Ons commentaar : Buiten loeien de sirenes van het volksplezier van de Sinksenfoor. Geen groter contrast denkbaar met de ingetogenheid van een museumbelevenis in het MUK HA. Alhoewel… hier gaat het om 27 kustenaars en duo’s die met hun werken schreeuwen om de belangstelling van de bezoeker, en om gehoord te worden is er één sleutelwoord : radicaliteit. Even waande ik mij in Documenta XIII in Kassel . Een stevig compliment dus voor de kwaliteit van de schitterende werken , maar ook voor de multi-culturaliteit. De kunstenaars komen uit alle uithoeken van de planeet.

 

  Dit is ook wat Documenta en deze tentoonstelling moeilijk maakt ; het gaat niet meer over welbekende codes uit eigen streek ( Borremans, Fabre, Tuymans…) of uit de westerse beleveniswereld : iedere kunstenaar komt met zijn eigen achtergrond, politieke inzichten, religie, cultuur. En die moet je je eigen maken om toch maar iets te ‘ begrijpen’.

Daarenboven gaat het over het IK en identiteit en de curatoren relativeren terzelfdertijd het begrip. Het is dus een enorme rijkdom, maar men moet er zijn tijd voor nemen. Er is een uitstekend bezoekersboek waarvan de lectuur al gauw een uur in beslag neemt. Toegegeven : ik heb niet alles begrepen ( in de zin van puur rationeel begrijpen), maar alle werken zonder uitzondering zijn op mijn netvlies blijven hangen. En is dit niet de essentie van kunst : onze blik op de wereld veranderen.

lees ook :Krant – De Standaard

De mededeling van het MUK HA:

Kunst na Identiteitspolitiek

 

Don’t You Know Who I Am? – Kunst na Identiteitspolitiek brengt opkomende kunstenaars uit heel Europa en de wereld bij elkaar. De tentoonstelling onderzoekt wat ‘identiteitspolitiek’ vandaag betekent, en of het begrip ook nu nog steeds zinvol is. De tentoonstelling onderneemt een ambitieuze poging om een overzicht te bieden, gepresenteerd op twee verdiepingen in het museum. Een dertigtal kunstenaars worden uitgenodigd om zowel bestaande werken, als werken die speciaal voor deze gelegenheid werden gemaakt.

‘Don’t You Know Who I Am?’ is een uitdrukking die we misschien zouden kunnen horen wanneer beroemdheden toegang tot een discotheek worden geweigerd, of wanneer politici proberen een ​​politieman ervan te weerhouden hen een parkeerboete te geven en verwachten er mee weg te komen om wie ze zijn. In dit geval verwijst het ook naar het feit dat velen van de kunstenaars in de tentoonstelling onbekend zijn bij het brede publiek. De tentoonstelling, gepresenteerd op twee verdiepingen in het museum en op verschillende off-site locaties, is bedoeld als een grootschalig onderzoek van de modi en middelen waarmee identiteit en identificatie beschouwd kunnen worden.

In de afgelopen decennia hebben verschillende groepen in de samenleving zichzelf gedefinieerd volgens politieke, economische of sociale categorieën zoals ras, etniciteit, geslacht of seksualiteit om hun zichtbaarheid te vergroten en marginalisering te counteren. Na het gevestigde discours van de identiteitspolitiek, vaak geassocieerd met de kunst van de jaren 1980, onderzoeken kunstenaars nu opnieuw de noties van identiteit en wat ze in de hedendaagse wereld betekenen.

Na de theoretische en visuele codes die al te vaak waren gericht op representaties van het zelf of het lichaam – en vooral een verlangen naar sociale zichtbaarheid – lijken kunstenaars vandaag meer geïnteresseerd in identiteiten (in het meervoud) als onderdeel van een algemeen begrip van complexiteit dat het kunstsysteem niet altijd heeft kunnen – of willen – plaatsen.

Nieuwe generaties kunstenaars onderzoeken de vorming van identiteiten in de wereld door middel van strategieën zoals performativiteit, abstractie, reïficatie, de logica en de esthetiek van het digitale, activisme, de analyse van het zelf vanuit culturele en wetenschappelijke perspectieven, of de studie van de rol van de kijker. Het is zo dat deze strategieën elkaar niet altijd versterken, maar kunstenaars hebben dan ook nooit een verbod op zelf-tegenspraak aanvaard.

