Vaak moet ik horen: ‘Ik begrijp echt geen snars van de hedendaagse kunst, maar ik wou zo graag dat ik het wel kon vatten “.

De tentoonstellingen die regelmatig in het CC Strombeek gehouden worden zijn ideaal om zich in deze materie in te leven en vooral te leren kijken. De tentoonstellingen zijn altijd zeer professioneel, de werken van topkwaliteit (samenwerking mat het SMAK), een kleine selectie waardoor men niet verloren loopt in reusachtige zalen, en vooral is er het ‘publieksboekje’, waarin de curatoren de context uitleggen en zeer gedetailleerde informatie geven over elk werk en het parcours van de kunstenaar.

Ik neem altijd de tijd vooraf om de introductie van de curatoren in de cafetaria te lezen en vervolgens maar het bezoek te beginnen, langzaam -de catalogus in de hand- .

De tentoonstelling Art Eco gaat uiteraard over de bezorgdheid en de gevoeligheid van kunstenaars voor het milieu.

Het thema zal uitgewerkt worden in drie delen. In dit eerste deel komen o.a. aan bod : Joseph Beuys (o.a. een kleine gele lamp die zijn energie opneemt uit een citroen en zijn mythische video waar hij zichzelf drie dagen met een coyote laat opsluiten), Jan Dibbets (een prachtig werk over het territorium van een roodborstje in een Amsterdams park), de kleine tuinen van Panamarenko, Roger Raveel ( zijn engagement voor de kwaliteit van het water voor de Zwanen van Brugge) .

Tijdens de terugreis nog even de tekst van Jeroen Peeters in de catalogus lezen en mijn geluk is compleet.

De medeling van het CC
In dit deel wordt met kunst uit de periode vanaf de jaren zestig tot nu duidelijk hoe kunstenaars begaan zijn en waren met de wereld en de manier waarmee de mens ermee omspringt. McS/G presenteert kunst die onomwonden het onderwerp en de tijd trotseert: werk al dan niet in kleine ensembles van onder meer Roger Raveel, Guy Mees, Hans Haacke, Joseph Beuys, Panamarenko, Jef Geys, John Cage en Tetsumi Kudo zullen de kern uitmaken van dit eerste deel. De Belgische kunstenaar Leo Copers is op dit deel aanwezig met een reeks werken waarin hij o.a. op een monumentale manier de zee laat branden en realiseert een nieuw werk met een via het internet aangekochte ratelslang…
De artistieke productie van de Oostenrijkse kunstenaar Lois Weinberger zal als een rode draad doorheen de drie delen van ART ECO te zien zijn. Hun werk gaat over kruid en onkruid en ontrolt zich als praktijk naar de hedendaagse wereld als metafoor voor ontheemding, migratie en activisme. De invloedrijke Amerikaanse kunstenaar Lawrence Weiner installeert aan de inkom van het Cc een werk uit 1984 dat veel betekend heet: “WATER GEMORST TUSSEN BRON EN GEBRUIK”. Dit krachtige werk blijft tot het einde van de zomer 2015 en laat iedereen toe zijn/haar gedachten bij het lezen in gedachten te “beeldhouwen”. De inmiddels in Cc Strombeek bekende kunstenaar/ fotograaf Michiel De Cleene broedt op projecten in de loop van ART ECO rond standpunten bij het kijken naar de ferm veranderde wereld waarbij de natuur in vele gevallen cultuur blijkt en de notie ongereptheid met de tijd plaats maakte voor “roerei-verstedelijking”. Michiel De Cleene is ook sterk geïnteresseerd in onderzoek naar de veranderingen van landschappen en botanische verschuivingen in het verloop van de tijd. Bij het eerste deel wordt een algemene tekst verwacht van Jeroen Peeters, vandaag onder meer dramaturg bij
Damaged Goods/Meg Stuart.Met werk van: Joseph Beuys, Marinus Boezem, John Cage, Leo Copers, Peter De Cupere, Jan Dibbets, Jef Geys, Hans Haacke, Maria Ikonomopoulou, Tetsumi Kudo, Guy Mees, Ana Mendieta, Roger Raveel, Panamarenko, Pascale Marthine Tayou,
Ger van Elk, Reinaart Vanhoe, Lawrence Weiner, Lois Weinberger

 LEES OOK SAM STEVERLINCK Laat ons een bloem – De Standaard

Practisch

Cultuurcentrum Strombeek Grimbergen

Gemeenteplein, B-1853 Strombeek-Bever, tel +32 (0)2 263 03 43

info@ccstrombeek.be

Publieksruimtes  open elke dag van 10u tot 22u

gratis

 

Souvent on me dit : ‘ je ne pige vraiment rien à l’art contemporain mais j’aimerais tant pouvoir le comprendre’.

Les expos qui se tiennent régulièrement au centre culturel de Strombeek sont pour cela des entrées en matière idéales. Ces expositions sont toujours extrêmement bien faites, les œuvres sont de qualité (collaboration avec le SMAK), on ne se sent pas perdu dans d’immenses salles et surtout il y a le ‘publieksboekje’ (en néerlandais) qui à chaque expo explique le contexte général et donne des informations détaillées sur chaque œuvre et le parcours de l’artiste. Je commence toujours par prendre le temps de lire l’introduction des curateurs à la cafétéria et fais ensuite la visite, lentement –catalogue en main-.

L’expo Art Eco tourne bien-sûr autour des préoccupations par rapport à notre environnement.

Il y aura trois parties expositions. Dans la première vous pourrez voir entre autres des œuvres de Joseph Beuys (une ampoule qui prend son énergie dans un citron , sa vidéo mythique où il s’enferme trois jours avec un coyote), Jan Dibbets (un travail superbe sur le territoire d’un rouge-gorge dans un parc d’Amsterdam), des jardinets de Panamarenko, le combat de Roger Raveel pour les cygnes de Bruges etc.

Pendant le trajet de retour après la visite je lis le texte de Jeroen Peeters dans le catalogue et mon bonheur est complet.

 

Infos pratiques

Cultuurcentrum Strombeek Grimbergen

Gemeenteplein, B-1853 Strombeek-Bever, tel +32 (0)2 263 03 43

info@ccstrombeek.be

tous les jours de 10h à 22h

gratuit