QUOVADISART n’a qu’un seul but: vous informer de la façon indépendante de ce qui se passe sur la scène des Arts plastiques en Belgique. Nous n’avons aucune donnée en dehors de votre adresse mail. Elles ne seront jamais vendues ni utilisées à d’autres fins que celui de vous informer.

Vous pouvez toujours vous désinscrire en bas de chaque page des newsletter ou de la page d’accueil .

 

QUOVADISART heeft slechts één doel: U in alle onafhankelijkheid informeren over wat er gaande is in de scène van de plastische kunsten in België. We hebben geen gegevens buiten uw e-mailadres. Ze zullen nooit worden verkocht of voor andere doeleinden worden gebruikt dan om u te informeren.

U kunt zich altijd afmelden onderaan elke nieuwsbrief of startpagina.