Beeldende kunst is nog steeds, hoewel slechts denkbeeldig, een avant-garde in relatie tot de cultuur en de samenleving als geheel. Toch blijft het een plek voor experiment, en veel kunstenaars – gevolgd door curatoren en theoretici – vragen zich af hoe ze een steeds genuanceerder en relevant begrip kunnen creëren van wat identiteit voor individuen en hun gevoel van eigenwaarde betekent, en hoe dit verwoord kan worden in de creatieve praktijk. De tentoonstelling presenteert – of provoceert – de verschillende perspectieven van de uitgenodigde kunstenaars, maar ook die van het publiek en de andere deelnemers van het project, zoals de schrijvers van de publicatie of de sprekers tijdens de discursieve evenementen.

Don’t You Know Who I Am? – Kunst na Identiteitspolitiek wordt georganiseerd in samenwerking met AIR Antwerpen, een organisatie die residenties in Antwerpen biedt aan deelnemende kunstenaars. De tentoonstelling wordt begeleid door een reeks discursieve activiteiten – waaronder een symposium inCinema Zuid in Antwerpen op 14 juni – die het thema uitdiepen en verbreden. Er wordt ook een omvangrijk e-boek gepubliceerd in het Engels, Nederlands en Frans. Het kan gratis worden gedownload via de microsite van het project die in juni online gaat: afteridentity.muhka.be.

Don’t You Know Who I Am? – Kunst na Identiteitspolitiek wordt georganiseerd door M HKA in het kader van “The Uses of Art”, een project van het Europese museumnetwerk L’InternationaleL’Internationalevertegenwoordigt een ruimte voor kunst binnen een niet-hiërarchisch en gedecentraliseerde internationalisme, gebaseerd op de waarde van verschillen en horizontale uitwisseling tussen een groep lokaal gewortelde en wereldwijd verbonden culturele actoren. De organisatie omvat zes grote Europese musea: Moderna Galerija (MG, Ljubljana, Slovenië), Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía(MNCARS, Madrid, Spanje), Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA, Barcelona, Spanje),Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA, Antwerpen, België), SALT (Istanbul en Ankara, Turkije) en Van Abbemuseum (VAM, Eindhoven, Nederland), en geassocieerde organisaties uit het academische en artistieke veld.

Curators: Anders Kreuger en Nav Haq, M HKA

De kunstenaars zijn:

Anthea Hamilton Verenigd Koninkrijk, geboren in 1978, woont in Londen

Augustas Serapinas Lithuania, geboren in 1990, woont in Vilnius

Donna Kukama Zuid Afrika, geboren in 1981, woont in Johannesburg

Eloise Hawser Verenigd Koninkrijk, geboren in 1985, woont in London

Ermias Kifleyesus Ethiopie, geboren in 1974, woont in Brussel

Guan Xiao China, geboren in 1983, woont in Beijing

Haegue Yang Korea, geboren in 1971, woont in Berlijn/Seoul

Hedwig Houben Nederland, geboren in 1983, woont in Brussel

Iman Issa Egypte, geboren in 1979, woont in New York

Imran Qureshi Pakistan, geboren in 1972, woont in Lahore

Juha Laakkonen Finland, geboren in 1982, woont in Helsinki en Skövde (Zweden)

Katja Novitskova Estonia, geboren in 1984, woont in Amsterdam

Lawrence Abu Hamdan Verenigd Koninkrijk /Libanon, geboren in 1985, woont in London

Liesbeth Doms België, geboren in 1989, woont in Antwerpen

Maria Safronova Rusland, geboren in 1979, woont in Moskou

Maria Taniguchi de Filippijnen, geboren in 1981, woont in Manila

Massimo Grimaldi Italië, geboren in 1974, woont in Milaan

Nadezhda Grishina Rusland, geboren in 1984, woont in Moskou

Nastio Mosquito Angola, geboren in 1981, woont in Luanda en Lissabon

Oleg Ustinov Rusland, geboren in 1984, woont in Moskou

Onkar Kular & Noam Toran Verenigd Koninkrijk en Verenigde Staten, geboren in 1974 en 1975, wonen in London

