In het kader van Europalia focust deze tentoonstelling (displacement and togetherness) op Roemeense kunstenaars die naar het westen migreerden tijdens de periode 1960-1980. Veel aandacht gaat hierbij uit naar Andre Cadere, de man die tentoonstellingen ‘kaapte’ met zijn aanwezigheid met zijn bekende staf. Er is eveneens een ludieke re-enactment van Emilio Lopez-Menchero. Verder zijn er werken met een relatie tot Roemenië van Belgische en hedendaagse Roemeense kunstenaars. In de kelder wordt het oeuvre gepresenteerd van Dirk de Vos. . Verder zijn er werken met een relatie tot Roemenië van Belgische en hedendaagse Roemeense kunstenaars. In de kelder wordt het oeuvre gepresenteerd van Dirk de Vos. Toegegeven, ik kende de kunstenaar niet en weinigen zullen hem ken

In het kader van Europalia focust deze tentoonstelling (displacement and togetherness) op Roemeense kunstenaars die naar het westen migreerden tijdens de periode 1960-1980. Veel aandacht gaat hierbij uit naar Andre Cadere, de man die tentoonstellingen ‘kaapte’ met zijn aanwezigheid met zijn bekende staf. Deze interventies waren natuurlijk niet zo maar: ze vertrokken van een fundamentele stellingname rond kunst en de manier waarop het aan de man werd gebracht. Er is eveneens een ludieke reenactment van Emilio Lopez-Menchero. Verder zijn er werken met een relatie tot Roemenië van Belgische en hedendaagse Roemeense kunstenaars. In de kelder wordt het oeuvre gepresenteerd van Dirk de Vos. Toegegeven, ik kende de kunstenaar niet en weinigen zullen hem kennen want hij blijft bewust buiten het marktgebeuren. Bij hem draait het niet over wat hij schildert maar over het bewust maken van de aspecten van stijl, mode, clichés en andere elementen van de trukendozen in de kunst. Goed naar de datum van de werken kijken: sommige grote namen van vandaag hebben duidelijk mee over zijn schouders gekeken…

Het CC schrijft 

Displacement and togetherness is de titel van een intense dialoog over de draagkracht van de kunst, zowel historisch als actueel, in een land dat zich op een problematische manier verhoudt t.o.v. Europa. In samenwerking met kunstencentrum/projectruimte Salonul de proiecte in Boekarest brengen we kunstenaars van hier en daar samen in een poging tot een meer intense verstandhouding, begrip en inzicht in aspecten van intra-Europese migratie en de gevolgen ervan. Eén hoofdstuk van de tentoonstelling wordt gewijd aan de golven van politieke emigratie tijdens de communistische periode, in het bijzonder van de jaren ’60 tot ‘89. Door een combinatie van artistiek en kunsthistorisch onderzoek wordt stilgestaan bij verschillende persoonlijke en artistieke verhalen. De micro-researchtentoonstelling werpt een nieuw licht op de economie van vriendschap en gemeenschap.

Met bijdragen van Silvia Amancei & Bogdan Armanu, Filip Berte, Tudor Bratu, Jacques Charlier, Mekhitar Garabedian, Emilio López-Menchero, Vincent Meessen, Christine Meisner, Jimmy Robert, Iulia Toma

Het historische luik stelt werk tentoon van Horia Bernea, Andrei Cădere, Florina Coulin, Jindřich Chalupecký, Andrei Gheorghiu, Ion Grigorescu, Octav Grigorescu, Pavel Ilie, Matei Lăzărescu, Julian Mereuță, Paul Neagu, Simona Runcan, Decebal Scriba, Emil Simiu

gratis

Gemeenteplein 1 Grimbergen

ma-vr 900-17.30 ( do –> 19.45)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre d’Europalia, cette exposition (displacement and togetherness) met en avant les artistes roumains ayant migré vers l’ouest durant la période 1960-1980. Une grande attention va à André Cadere, l’homme qui a “piraté” les expositions de son époque avec sa présence avec son bâton célèbre. Il y a aussi une reenanctement ludique d’Emilio Lopez-Menchero. Il y a également des œuvres en rapport à la Roumanie d’artistes belges et roumains contemporains. L’œuvre de Dirk de Vos est présentée au sous-sol. Je l’avoue, je ne connaissais pas l’artiste et peu le connaîtront car il reste consciemment en dehors du marché. Pour lui, il ne s’agit pas de ce qu’il peint, mais de nous sensibiliser aux aspects de style, de mode,  clichés et d’autres ‘trucs’ du monde de l’art. Regardez bien la date des travaux: certains des grands noms d’aujourd’hui ont clairement regardé par-dessus son épaule …