Gelukkige stropkes! Het SMAK heeft een aantal uitstekende tentoonstellingen en aan de overkant van de Citadellaan steekt de collectie van het MSK in een volledig nieuw en boeiend kleedje (zie het artikel van mijn confrater John Liem over ‘Van Bosch tot Tuymans). In het SMAK is er een interessante overzichtstentoonstelling uit de collectie (Vrienden Verzamelen): voor de ‘habitués’ zijn het allemaal vertrouwde werken. Het zijn als oude vrienden die men met plezier even terugziet. Er is eveneens een klein maar

Gelukkige stropkes! Het SMAK heeft een aantal uitstekende tentoonstellingen en aan de overkant van de Citadellaan steekt de collectie van het MSK in een volledig nieuw en boeiend kleedje (zie het artikel van mijn confrater John Liem over ‘Van Bosch tot Tuymans). In het SMAK is er een interessante overzichtstentoonstelling uit de collectie (Vrienden Verzamelen): voor de ‘habitués’ zijn het allemaal vertrouwde werken. Het zijn als oude vrienden die men met plezier even terugziet. Er is eveneens een klein maar interessant archiefzaaltje van Raoul de Keyser maar de twee kleppers zijn The Photographic I- Other Pictures en uiteraard Gerhard Richter Over Schilderen. Het werd ook wel stilaan tijd dat Richter in België getoond werd. Hij is een van de grootste naoorlogse vernieuwers van de schilderkunst. Over de jaren moest men heen en weer naar Düsseldorf of London om zijn oeuvre te zien. Geboren in 1932 in de DDR heeft Richter heel consistent zijn hele leven de schilderkunst bevraagd en onder andere ook diens relatie tot de fotografie. Telkens moest hij tot de conclusie te komen dat een schilderij niet in staat is om de realiteit weer te geven of te vervangen.

The Photographic I – Other Pictures is een must-see. De selectie van werken overspant de periode van de jaren 60 tot heden en is verbluffend. Ik geef enkele namen die kenners zullen doen watertanden: Lewis Baltz, Tina Barney, Patrick Faigenbaum, Roni Horn, Jean-Luc Moulène, Zanele Muholi, Jean-Luc Mylayne, Allan Sekula, Wolfgang Tillmans, Marc Trivier 

Een echte rode draad is moeilijk te vinden: iedere fotograaf heeft zo zijn eigen strategie om de wereld en de samenleving in beeld te brengen. Het is eerder een ‘intelligent archief’. Misschien is de ‘traagheid van de blik’ nog de beste omschrijving.

Zoals altijd bij het SMAK zijn de zaalteksten en brochures uitstekend en vooral begrijpbaar. Ook al is Richter niet een ‘gemakkelijke kunstenaar’, je wordt als bezoeker bij de hand genomen en loopt zeker niet verloren in een onbegrijpelijk jargon waarmede andere musea graag uitpakken.

De mededeling van het SMAK

Gerhard Richter (1932, Dresden) wordt beschouwd als een van de belangrijkste actuele kunstenaars en als een van de naoorlogse hernieuwers van de schilderkunst. Zijn door experiment, twijfel en toeval gedreven werk levert telkens opnieuw het bewijs dat een schilderij niet in staat is om de realiteit weer te geven of te vervangen.

De tentoonstelling vertrekt van Richters beginwerken zoals de schilderijen van gordijnen en ramen uit de jaren ’60 en ’70 die gegroepeerd zijn rond zijn eerste werk in glas, 4 Ruiten (1967) dat tussen de vloer en het plafond zit geklemd. Deze opstelling vindt haar echo en voortzetting in de presentatie van de kunstenaars werken van de laatste 14 jaar en acht nooit getoonde werken uit 2017 die hun weerspiegeling vinden in het glazen werk 7 Ruiten (Kaartenhuis) uit 2013. Op deze manier worden fundamentele aspecten van Richters vroege werken verbonden met zijn huidige artistieke praktijk. De ruimtes volgen een chronologisch parcours, waarin duidelijk wordt dat elk nieuw werk een nieuwe beeldende oplossing is die voortvloeit uit een bestaand werk. De tentoonstelling brengt naar voor hoe de kunstenaar reageerde op de maatschappelijke omwentelingen van de jaren ’60 en ’70 en hoe hij met zijn oeuvre ook op de wereld van vandaag inspeelt.

Openingsuren

S.M.A.K. is open van dinsdag tot zondag.
– Weekdagen: 9:30 tot 17:30.
– Weekends, feestdagen en schoolvakanties: 10:00 -18:00.

Jan Hoetplein 1, 9000 Gent
9000 Gent

Tickets

12€        Individueel bezoek

Heureux Gantois ! Le SMAK offre une série d’excellentes expositions et à l’autre côté de la Citadellaan, la collection du MSK est présentée dans une toute nouvelle et fascinante disposition (voir l’article de mon collègue John Liem sur ‘From Bosch to Tuymans’).

Au SMAK il y a une – comme c’est devenu l’habitude un peu partout – une intéressante exposition de pièces de leur collection (Vrienden Verzamelen) : pour les habitués, ce sont toutes des œuvres qui leur sont familières, mais c’est comme avec les vieux amis : on est toujours heureux de les revoir.

Capture d’écran 2017-10-25 à 10.45.48Il y a également une petite salle très intéressante avec des archives de Raoul de Keyser, mais les deux grands événements sont The Photographic I Other Pictures et bien sûr Gerhard Richter About Painting. Il était temps que Richter soit montré en Belgique! C’est l’un des plus grands innovateurs de la peinture d’après-guerre. Pendant des décennies, il nous a fallu faire des allers-retours à Düsseldorf ou Londres pour voir son œuvre. Né en 1932 en RDA, Richter a questionné la peinture tout au long de sa vie et, entre autres, son rapport à la photographie. A chaque fois, il a dû conclure qu’un tableau n’est pas capable de représenter ou de remplacer la réalité.

The Photographic I -Other Pictures est un must pour tous ceux qui s’intéressent de près ou de loin à la photographie. La sélection d’œuvres couvre la période des années 1960 à nos jours et est étonnante. Je donne quelques noms qui feront mettront les connaisseurs en appétit : Lewis Baltz, Tina Barney, Patrick Faigenbaum, Roni Horn, Jean-Luc Moulène, Zanele Muholi, Jean-Luc Mylayne, Allan Sekula, Wolfgang Tillmans, Marc Trivier

Capture d’écran 2017-10-25 à 10.48.20Il est difficile de trouver un réel fil conducteur : chaque photographe a sa propre stratégie pour représenter le monde et la société. C’est plutôt une “archive intelligente”. Peut-être la meilleure description est encore “la lenteur du regard”.

Comme toujours au le SMAK, les textes et les brochures de salle sont excellents et surtout compréhensibles, sans un jargon incompréhensible que d’autres musées aiment parfois utiliser. Même si Richter n’est pas un “artiste facile”, vous ne serez pas perdu pour autant en tant que visiteur.

Heures d’ouverture

S.M.A.K. est ouvert de mardi à dimanche.

– En semaine: de 9h30 à 17h30.
– Week-end, jours fériés, vacances scolaires: de 10h à 18h.

Jan Hoetplein

12 €