Oscar Murillo Colombië, geboren in 1986, woont in London

Patrizio Di Massimo Italië, geboren in 1983, woont in London

Pedro Barateiro Portugal, geboren in 1979, woont in Lissabon

Pennacchio Argentato Italië, geboren in 1979 en 1977, wonen in Londen en Napels

Shilpa Gupta Indië, geboren in 1976, woont in Mumbai

Wu Tsang Verenigde Staten, geboren in 1981, woont in Los Angeles

M HKA Praktisch Leuvenstraat 32 2000 Antwerpen T +32 (0)3 260 99 9  E info@muhka.be DI–WO en VR–ZO 11:00–18:00   DO 11:00–21:00 € 8

5415

 

      

Notre commentaire: Dehors le bruit assourdissant des sirènes des plaisirs populaires du Sinksenfoor. En théorie il n’y pas plus grand contraste  imaginable avec la sérénité d’une visite muséale du MUK HA. Quoique … ici ce sont 27 artistes et duos qui hurlent pour avoir l’attention du visiteur, et pour être entendu aujourd’hui il n’y a qu’un mot-clé: être radical dans son approche. Pendant un moment, je me suis imaginé à la Documenta XIII de Kassel . Un beau compliment donc pour le niveau des oeuvres, mais également pour le multiculturalisme. Les artistes viennent de tous les coins de la planète. C’est aussi ce qui rend difficile la Documenta et cette exposition; ici pas question de codes régionaux ou occidentaux bien assimilés (Borremans, Fabre, Tuymans, …) mais chaque artiste vient avec son propre vécu, ses opinions politiques, sa religion, sa culture. Et il faut se les approprier pour «comprendre». En outre, il s’agit du MOI et les questions d’identité et pour tout simplifier les curateurs remettent ces concepts en question. C’est donc une expo d’une très grande richesse, mais il faut prendre son temps. Déjà la lecture de l’excellent livret pour les visiteurs prend facilement une heure. Avouons-le: je n’ai pas tout compris (dans le sens d’une compréhension purement rationnelle), mais toutes les oeuvres sans exception m’ont laissé une marque indélébile. Et n’est -ce pas là l’essence de l’art: changer continuellement notre regard sur le monde?

Le communiqué du musée

L’Art après la Politique d’Identité

 

