il y a ici des images qui m’ont presque fait tourner de l’œil.

SILVER 3Chercher le plus vil dans l’humain, chercher la laideur et le morbide, montrer l’inmontrable, pousser la porte des mortuaires … même avec beaucoup le talent d’un grand photographe, cela ne passe que difficilement . Jeffrey Silverstone balade sa caméra aux extrêmes du montrable en frôlant l’abîme de l’abjecte. Inutile de vous dire qu’on n’en sort pas très joyeux…

Deux autres expos au Fomu: le français Mathieu Pernot montre une œuvre documentaire bien structurée autour de la destruction des immeubles des années 60 dans les banlieues , des dispositifs de panoptique dans les prisons et les tsiganes de la région d’Arles : un travail émouvant est impressionnant.

caravane, Arles, 2013. s+®rie le feu.Le Suisse Yann Mingard documente les espaces de conservation de génomes humains et animaux, des plantes et des banques de données : c’est un très bon travail documentaire.

 Le communiqué du FOMU

The Precision of Silence

L’exposition Silverthorne – The Precision of Silence est la première rétrospective de l’œuvre du photographe américain Jeffrey Silverthorne (°1946). À l’aide de polaroïds, de mises en scène, de portraits et de travaux frisant le documentaire, il explore de manière ludique des sujets variés comme la mort, le sexe et l’âge.

 

Le terrain de jeu photographique de Silverthorne s’étend des morgues aux bordels en passant par les motels, le studio et sa vie de famille. L’exploration des limites du corps et de l’esprit occupe toujours une place prépondérante. En réunissant l’ensemble de l’œuvre, on perçoit l’envie permanente de Silverthorne de représenter quand même ce qui n’est pas visible comme les pensées, les envies, les obsessions et les souvenirs intérieurs.

 

À première vue, l’œuvre de Silverthorne semble sensationnaliste et on peut l’accuser d’exhibitionnisme ou de voyeurisme. Mais à y regarder de plus près, on découvre surtout la pudeur et la fragilité du photographe même.

 

L’œuvre de Silverthorne s’inscrit dans la lignée de ses contemporains comme une Diane Arbus, un Frederick Sommer, un Harry Callahan et un Robert Frank. La première rétrospective européenne et le catalogue qui l’accompagne veulent donner à ce photographe la reconnaissance que son oeuvre mérite. L’exposition a été organisée en collaboration avec le Musée Nicéphore Niépce et la Galerie VU’.

 

Curateur: Iris Sikking

Infos pratiques

FoMu – FotoMuseum Provincie Antwerpen Waalsekaai 47 2000 Antwerpen

T: +32 (0)3 242 93 00 info@fomu.be

ma-di 10 à 18 h.

€ 8