Ons commentaar: Zelfs in het – onwaarschijnlijk- geval dat de collages en assemblages van Paul Joostens u niet kunnen bekoren, is het toch onmogelijk uw gading niet te vinden in het fantastisch aanbod van MUZEE deze zomer : een boeiende accrochage van de topstukken uit de collectie ( Tuymans in relatie met Spillaert enz. ), ‘ Conversation pieces’, een retrospectieve van Spillaert, een installatie van Jacqueline Mesmaeker, Ane Torfs, Naghtzaam….noem maar op : in iedere hoek van dit groot dedalium dat Muzee heet valt er iets opmerkelijks te beleven. Ik had er één uur voor uitgetrokken, ik ben er drie uur gebleven…

 

 De hoofdmoot is natuurlijk ‘ Cinema Joostens’, het tweede deel van zijn œuvre, ditmaal met collages, fotomontages en assemblages. Uit alle werken sprankelt de poëzie, de frisheid, de subtiliteit. Cultuur om het verlies aan cultuur te rouwen, illogica als tegengif voor te veel rationaliteit, poëzie om zich af te zetten tegen geweld, toeval als vertrekpunt om des te meer evenwicht en constructie te brengen…

Alles in de geest van Schwitters en Picabia en als voorloper van Marcel Mariën en Jacques Charlier.

Mijn enige teleurstelling is Deel I ( tekeningen en schilderijen ) niet gezien te hebben, of dan alleen met een glimp in de catalogus.

Hield u van de Beatles-hoes van Sergent Peppers, ga dan zonder verwijl naar Oostende.

x9641_295_200_FSImage_0_Hendrickx_Marlene_30.png.pagespeed.ic.Zj9h0hBOFl

De mededeling van Muzee:

 

Cinema Joostens onderzoekt in twee episodes het oeuvre en het universum van de Antwerpse avant-garde kunstenaar Paul Joostens (1889-1960). In de eerste episode van Cinema Joostens staan zijn tekeningen en schilderijen centraal, in het tweede deel de collages en assemblages. Het universum van Paul Joostens ontvouwt zich als een compositie met verrassende facetten: hij kon zich aanvankelijk vinden in het kubisme en het dadaïsme, maar ontwikkelde in de jaren 1920 een geheel eigen stijl, die dicht stond bij deze van de Vlaamse Primitieven. De titel Cinema Joostens verwijst naar zijn passie voor films en filmsterren.

De teksten, tekeningen, schilderijen, collages en assemblages van Paul Joostens werden voor het eerst in bijna een kwarteeuw verzameld, onderzocht en waar nodig opnieuw gedateerd. Het resultaat is een overzichtstentoonstelling met talrijke nieuwe inzichten en ontdekkingen. De curators hebben ook uniek filmmateriaal en een groot aantal nooit eerder tentoongestelde werken uit privécollecties uit binnen- en buitenland weten samen te brengen.

Practisch

Romestraat 11
8400 Oostende

T +32 (0)59/50 81 18
F +32 (0)59/80 56 45
infoatmuzee.be

7€

van 10u tot 18u.
Gesloten op maandag
,

  

 

  

 

Le commentaire de Quovadisart:

Même dans l’hypothèse -très improbable- que les collages et assemblages de Paul Joostens ne peuvent vous séduire, il y a tant à voir que chacun doit trouver tout son bonheur dans l’extraordinaire série de mini-expositions à MUZEE cet été.

Chaque recoin de ce musée -qui est un immense dédale- regorge de surprises et d’émerveillements. J’avais prévu une heure pour la visite je suis resté trois heures.

La pièce de résistance est bien sûr ‘cinéma Joostens’, la seconde partie de son œuvre prolifique composée de collages, photomontages et assemblages. Toutes ses œuvres sont une explosion de poésie, de fraîcheur et de subtilité.

La culture pour faire le deuil de la perte de la culture, l’illogisme comme contrepoison pour trop de rationalité, la poésie pour compenser la puissance des armes, le hasard pour mieux construire de nouveau …Le tout dans l’esprit des Schwitters et Picabia et annonçant des artistes comme Marcel Mariën et Jacques Charlier.

Mon seul regret est de ne pas avoir vu la première partie, ou alors seulement en feuilletant le catalogue. Si la pochette de Sergent Pepers vous rappelle quelques souvenirs, vous adorerez cette expo à Ostende.

 

La communication de MUZEE

Cinema Joostens explore en deux épisodes l’œuvre et l’univers de l’artiste anversois d’avant-garde Paul Joostens (1889-1960). Le premier épisode de Cinema Joostens se concentre sur ses dessins et tableaux, tandis que le second volet porte sur ses collages et assemblages. L’univers de Paul Joostens se déploie comme une composition de surprenantes facettes : s’il présente tout d’abord des traits de ressemblance avec le cubisme et le dadaïsme, il acquiert dans les années 1920 un style entièrement personnel, proche de celui des primitifs flamands. Le titre Cinema Joostens renvoie à la passion de l’artiste pour les films et les vedettes de cinéma.

Les textes, dessins, peintures, collages et assemblages de Paul Joostens ont été rassemblés pour la première fois en près d’un quart de siècle, examinés et redatés si nécessaire. Il en résulte une rétrospective présentant une multitude de nouvelles perspectives et découvertes. Les curateurs sont également parvenus à recueillir du matériel cinématographique inédit et toute une série d’œuvres jamais exposées, issues de collections privées belges et étrangères.

 joostens

Informations pratiques

Romestraat 11
8400 Oostende

T +32 (0)59/50 81 18
F +32 (0)59/80 56 45
infoatmuzee.be

7€

 10h-18h ; fermé le lundi