Don’t You Know Who I Am? – L’Art après la Politique de l’Identité, une exposition de groupe majeure qui se tiendra cet été au M HKA, le Musée d’Art contemporain d’Anvers, reflétera la manière dont des artistes émergents se rapportent de nos jours à des questions de « politique de
« Don’t You Know Who I Am? » est une phrase que l’on pourrait entendre prononcer par des célébrités qui se voient refuser l’accès à une boîte de nuit, ou par les politiciens qui tentent de dissuader un agent de police de leur coller une amende et s’attendent à en être quittes, rien qu’en raison de «qui ils sont». Le titre renvoie également au fait que bon nombre d’artistes invités à participer ne sont pas encore très connus du grand public. L’exposition, qui se déroule sur les deux étages principaux du musée et dans divers lieux hors les murs est conçue comme une étude à grande échelle des modes et moyens de réflexion sur l’identité et l’identification. Au cours des dernières décennies, divers groupes sociaux se sont définis sur des plans politiques, économiques ou sociaux tels que la race, l’ethnie, le genre ou l’orientation sexuelle afin d’accroître leur visibilité et de surmonter leur marginalisation. Après ce discours convenu sur les politiques de l’identité, souvent associé à l’art des années 80, les artistes reconsidèrent, une fois de plus, les notions d’identité et leur signification dans le monde contemporain. Après avoir abandonné les codes théoriques et visuels trop souvent focalisés sur les représentations du soi ou du corps, et qui exprimaient par-dessus tout un désir de visibilité sociale, les artistes paraissent plus intéressés à l’heure actuelle par les identités plurielles en tant qu’élément d’une conception globale de la complexité, que le système de l’art n’a pas toujours pu ou voulu prendre en compte. De nouvelles générations d’artistes interrogent la construction d’identités dans le monde par le biais de stratégies comme la performativité, l’abstraction, la réalité objective, la logique et l’esthétique du numérique, le militantisme, l’analyse de l’individualité à partir de perspectives culturelles ou scientifiques ou à travers le rôle du spectateur. Ces stratégies ne se consolident pas toujours, mais les artistes n’ont accepté aucune exclusion de l’auto-contradiction. Les arts plastiques sont toujours, mais peut-être de manière uniquement théorique, à l’avant-garde de la culture et de la société dans son ensemble. L’art demeure cependant un lieu d’expérimentation, et de nombreux artistes, suivis par des commissaires d’expositions et des théoriciens, se demandent comment atteindre une conception toujours plus nuancée et plus pertinente de ce que signifient pour des individus l’identité et le sens du soi, et comment les articuler dans une pratique créatrice. L’exposition invite et défie même les différentes perspectives des artistes conviés, ainsi que celles du public et autres participants au projet – auteurs de la publication et intervenants dans les événements discursifs. Don’t You Know Who I Am? – L’Art après la Politique de l’Identité est organisé en partenariat avec AIR Antwerp, une initiative qui offre des résidences à Anvers aux artistes participant à l’exposition. Cette dernière sera accompagnée d’une série d’activités discursives, y compris un colloque à Cinema Zuid à Anvers, le 14 juin, qui tentera de l’ouvrir et de l’étendre. Elle inclura également une publication électronique substantielle en versions anglaise, néerlandaise et française que l’on pourra télécharger librement du micro-site du projet, afteridentity.muhka.be, qui sera lancé en juin prochain. Don’t You Know Who I Am? – L’Art après la Politique de l’Identité est organisé par le M HKA dans le cadre de « The Uses of Art », un projet du réseau de musées européens L’InternationaleCe réseau propose un espace pour l’art au sein d’un internationalisme non hiérarchique et décentralisé, basé sur la valeur de la différence et les échanges horizontaux entre une constellation d’agents culturels, enracinés localement et connectés mondialement. Le réseau comporte six musées européens majeurs : Moderna Galerija (MG, Ljubljana, Slovénie); Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS, Madrid, Espagne); Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA, Barcelone, Espagne); Musée d’Art contemporain à Anvers (M HKA, Anvers, Belgique); SALT (Istanbul et Ankara, Turquie) et Van Abbemuseum (VAM, Eindhoven, Pays-Bas) ainsi que des organisations associées du domaine académique et artistique. Commissaires de l’exposition: Anders Kreuger et Nav Haq, M HKA Les artistes son : Anthea Hamilton UK, °1978, vit et travaille à Londres Augustas Serapinas Lituanie, °1990, vit et travaille à Vilnius Donna Kukama Afrique du Sud, °1981, vit et travaille à Johannesburg Eloise Hawser UK, °1985, vit et travaille à Londres Ermias Kifleyesus Éthiopie, °1974, vit et travaille à Bruxelles Guan Xiao Chine, °1983, vit et travaille à Pékin Haegue Yang Corée du Sud, °1971, vit et travaille à Berlin et à Séoul Hedwig Houben Pays-Bas, °1983, vit et travaille à Bruxelles Iman Issa Égypte, °1979, vit et travaille à New York Imran Qureshi Pakistan, °1972, vit et travaille à Lahore Juha Laakkonen Finlande, °1982, vit et travaille à Helsinki et à Skövde (Suède) Katja Novitskova Estonie, °1984, vit et travaille à Amsterdam Lawrence Abu Hamdan UK/Liban, °1985, vit et travaille à Londres Liesbeth Doms Belgique, °1989, vit et travaille à Anvers Maria Safronova Russie, °1979, vit et travaille à Moscou Maria Taniguchi Philippines, °1981, vit et travaille à Manille Massimo Grimaldi Italie, °1974, vit et travaille à Milan Nadezhda Grishina Russie, °1984, vit et travaille à Moscou Nastio Mosquito Angola, °1981, vit et travaille à Luanda et à Lisbonne Oleg Ustinov Russie, °1984, vit et travaille à Moscou Onkar Kular & Noam Toran UK & USA, °1974 & °1975, vivent à Londres Oscar Murillo Colombie, °1986, vit et travaille à Londres Patrizio Di Massimo Italie, °1983, vit et travaille à London Pedro Barateiro Portugal, °1979, vit et travaille à Lisbonne Pennacchio Argentato Italie, °1979 & °1977, vivent et travaillent à Londres et à Naples Shilpa Gupta Inde, °1976, vit et travaille à Bombay Wu Tsang É.-U., °1981, vit et travaille à Los Angeles   M HKA Pratique Leuvenstraat 32 2000 Anvers T +32 (0)3 260 99 99 E info@muhka.be  HEURES MAR–MER et VEN–DIM 11h00-18h00 JEU 11h00–21h00 € 8  5406